BM.YT.15. - Bản cam kết (thực hiện các quy định pháp luật có liên quan đến hành nghề dược)

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
117
lượt xem
16
download

BM.YT.15. - Bản cam kết (thực hiện các quy định pháp luật có liên quan đến hành nghề dược)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.yt.15. - bản cam kết (thực hiện các quy định pháp luật có liên quan đến hành nghề dược)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.YT.15. - Bản cam kết (thực hiện các quy định pháp luật có liên quan đến hành nghề dược)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN CAM KẾT -Tôi tên là:.............................................................. sinh năm.............nam/nữ:........... - Địa chỉ thường trú:.................................................................................................. - Chứng minh nhân dân số.........................Cấp ngày....................tại......................... - Trình độ chuyên môn:............................................................................................. - Loại hình đăng ký hoạt động:.................................................................................. .............................................................................................................................. Sau khi nghiên cứu Pháp lệnh Hành nghề Y Dược tư nhân, Nghị định của Chính phủ và Thông tư 07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế về Hành nghề Y, Y học Cổ Truyền và Trang thiết bị y tế tư nhân và các qui chế chuyên môn hiện hành, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc các qui định trên. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. .........., ngày..........tháng........năm........ Người đứng đầu cơ sở cam kết

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản