intTypePromotion=1

Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Chia sẻ: Hanh My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
85
lượt xem
13
download

Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nhiều trường hợp, khi xem xét BCTC của một DN, nhà đầu tư nhận thấy có sự khác biệt giữa số liệu đã công bố trước đó và số liệu kiểm toán, việc điều chỉnh này là cần thiết để phản ánh một cách trung thực và khách quan nhất về thực trạng tài chính của DN. Tuy nhiên, cũng có trường hợp DN tự điều chỉnh các số liệu tài chính cuối năm do tính chất trọng yếu của thông tin này tới số liệu tài chính, trong thời gian từ khi kết thúc năm tài chính đến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

  1. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm Trong nhiều trường hợp, khi xem xét BCTC của một DN, nhà đầu tư nhận thấy có sự khác biệt giữa số liệu đã công bố trước đó và số liệu kiểm toán, việc điều chỉnh này là cần thiết để phản ánh một cách trung thực và khách quan nhất về thực trạng tài chính của DN. Tuy nhiên, cũng có trường hợp DN tự điều chỉnh các số liệu tài chính cuối năm do tính chất trọng yếu của thông tin này tới số liệu tài chính, trong thời gian từ khi kết thúc năm tài chính đến ngày phát hành BCTC theo quy định. Đây là trường hợp ít gặp hơn, nhưng không phải là không tồn tại trong thực tế. Việc DN xem xét các vấn đề cần điều chỉnh trên số liệu BCTC được quy định tại Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 23: "Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm". Khái niệm về các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Là tất cả những sự kiện có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến BCTC đã phát sinh trong khoảng thời gian từ sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đến ngày phát hành BCTC. Theo chuẩn mực này, các sự kiện sẽ được chia làm 2 loại theo mức độ tác động đến số liệu tài chính của DN: - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh: Là những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cung cấp bằng chứng về các sự việc đã tồn tại trong
  2. năm tài chính cần phải điều chỉnh trước khi lập BCTC; - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm không cần điều chỉnh: Là những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cung cấp bằng chứng về các sự việc đã tồn tại trong năm tài chính nhưng không phải điều chỉnh trước khi lập BCTC. Quy định về việc ghi nhận và xác định: a. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh: Chuẩn mực số 23 quy định: "DN phải điều chỉnh các số liệu đã được ghi nhận trong BCTC để phản ánh các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh". Ví dụ: Sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, DN nhận được kết luận của cơ quan có thẩm quyền về một nghĩa vụ nợ sẽ phát sinh do các hoạt động trong năm. Khi đó, số liệu cần điều chỉnh theo hướng tăng thêm các chi phí để trích lập khoản dự phòng cho nghĩa vụ nợ này… b. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm không cần điều chỉnh: DN không phải điều chỉnh các số liệu đã ghi nhận trong BCTC về các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm không cần điều chỉnh. Ví dụ: DN không cần thiết phải xem xét việc trích lập dự phòng cho bất cứ một khoản đầu tư nào đã thực hiện trong năm, ngay cả trong trường hợp việc suy giảm giá trị của khoản đầu tư này xảy ra ngay sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
  3. c. Khoản cổ tức của các cổ đông: Nếu khoản cổ tức của cổ đông được công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, DN không phải ghi nhận các khoản cổ tức này như là các khoản nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm. d. Tính hoạt động liên tục: Tính hoạt động liên tục là một nguyên tắc rất quan trọng cần xem xét trước, trong và cả sau quá trình lập BCTC của DN. Chuẩn mực số 23 quy định: nếu ban giám đốc xác nhận sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm có dự kiến giải thể DN, ngừng sản xuất - kinh doanh, thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động hoặc phá sản thì DN không được lập BCTC trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục. Việc trình bày BCTC trong trường hợp này sẽ được xem xét điều chỉnh theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 21: "Trình bày báo cáo tài chính". Trình bày BCTC với các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Ngày phát hành BCTC: Chuẩn mực kế toán số 23 quy định: “DN phải trình bày ngày phát hành BCTC và người quyết định phát hành. Nếu chủ sở hữu DN hoặc người khác có thẩm quyền yêu cầu sửa đổi BCTC trước khi phát hành, DN phải trình bày việc này”.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2