BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN

Chia sẻ: Nguyen Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
229
lượt xem
3
download

BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bội và ước của một số nguyên', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN

  1. BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN Bội và ước của một số nguyên có những tính chất gì ? I.- Mục tiêu : Học xong bài này học sinh cần phải : Biết các khái niệm bội và ước của một số nguyên ,khái niệm “ Chia hết cho”. - Hiểu được ba tính chất liên quan với khái niệm “Chia hết cho” . - Biết tìm bội và ước của một số nguyên . - II.- Phương tiện dạy học : - Sách Giáo khoa , III Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp 2 ./ Kiểm tra bài cũ: - Cho hai số tự nhiên a và b với b  0 Khi nào thì ta nói a chia hết cho b (a  b) ? - Tìm các ước của 6
  2. 3./ Bài mới : Học sinh Giáo viên Bài ghi Gv nhắc : Nếu có - Học sinh làm ?1 - I.- Bội và ước của một số một số q sao cho nguyên : 6 = 2 . 3 = (-2) . a = b . q thì ta nói a (-3) Cho a , b  Z và b  0 . chia hết cho b = 1 . 6 = (-1) Nếu có một số nguyên - Trong tập hợp các số . (-6) q sao cho a = b . q thì nguyên thì sao ? ta nói a chia hết cho b . - 6 = (-2) . 3 = 2 . Ta còn nói a là bội của Trong tập hợp các số (-3) b và b là ước của a . nguyên cũng vậy Học = 1 . (-6) = sinh phát biểu tương tư Ví d ụ : (-1) . 6 khái niệm chia hế trong -9 là bội của 3 vì - tập hợp Z Vậy : 9 = 3 . (-3) U(6) = { 1 , 2 , 3 , 3 là ước của -9 6 , -1 , -2 , -3 , -6}
  3. Học sinh làm ?3 6 . (-2) = - - Chú ý : 12 Hai bội của 6 là 12  Nếu a = bq (b  0) thì 6.2 = 12 và –12 ta nói a chia cho b được q và viết a : b = Hai ước của 6 là (-6) . (-2) = 12 3 q và –3 (- 6) . 2 = -  Số 0 là bội của mọi số 12 nguyên khác 0 thì (-12) : (-2)  Các số 1 và –1 là ước =6 của mọi số nguyên. Học sinh làm ?4 - 12 : 2 =  Nếu c vừa là ước của a 6 vừa là ước b thì c cũng Học sinh làm bài - được gọi là ước chung 12 : (-2) = tập 101 / 97 của a và b . -6 Học sinh làm bài - Ví d ụ : (-12) : 2 = tập 102 / 97 -6 Các ước của 8 là 1 , -1 , 2 , -2 , 4 , -4 , 8 , -8 Như vậy : Trong phép chia hết Các bội của 3 là 0 , 3 , –3 , 6 , -6 , 9 , -9 , . . . . Thương của hai số nguyên cùng dấu II.- Tính chất : mang dấu “ + “ 1./ Nếu a chia hết cho b Thương của hai
  4. số nguyên trái dấu và b chia hết cho c thì a mang dấu “ – “ cũng chia hết cho c a  b và b  c  ac 2./ Nếu a chia hết cho b thì bội của a cũng chia hết cho b . a  b  am  b (m  Z) Nếu hai số a , b 3./ chia hết cho c thì tổng và hiệu của chúng cũng chia hết cho c . a  c và b  c  (a + b)  c và (a – b)  c 4./ Củng cố :  Khi nào thì ta nói số nguyên a chia hết cho số nguyên b ? Số nguyên b phải có điều kiện gì ?  a gọi là gì của b và b gọi là gì của a
  5.  Bài tập 101 và 102 SGK trang 97 5./ Dặn dò : Làm bài tập về nhà 103 ; 104 ; 105 ; 106 SGK trang 97 .
Đồng bộ tài khoản