intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các văn bản quy phạm pháp luật về trái phiếu

Chia sẻ: Orchid Orchid | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

356
lượt xem
56
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp, Phân loại các văn bản quy phạm pháp luật về trái phiếu hiện nay theo, Số/Ký hiệu, Nội dung, Ngày tháng, Cơ quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các văn bản quy phạm pháp luật về trái phiếu

  1. Nguyễn Thu Phương – nthuphuongktqd@gmail.com – 0983.287766 Nhận viết thuê các loại chuyên đề, biên tập, hợp tác dịch & định giá, nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ tài chính thuộc các lĩnh vực: kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản,… Cơ quan STT ban Hiệu Phân loại Số/Ký hiệu Nội dung Ngày tháng hành lực TRÁI PHIẾU CHUNG 75/2004/TT-BTC Thông hướng dẫn việc phát hành trái 23/07/2004 BTC phiếu ra công chúng TRÁI PHIẾU CHUNG 59/2004/TT-BTC Thông tư hướng dẫn về niêm yết cổ 18/06/2004 BTC phiếu và trái phiếu trên thị trường chứng khoán TRÁI PHIẾU CHUNG 02/2001/TT-UBCK Thông tư hướng dẫn Nghị định số 28/09/2001 UBCK 1 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 về phát hành cổ phiếu và trái phiếu ra công chúng TRÁI PHIẾU CHUNG 01/1998/TT-UBCK Thông tư hướng dẫn Nghị định số 13/10/1998 UBCK 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 về phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng TP QUỐC TẾ 12/2005/NQ-CP Nghị quyết về mức phát hành trái 24/10/2005 CP phiếu Quốc tế của Chính phủ TP QUỐC TẾ 54/2007/NQ-CP Nghị quyết về việc kỳ hạn trái phiếu 12/11/2007 CP quốc tế của Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 TP QUỐC TẾ 23/CP Nghị định về việc phát hành trái phiếu 22/03/1995 CP quốc tế TP QUỐC TẾ - NHTM 139/QĐ-NH1 Quyết định Quy chế phát hành trái 18/05/1995 NHNN phiếu quốc tế của các Ngân hàng thương mại quốc doanh TRÁI PHIẾU NHTM 787/2004/QĐ- Quyết định ban hành quy định tạm thời 24/06/2004 NHNN NHNN về việc ngân hàng thương mại cổ phần 3 đăng ký niêm yết và phát hành trái phiếu ra công chúng Uy tín, chất lượng, tinh thần trách nhiệm cao!
  2. Nguyễn Thu Phương – nthuphuongktqd@gmail.com – 0983.287766 Nhận viết thuê các loại chuyên đề, biên tập, hợp tác dịch & định giá, nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ tài chính thuộc các lĩnh vực: kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản,… TP NHTM 1509/2003/QĐ- Quyết định về việc ban hành Quy chế 14/11/2003 NHNN NHNN cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại nhà nước có bảo đảm bằng cầm cố trái phiếu đặc biệt TPCP - NHTM 1035/2003/QĐ- Quyết định về việc ban hành Quy chế 04/09/2003 NHNN NHNN cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại nhà nước có bảo đảm bằng cầm cố Trái phiếu đặc biệt TPCP – TP DNNN 1179-TC/KBNN Quyết định về việc ban hành Quy chế 05/12/1994 KBNN tạm thời đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp Nhà nước 4 TP DNNN 120-CP Nghị định ban hành Quy chế tạm thời 17/09/1994 CP về việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước TPCP – GIAO DỊCH 46/2008/QĐ-BTC Quyết định về việc ban hành Quy chế 01/07/2008 BTC quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ 6 tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội TPCP – GIAO DỊCH 935/2004/QĐ- Quyết định về việc ban hành Quy chế 23/07/2004 NHNN NHNN đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại Ngân hàng Nhà nước TPCP – GIAO DỊCH 19/2004/TT-BTC Thông tư hướng dẫn việc đấu thầu tín 18/03/2004 BTC phiếu kho bạc và trái phiếu ngoại tệ qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam TPCP – GIAO DỊCH 111/2004/QĐ- Quyết định về việc ban hành Quy chế 02/02/2004 NHNN NHNN đấu thầu trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước TPCP – GIAO DỊCH 11/2003/TT-NHNN Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại 11/12/2003 NHNN hối đối với việc mua bán trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân theo Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 5/9/2003 của Uy tín, chất lượng, tinh thần trách nhiệm cao!
