Các loại bệnh vàng da

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
4
download

Các loại bệnh vàng da

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vàng da là tình trạng bệnh lý xảy ra khi lượng sắc tố mật trong máu cao hơn bình thường ngấm vào da và niêm mạc. Hãy cẩn thận với bệnh vàng da vì đây là một triệu chứng gặp trong nhiều bệnh khác nhau, những bệnh liên quan đến hệ thống gan, mật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các loại bệnh vàng da

  1. Các lo i b nh vàng da Vàng da là tình tr ng b nh lý x y ra khi lư ng s c t m t trong máu cao hơn bình thư ng ng m vào da và niêm m c. Hãy c n th n v i b nh vàng da vì ây là m t tri u ch ng g p trong nhi u b nh khác nhau, nh ng b nh liên quan n h th ng gan, m t. T i sao b b nh vàng da? S c t m t (bilirubin) có ngu n g c t t bào h ng c u, khi h ng c u b phá h y s c t m t s ư c gi i phóng vào trong máu, sau ó ư c chuy n hóa và th i tr qua h th ng gan, m t. Vì m t tr ng i nào ó trong quá trình trên làm cho bilirubin b l i trong máu ng m vào da và niêm m c gây nên vàng da-vàng m t. Các lo i b nh vàng da
  2. Tri u ch ng b nh là vàng da - vàng m t khi th y c ng m c m t (lòng tr ng) có màu vàng. D a trên nguyên nhân gây b nh vàng da, ngư i ta chia vàng da thành 3 lo i chính: Vàng da trư c gan (hay vàng da do tan máu): Thư ng g p trong m t s b nh như s t rét, nhi m khu n, nhi m c chì… làm v nhi u h ng c u cùng m t lúc gi i phóng t bilirubin vào máu. c i m c a vàng da tan máu là di n ra thành t ng t, thư ng có s t sau ó m i vàng da - vàng m t. Ngoài ra, b nh nhân còn có bi u hi n thi u máu t nh n n ng như hoa m t, chóng m t, niêm m c nh t, móng tay khô, bóng, nhi u khía… ngoài ra m t s b nh nhân còn có lách to, phân s m màu. Vàng da do gan: Thư ng g p trong các b nh viêm gan virus A, B, C, D, E, viêm gan nhi m c do rư u, do dùng thu c ch ng lao… làm cho t bào gan gi m ho c m t kh năng chuy n hóa bilirubin. c i m c a vàng da do gan là b nh nhân thư ng có ti n s viêm gan ho c ang b viêm gan, nư c ti u màu vàng s m, phân nh t màu, ngoài ra ngư i b nh còn có bi u hi n suy gan như phù, xu t huy t dư i da.
  3. Vàng da dư i gan (hay vàng da do t c m t): trong trư ng h p này ư ng d n m t b t c do s i, kh i u ư ng m t, u t y… làm m t b l i trong gan. c i m c a vàng da t c m t là nư c ti u b nh nhân r t vàng, phân b c màu, th m chí là tr ng ng th i gan cũng to lên. N u t c m t do s i ng m t thì b nh nhân thư ng b au b ng h sư n ph i, s t sau ó m i vàng da - vàng m t và các tri u ch ng au b ng-s t-vàng da xu t hi n nhi u l n. Trong trư ng h p t c m t do kh i u chèn ép vào ư ng m t thì vàng da t t tăng d n kèm theo bi u hi n b nh c a cơ quan có kh i u. Tóm l i vàng da-vàng m t có th g p trong r t nhi u b nh nguy hi m. ch n oán chính xác nguyên nhân ngư i b nh c n i khám s m ngay khi có bi u hi n vàng da - vàng m t. Bên c nh ó, làm thêm m t s xét nghi m như công th c máu, hóa sinh máu c bi t là nh lư ng bilirubin, các men gan, xét nghi m tìm virus viêm gan. Ngoài ra, trong m t s trư ng h p c n thi t ph i siêu âm b ng, ch p X-quang b ng và làm các xét nghi m thăm dò ch c năng gan. i u tr theo nguyên nhân
  4. i u tr vàng da tùy theo nguyên nhân gây b nh. N u là viêm gan không ư c m mà ph i i u tr n i khoa, còn n u vàng da do t c m t nh t là s i ng m t ch ho c kh i u trư c tiên i u tr n i khoa n u không gi m thì m i i u tr b ng ngo i khoa.
Đồng bộ tài khoản