BTP-NGHT-2007-CMC.2 _ Tờ khai đăng ký việc nhận cha,mẹ (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha,mẹ)

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
5
download

BTP-NGHT-2007-CMC.2 _ Tờ khai đăng ký việc nhận cha,mẹ (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha,mẹ)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'btp-nght-2007-cmc.2 _ tờ khai đăng ký việc nhận cha,mẹ (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha,mẹ)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BTP-NGHT-2007-CMC.2 _ Tờ khai đăng ký việc nhận cha,mẹ (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha,mẹ)

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu BTP-NG/HT-2007-CMC.2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ (Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ) Kính gửi: ....................................................................................................................................... Họ và tên người nhận cha/mẹ: ...................................................................................Giới tính:............................. Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................... Nơi sinh:............................................................................................................................................................................ Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:...................................................................... Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................................................................. 2007 (QĐ số: 04/2007/QĐ-BTP) Mã số: TPE-07-33 Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:..................................................................................................................... Đề nghị công nhận người dưới đây là........................................... của tôi: Họ và tên: ......................................................................................................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................... Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:...................................................................... Nơi thường trú/tạm trú (1):............................................................................................................................................ Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:..................................................................................................................... Tôi cam đoan việc nhận......................................là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình. Đề nghị....................................................................................đăng ký. Làm tại:................................................,ngày ............tháng............năm............ Người khai Ý kiến của người được nhận là cha/mẹ .............................. .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... Ngày...........tháng...........năm........... Chú thích: (1) Trong trường hợp người được nhận là cha/mẹ đã chết, thì phải ghi rõ “Đã chết”.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản