intTypePromotion=1

Hệ thống văn bản quy định hướng dẫn về xử lý vi phạm trong lĩnh vực kế toán

Chia sẻ: Hanh My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
111
lượt xem
14
download

Hệ thống văn bản quy định hướng dẫn về xử lý vi phạm trong lĩnh vực kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là hệ thống các văn bản quy định hướng dẫn về xử lý vi phạm trong lĩnh vực kế toán: 1. Luật Quản lý thuế; 2. Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ, quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (NĐ 98); 3. Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐCP ngày 07/06/2007 của Chính phủ, quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống văn bản quy định hướng dẫn về xử lý vi phạm trong lĩnh vực kế toán

  1. Hệ thống văn bản quy định hướng dẫn về xử lý vi phạm trong lĩnh vực kế toán Dưới đây là hệ thống các văn bản quy định hướng dẫn về xử lý vi phạm trong lĩnh vực kế toán: 1. Luật Quản lý thuế; 2. Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ, quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (NĐ 98); 3. Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ- CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ, quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2009 (NĐ 13); 4. Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế (TT 61); 5. Luật Thuế giá trị gia tăng; 6. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; 7. Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (TT 29);
  2. 8. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (PLXL); 9. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008 (PLSĐ); 10. Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (NĐ 134); 11. Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 17/12/2008 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008 (NĐ 128); 12. Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn (NĐ 89); 13. Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn (TT 120); 14. Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/11/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT- BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn (TT 99); 15. Thông tư Liên tịch số 21/2004/TTLT/BCA-TANDTC- VKSNDTC-BTP ngày 23/11/2004 hướng dẫn việc truy cứu
  3. trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng (TT 21); 16. Thông tư số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA ngày 28/02/2007 của Bộ Tài Chính, Bộ Thương mại và Bộ Công an, hướng dẫn chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường (TT 12); 17. Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 của Chính phủ hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán (NĐ 185); 18. Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán. Nghị định 39 có hiệu lực thi hành từ 01/08/2011 19. Một số văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và của Tổng cục Thuế
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2