intTypePromotion=1
ADSENSE

Ca dao cao ngao

Chia sẻ: Nguyenthu Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

113
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ca dao cao ngao Anh có vợ trước lời giao ước, Em có chồng sau đặng chữ vinh quang, Mai sau có trát về làng, Bớ anh, xe cát làm đàng em đi. = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (Câu số 33149 ) Bắp non mà nướng lửa lò Đố ai ve được con đò của em = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Dị bản của câu ca dao Nam Bộ: Bắp non mà nướng lửa lò, Đố ai ve được con đò Thủ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ca dao cao ngao

  1. Anh có vợ trước lời giao ước, Em có chồng sau đặng chữ vinh quang, Mai sau có trát về làng, Bớ anh, xe cát làm đàng em đi. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (Câu số 33149 ) Bắp non mà nướng lửa lò Đố ai ve được con đò của em => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Dị bản của câu ca dao Nam Bộ: Bắp non mà nướng lửa lò, Đố ai ve được con đò Thủ Thiêm Xuất xứ: - Miền Trung, Khánh Hòa (Câu số 38876 ) Cá lóc mà ngóc đầu lên Anh quăng tấm lưới, cá quên trở về. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Tháp (Câu số 31960 ) Buổi chợ đông, con cá đồng lộn lạo Anh kiếm nơi nào nhân đạo bằng em. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (Câu số 28317 ) Cá nào chịu được ao này, Chẳng dập con mắt cũng trầy con ngươi. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Trung, KHánh Hòa (Câu số 26509 ) Cây thiên đao cành cũng thiên đao Dù em tráo trở cây nào cũng câu Trầm mà làm bạn quế cay Đó mà làm bạn với đây kém gì => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khánh Hòa (Câu số 38929 ) Chẳng thơm cũng thể hoa lài Chẳng lịch cũng thể con người thượng lưu => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 1257 ) Chẳng thơm cũng thể hoa lài (2) Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 1258 ) Chẳng thơm cũng thể hoa mai Chẳng lịch cũng thể con người Thượng Kinh. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Hà Nội (Câu số 29136 ) Chẳng thơm cũng thể hoa nhài Dẫu chưa thanh lịch cũng người Tràng An. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Hà Nội (Câu số 29135 ) Chẳng thơm cũng thể hương tàn Chẳng trong cũng thể nước sông Hàn chảy ra (*) Chẳng thơm cũng thể là hoa Chẳng lịch cũng thể con nhà trâm anh. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Bản khác: Chẳng ngọt cũng nước Sông Hàn chảy ra Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 1259 ) Chồng tôi chín đụn năm bồ Tôi còn chẳng quản, huống hồ gì anh. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 1732 ) Chưa giàu chớ học làm sang 1
  2. Leo thang nhiều nấc tuột thang có ngày => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Kiên Giang (Câu số 34333 ) Chuột chê xó bếp chẳng ăn Chó chê nhà dột ra nằm bụi tre => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 1788 ) Có tiền ăn cá liệt, thu, Ăn chi ngữ cá lù đù lắm xương. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Trung, Phú Yên, (Câu số 38433 ) Con cá dưới sông anh còn bắt bộ, Huống chi nàng, anh dỗ cũng xiêu… => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Trung, Phú Yên, (Câu số 38441 ) Con chó chê khỉ lắm lông Khỉ lại chê chó ăn dông ăn dài Lươn ngắn lại chê trạch dài Thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xem giải thích tại: Chê Nhau Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 1993 ) Công tao đặt gánh, đặt khiêng, Muốn thắt muốn mở do quyền ngang tao. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Trung, Phú Yên, (Câu số 38456 ) Cú lại chê vọ là hôi Giẻ cùi chê khách dài đuôi vật vờ => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Dị bản: Cú lại chê bai vọ rằng hôi, Xem giải thích tại: Chê Nhau Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 2182 ) Đắng khổ qua, chua là chanh giấy (2) Dù không ngọt mấy cũ tiếng cam sành => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * , Xuất xứ: - Miền Trung, Khánh Hòa (Câu số 38969 ) Đó chê đây, đây cũng lịch sự, Đó ăn mâm vàng đây ngự tòa sen. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (Câu số 34979 ) Giếng sâu gàu xuống bần bon Có con cá trích phụ con cá tràu Hỏi thăm chánh tổng nào giàu Đem con cá trích về bàu thả chơi => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khánh Hòa (Câu số 39029 ) Hòn đá cheo leo Con trâu trèo trâu trợt Con ngựa trèo ngựa đổ Tiếc công anh lao khổ tự cổ chí kim Chừng nào đá nổi, lông chìm Muối chua, chanh mặn mới tìm được em. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (Câu số 35685 ) Không thương em hổng có cần Trầm hương khó kiếm chớ đước bần thiếu chi => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam (Câu số 39149 ) 2
  3. Mắc tiền ăn miếng cá thu, Ăn chi lũ cá lù đù nhiều xương?… => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Trung, Phú Yên, (Câu số 38588 ) Nghèo như anh ít kẻ dám bì Hiếu trung giữ trọn, ngoan nghì xử xong => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Trung (Câu số 28082 ) Nước trong thấy đá cá lội thấy hình (*) Coi em cũng lịch lại hèn mẹ cha => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Có bản khác: Nước trong giếng đá hơi phèn Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 5370 ) Nói đẩy đưa cho vừa lòng bạn Con sông Giang Hà chỗ cạn chỗ sâu => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 5174 ) Nói đẩy đưa cho vừa lòng bạn (2) Thiếu chi người bạc vạn tiền mua => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 5175 ) Ở đâu mà chẳng biết ta Ta con ông Sấm, cháu bà Thiên Lôi Xưa kia ta ở trên trời Đứt dây rơi xuống làm người thế gian => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 5392 ) Phì phà thuốc điếu kẹp tay Mắt đeo kiếng mát xem ai ra gì => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 5498 ) Quế Trà My thứ cay thứ ngọt Nhờ tay thợ rừng mới lọt tay anh. Phân du, bạch chỉ rành rành Cân tiểu ly mới xứng, ngọc liên thành mới cân. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Cây Quế Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 5569 ) Quit rụng bờ ao ngọt ngào anh chuộng Trái cam hồng đào rụng xuống anh chê => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long, Đồng Tháp (Câu số 36998 ) Quít rụng bờ ao ngọt ngào anh chuộng (2) Trái mận hồng đào, rụng cuống anh chê. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (Câu số 36999 ) Thân này đáng giá nghìn vàng Bắt đem dãi nắng, dầm sương bấy chầy Sao lòng nhiều nỗi đắng cay Bấy lâu thảm chất, sầu xây nên thành. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 5937 ) Thân chị như hoa gạo trên cây Chúng em như đám cỏ may bên đường Thân chị như cái sập vàng Chúng em như chiếu rách bà hàng bỏ quên => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 5894 ) Thiếp như cam quít bưởi bòng 3
  4. Đắng the ngoài vỏ trong lòng ngọt thanh => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 6062 ) Tôm kia cứt lộn trên đầu Lại chê cá chốt hàm râu dính bùn => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (Câu số 37770 ) Xăm xăm bước lại cây chanh Lăm le muốn bẻ, sợ nhành chông gai. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (Câu số 38231 ) Xăm xăm bước tới cây chanh (2) Lăm le muốn bẻ sợi cành có gai. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liêu (Câu số 38232 ) Xưa kia nó cũng là hoa Bây giờ nó rách nó ra bông tàn => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 7201 ) 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2