  3. Nguyễn Thu Phương – nthuphuongktqd@gmail.com – 0983.287766 Nhận viết thuê các loại chuyên đề, biên tập, hợp tác dịch & định giá, nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ tài chính thuộc các lĩnh vực: kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản,… Thủ tướng Chính phủ TPCP – GIAO DỊCH 21/2004/TT-BTC Thông tư hướng dẫn việc đấu thầu trái 24/03/2004 BTC phiếu Chính phủ , trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung TPCP – GIAO DỊCH 55/2000/TT-BTC Thông tư hướng dẫn việc đấu thầu trái 09/06/2000 BTC phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung TPCP – PHÁT HÀNH 32/2004/TT-BTC Thông tư hướng dẫn phát hành trái 12/04/2004 BTC 7 phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước TPCP – PHÁT HÀNH 141/2003/NĐ-CP Nghị định về việc phát hành trái phiếu 20/11/2003 CP Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương TPCP – PHÁT HÀNH 100/2003/TT-BTC Thông tư hướng dẫn việc quản lý, cấp 24/10/2003 BTC phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ TPCP – PHÁT HÀNH 155/2003/QĐ-BTC Quyết định về việc phát hành trái 24/09/2003 BTC phiếu chính phủ đợt 1 bằng ngoại tệ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước TPCP – PHÁT HÀNH 156/2003/QĐ-BTC Quyết định về việc phát hành trái 24/09/2003 BTC phiếu Chính phủ đợt I để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước Uy tín, chất lượng, tinh thần trách nhiệm cao!
  4. Nguyễn Thu Phương – nthuphuongktqd@gmail.com – 0983.287766 Nhận viết thuê các loại chuyên đề, biên tập, hợp tác dịch & định giá, nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ tài chính thuộc các lĩnh vực: kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản,… TPCP – PHÁT HÀNH 88/2003/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết 16/09/2003 BTC định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 5/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước TPCP – PHÁT HÀNH 182/2003/QĐ-TTg Quyết định về việc phát hành trái 05/09/2003 Thủ Tướng phiếu Chính phủ để đầu tư một số CP công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước TPCP – PHÁT HÀNH 414/2003/NQ- Nghị quyết về việc phát hành trái 29/08/2003 QH UBTVQH11 phiếu Chính phủ để xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước TPCP – PHÁT HÀNH 13/2002/TT-BTC Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung 05/02/2002 BTC Thông tư số 68/2000/TT-BTC ngày 13/7/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điểm về bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu chính phủ TPCP – PHÁT HÀNH 135/2001/QĐ-BTC Quyết định về việc phát hành trái 14/12/2001 BTC phiếu đầu tư của Quỹ hỗ trợ phát triển TPCP – PHÁT HÀNH 20/2001/QĐ-BTC Quyết định về việc phát hành trái 28/03/2001 BTC phiếu kho bạc theo hình thức chiết khấu TPCP – PHÁT HÀNH 68/2000/TT-BTC Thông tư hướng dẫn chi tiết một số 13/07/2000 BTC điểm về bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ TPCP – PHÁT HÀNH 59/2000/QĐ-UBCK Quyết định về việc ban hành Quy chế 12/07/2000 UBCK đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung Uy tín, chất lượng, tinh thần trách nhiệm cao!
  5. Nguyễn Thu Phương – nthuphuongktqd@gmail.com – 0983.287766 Nhận viết thuê các loại chuyên đề, biên tập, hợp tác dịch & định giá, nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ tài chính thuộc các lĩnh vực: kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản,… TPCP – PHÁT HÀNH 58/2000/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện một số 16/06/2000 BTC điểm của Nghị định 01/2000/NĐ-CP ngày 13/1/2000 của Chính phủ về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu của Chính phủ TPCP – PHÁT HÀNH 01/2000/NĐ-CP Nghị định ban hành Quy chế phát 13/01/2000 CP hành trái phiếu Chính phủ TPCP – PHÁT HÀNH 109/1999/QĐ- Quyết định về việc cho phép Ngân 31/03/1999 NHNN NHNN1 hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành trái phiếu năm 1999 TPCP – PHÁT HÀNH 131/1998/QĐ- Quyết định về việc cho phép Ngân 06/04/1998 NHNN NHNN1 hàng Đầu tư và phát triển Việt nam phát hành trái phiếu năm 1998 TPCP – PHÁT HÀNH 04/1997/TT- Thông tư hướng dẫn xác nhận và 23/10/1997 NHNN NHNN1 phòng toả tín phiếu, trái phiếu ghi sổ phát hành qua Ngân hàng Nhà nước trong quan hệ tín dụng TPCP – PHÁT HÀNH 122-TC-QĐ/KBNN Quyết định về việc phát hành trái 01/02/1997 KBNN phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm TPCP – PHÁT HÀNH 839/TC-QĐ/KBNN Quyết định về việc phát hành trái 29/08/1996 KBNN phiếu kho bạc loại kỳ hạn 2 năm TPCP – PHÁT HÀNH 34-TC/KBNN Thông tư hướng dẫn việc phát hành 11/07/1996 KBNN trái phiếu công trình thủy điện Yaly TPCP – PHÁT HÀNH 427/TTg Quyết định về việc phát hành trái 25/06/1996 Thủ Tướng phiếu huy động vốn cho công trình CP thủy điện Yaly TPCP – PHÁT HÀNH 960-TC/KBNN Quyết định về việc phát hành trái 26/08/1995 KBNN phiếu Kho bạc ghi danh TPCP – PHÁT HÀNH 592 TC/KBNN Quyết định về việc quy định mức lãi 10/06/1995 KBNN suất năm thứ hai của trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 3 năm Uy tín, chất lượng, tinh thần trách nhiệm cao!
