Các phím tắt trong tin học

Chia sẻ: Le Kien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
352
lượt xem
118
download

Các phím tắt trong tin học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách sử dụng chuột - Click chuột trái: Chọn đối tượng - Giữ chuột trái: Cho phép kéo đối tượng - Click nút giữa: Chọn tâm quay đối tượng - Click trái hai lần liên tiếp: Mở hộp thoại điều chỉnh đối tượng - Nút giữa: Pan - Click chuột trái + nút giữa: Room - Ctrl+Click: Chọn nhiều đối tượng cùng lúc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các phím tắt trong tin học

  1. Cách sử dụng chuột: - Click chuột trái: Chọn đối tượng - Giữ chuột trái: Cho phép kéo đối tượng - Click nút giữa: Chọn tâm quay đối tượng - Click trái hai lần liên tiếp: Mở hộp thoại điều chỉnh đối tượng - Nút giữa: Pan - Click chuột trái + nút giữa: Room - Ctrl+Click: Chọn nhiều đối tượng cùng lúc Một số phím tắt thường dùng: - ESC: Thoát khỏi lệnh đang dùng. - F1: Mở trợ giúp. - SHIFT + F1: Mở chức năng trợ giúp cho đối tượng thanh công cụ - ALT + F4: Thoát CATIA. - CRTL + C: Sao chép đối tượng. - ALT + E: Hiệu chỉnh đối tượng. - ALT + F: Mở menu file từ thanh công cụ chính. - ALT + H: Mở menu help từ thanh công cụ chính. - ALT + I: Mở menu insert từ thanh công cụ chính. - CRTL + N: Mở trang mới. - CRTL + S: Lưu tập tin. F1: Mở trợ giúp (nếu được vài đặt) Shift + F2: Tắt, mở Specification Tree F3: Hiện, ẩn Specification Tree Shift + F3: Chuyển đổi kích hoạt cho vùng đồ họa hay Specification Tree Alt + F8: Chạy file Macro Ctrl + F:Search (tìm kieám nhanh) Ctrl + O: Mở một file có sãn Ctrl + P:In Alt + Q: Trình đơn Window Alt + S: Trình đơn Start Ctrl + U: Update Ctrl + V: Paste Alt + V: Trình đơn View Ctrl + X: Cut Ctrl + Y: Repeat Ctrl + Z:Undo Del: Delete Alt + Enter: Properties Home: Hiển thị đầu cây miêu tả Specification Tree nếu được kích hoạt End: Hiển thị cuối Specification Tree Page Up: Di chuyển Specification Tree lên trên một trang Page Down: Di chuyển Specification Tree xuống dưới một trang Ctrl + Page Up:Zoom In
  2. Ctrl + Page Down: Zoom Out Ctrl + Tab: Chuyển đổi hiển thị các tập tin hiện hành trong trình đơn Window
Đồng bộ tài khoản