intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ đề luyện thi trắc nghiệm Trung học phổ thông môn tiếng Anh: Phần 1

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:148

10
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề luyện thi trắc nghiệm Trung học phổ thông môn tiếng Anh: Phần 1 tuyển chọn 20 đề thi trắc nghiệm khách quan giúp các bạn học sinh 12 ôn tập cho kì thi THPT quốc gia. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề luyện thi trắc nghiệm Trung học phổ thông môn tiếng Anh: Phần 1

  1. A246
  2. NHA. XUAT BAN D.M HQC QUOC GIA HA NQI 16 Hang Chui>i - Hai Ba Trung - Ha Nqi Dien thoai: Bien tap: (04) 39715011; Quan ly xuil'.t ban: (04) 39728806; T6ng bien tap: (04) 39715011 Fax: (04) 39729436 Chfu tr6ch nhifm xuat ban : Giam doc -Tong bien tg,p: TS. Pff4M THJ TRAM Bien tg,p: PHAN HAf NHu· Che'ban: PH4MHUYEN Trinh bay bia : P� VI:ij;T QUANG D6'i tac lien ket xuat ban : CONG TY co PHAN HQC LI:ij;U SU P�M S67, BIO, TT Dq,i h()c Su phq, m Ha N{ii, Ctiu Gifiy, Ha N{ii BQ DE LUYtN THI TRAC NGHitM THPT MON TIENG ANH (AP D[JNG TUNA.M 2017) Mii s6: 2L- 401 PT 2017 In 1000 cuon, kho' 19x 27cm, t
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2