  6. Nguyễn Thu Phương – nthuphuongktqd@gmail.com – 0983.287766 Nhận viết thuê các loại chuyên đề, biên tập, hợp tác dịch & định giá, nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ tài chính thuộc các lĩnh vực: kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản,… TPCP – PHÁT HÀNH 593 TC/KBNN Quyết định về việc dừng phát hành trái 10/06/1995 KBNN phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 3 năm TPCP – PHÁT HÀNH 141 TC/KBNN Quyết định về việc phát hành trái 22/02/1995 KBNN phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 1 năm TPCP – PHÁT HÀNH 72-CP Nghị định về việc ban hành Quy chế 26/07/1994 CP phát hành các loại trái phiếu Chính phủ TPCP 133/2007/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm 14/11/2007 BTC của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn 8 việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ TPCP 28/2007/TT-BTC Thông tư hướng dẫn việc quản lý, cấp 03/04/2007 BTC phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ TPCP 103/2006/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/11/2006 BTC 88/2003/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 5/9/2003 về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước TPCP 46/2006/QĐ-BTC Quyết định ban hành quy chế phát 06/09/2006 BTC hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn TPCP 171/2006/QĐ-TTG Quyết định về việc phát hành và sử 24/07/2006 Thủ tướng dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn CP 2003 - 2010 TPCP 36/2006/QĐ-BTC Quyết định về việc ban hành Quy chế 07/07/2006 BTC quản lý và giám sát việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu quốc tế của Chính phủ năm 2005 Uy tín, chất lượng, tinh thần trách nhiệm cao!
  7. Nguyễn Thu Phương – nthuphuongktqd@gmail.com – 0983.287766 Nhận viết thuê các loại chuyên đề, biên tập, hợp tác dịch & định giá, nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ tài chính thuộc các lĩnh vực: kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản,… TPDN 52/2006/NĐ-CP Nghị định về phát hành trái phiếu 19/05/2006 CP doanh nghiệp TPCP 07/2006/QĐ-BTC Quyết định về việc phát hành trái 25/01/2006 BTC phiếu Chính phủ đợt IV năm 2006 để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước TPCP 51/2005/QĐ-BTC Quyết định về mức lãi suất trái phiếu 19/07/2005 BTC Chính phủ đợt III năm 2005 phát hành trực tiếp qua các đơn vị Kho bạc nhà nước TPCP 31/2005/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/04/2005 BTC 32/2004/TT-BTC ngày 12/4/2004 hướng dẫn việc phát hành trái phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước TPCP 10/2005/QĐ-BTC Quyết định công bố danh sách thành 02/02/2005 BTC viên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương năm 2005 TPCP 66/2004/QĐ-BTC Quyết định ban hành Quy chế hướng 11/08/2004 BTC dẫn về trình tự, thủ tục phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương TPCP 29/2004/QĐ-BTC Quyết định về mức lãi suất trái phiếu 05/04/2004 BTC Chính phủ đợt II (năm 2004) để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước TPCP 28/2004/QĐ-BTC Quyết định phát hành trái phiếu Chính 23/03/2004 BTC phủ đợt II năm 2004 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước Uy tín, chất lượng, tinh thần trách nhiệm cao!
  8. Nguyễn Thu Phương – nthuphuongktqd@gmail.com – 0983.287766 Nhận viết thuê các loại chuyên đề, biên tập, hợp tác dịch & định giá, nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ tài chính thuộc các lĩnh vực: kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản,… THUẾ VỚI TPCP 1079-TC/QĐ/TCT Quyết định về việc thu thuế đối với trái 21/11/1996 9 phiếu Chính phủ và các loại trái phiếu, cổ phiếu khác Uy tín, chất lượng, tinh thần trách nhiệm cao!
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2