intTypePromotion=1

các BIỂU MẪU

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
682
lượt xem
91
download

các BIỂU MẪU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở dùng cho Ủy ban nhân dân Giấy ủy quyền, Các loại mẫu giấy ủy quyền hay dùng, Kinh nghiệm viết giấy ủy quyền, Kĩ năng viết giấy ủy quyền, Những mẫu giấy ủy quyền, Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: các BIỂU MẪU

  1. GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
  2. C Ộ N G H Ò A X Ã H Ộ I C H Ủ N G H Ĩ A V I Ệ T N AM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ủ Y B AN N HÂ N DÂ N CH Ứ NG NH Ậ N Mục I. Chủ sở hữu nhà ở Mục II. Thực trạng nhà ở I/ Nhà ở 2/ Đất ở Địa chỉ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số, ngày, tháng, năm) : Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ) : m2 Thửa đất số : Kết cấu nhà : Diện tích : m2 Sử dụng riêng : m2 Cấp (hạng) nhà ở : Sử dụng chung : m2 Số tầng (tầng) : Đất được giao hoặc thuê: Năm xây dựng : Hợp đồng thuê đất (số, ngày, tháng, năm): Diện tích sàn nhà phụ (nếu có): m2 Thời gian thuê từ ngày tháng năm Thời hạn được sở hữu : đến ngày tháng năm Mục III, Mục IV ở trang sau là thành phần của giấy chứng nhận này ..... ngày tháng năm TM. Ủy ban nhân dân
  3. Hồ sơ gốc số Mục III. Sơ đồ nhà ở
  4. Mục IV. Những thay đổi sau khi cấp giấy Ngày, tháng, Nội dung thay đổi Xác nhận của cơ quan năm có thẩm quyền (Ký, đóng dấu) (1) (2) (3)
  5. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 1. Chủ sở hữu có quyền và nghĩa vụ đối với nhà ở theo quy định của pháp luật. 2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho, nhận chia nhà ở ở phải làm thủ tục theo quy định của pháp luật để được cấp giấy chứng nhận mới. 3. Chủ ở hữu không được tự ý sửa chữa, tẩy xóa, viết thêm bất kỳ nội dung nào trong giấy chứng nhận. 4. Chủ sở hữu có trách nhiệm: - Giữ gìn, bảo quản giấy chứng nhận; trường hợp mất giấy chứng nhận phải báo ngay với công an phường, xã, thị trấn nơi gần nhất và cơ quan cấp giấy. - Khi giấy chứng nhận bị hư hỏng, rách nát hoặc mục IV hết chỗ ghi thì chủ sở hữu phải đến cơ quan cấp giấy chứng nhận làm thủ tục để được cấp đổi giấy mới.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2