Cách Mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời - Giáo án lịch sử lớp 9

Chia sẻ: Uyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
485
lượt xem
45
download

Cách Mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời - Giáo án lịch sử lớp 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về kiến thức : Giúp HS hiều được: - Hoàn cảnh lịch sử dẫn tới sự ra đời của các tổ chức cách mạng ở trong nước - Chủ trương và hoạt động của 2 tổ chức cách mạng thành lập ở trong nước, sự khác nhau giữa các tổ chức này với Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên do NAQ sáng lập ở nước ngoài - Sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta, đặc biệt là phong trào công nông đã dẫn tới sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách Mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời - Giáo án lịch sử lớp 9

 1. Cách Mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời I/ Mục đích yêu cầu: 1/ Về kiến thức : Giúp HS hiều được: - Hoàn cảnh lịch sử dẫn tới sự ra đời của các tổ chức cách mạng ở trong nước - Chủ trương và hoạt động của 2 tổ chức cách mạng thành lập ở trong nước, sự khác nhau giữa các tổ chức này với Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên do NAQ sáng lập ở nước ngoài - Sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta, đặc biệt là phong trào công nông đã dẫn tới sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. Sự thành lập 3 tổ chức cộng sản thể hiện bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam 2/ Về tư tưởng:
 2. Qua các sự kiện lịch sử, giáo dục cho HS long kính yêu , khâm phục các bậc tiền bối 3/ Về kĩ năng : Rèn luyện cho HS: - Biết sử dụng bản đồ để trình bày diễn biến một cuộc khởi nghĩa, sử dụng tranh ảnh lịch sử - Biết hình dung, hồi tưởng lại sự kiện lịch sử và biết so sánh chủ trương, họat động của các tổ chức cách mạng, đánh giá nguyên nhân thất bại của khởi nghĩa Yên Bái, ý nghĩa sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản… II/ Thiết bị dạy học: - Phóng to lược đồ “ cuộc khởi nghĩa Yên Bái( 1930)”, sử dụng ảnh Trụ sở chi bộ cộng sản đầu tiên nhà số 5Đ phố Hàm Long, HN - Sưu tầm chân dung các nhân vật lịch sử: Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính - Những tài liệu về lịch sử, hoạt động của các nhân vật trên và các tài liệu đề cập tới Tân Việt Cách mạng, Việt Nam Quốc dân đảng, 3 tổ chức cộng sản III/ Tiến trình: 1/ Kiểm tra bài cũ:
 3. + Việc thành lập Cộng sản đoàn làm nòng coat cho Hội VNCMTN có ý nghĩa gì?( Đáp án SGV) + NAQ đã trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam như thế nào?( Đáp án SGV) 2/Giới thiệu bài mới: Qua bài 16 ,chúng ta đã biết dưới tác động của những hoạt động NAQ và Hội VNCMTN, phong trào CNVN đã có bước phát triển mới. Ta tiếp tục theo dõi bài 17 để xem chủ trương , hoạt động của 2 tổ chức CM khác trong thời kỳ này là Tân Việt CM Đảng và VN Quốc dân đảng khác gì với Hội VNCMTN và tại sao 3 tổ chức cộng sản lại ra đời vào năm 1929 và ý nghĩa của sự kiện này? 3/ Dạy và học bài mới: Hoạt động của thầy và Bài ghi trò: - Hoạt động 1: Cả lớp/ cá nhân Nội dung Kt cần đạt I/ Bước phát triển mới của phong
 4. - Kiến thức cần đạt: Bối cảnh trào CMVN ( 1926-1927) : lịch sử dẫn đến sự ra đời của -1926-1927 công nhân viên chức, các tổ chức CM ở trong nước học sinh học nghề liên tiếp bãi công và 1 số điểm mới trong phong , lớn nhất là công nhân nhà máy sợi trào CMVN 1926-1927 Nam Định, Cam Tiêm, Phú Riềng, - Tổ chức thực hiện: cà phê Rayna.  HS đọc SGK - Công nhân bãi công ở Hải Phòng,  GV phát vấn và bổ sung: Nam Định, Bến Thủy, Sài Gòn, + Phong trào công nhân viên Phú Riềng…chứng tỏ trình độ giác chức, học sinh học nghề phát ngộ nâng lên rõ rệt, trở thành lực triển ra sao? lượng chính trị độc lập + Phong trào nông dân, tiể tư sản - Phong trào nông dân, tiểu tư sản phát triển ra sao? và các tầng lớp yêu nước cũng phát + Phong trào công nhân ra sao? triển +1926-1927 phong trào CMVN ->các tổ chức cách mạng ra đời có những điểm mới nào? Phong trào công nhân, nông dân và tiểu tư sản phát triển đã kết thành 1 làn sáong CM dân tộc dân chủ
 5. khắp cả nước trong đó giai cấp công nhân đã trở thành 1 lực lượng chính trị độc lập , biểu hiện ở đấu tranh mang tính thống nhất, trình độ giác ngộ của công nhân nâng lên rõ rệt.Trong bối cảnh đó các tổ chức CM ra đời? +Tổ chức CM là gì? +Khác tổ chức CS như thế nào? +Phong trào đấu tranh của công II/ Tân Việt Cách Mạng ( 7/1928): nhân viên chức, học sinh học -1 tồ chức CM được thành lập trong nghề trong những năm 1926-1927 nước, sau nhiều lần đổi tên đến có những điểm gì mới? 7/1928 lấy tên Tân Việt CM Đảng - Hoạt động 1: cả lớp/ cá nhân - Thành phần : trí thức trẻ và thanh - Kiến thức cần đạt: Sự thành niên tiểu tư sản yêu nước lập , thành phần, hoạt động - Ảnh hưởng của Hội VNCMTN : của Tân Việt CM Đảng dự lớp huấn luyện , vận động hợp - Tổ chức thực hiện: nhất, nhiều Đảng viên nên chuyển  HS đọc SGK sang Thanh niên, đấu tranh giữa 2 khuynh hướng tư sản và vô sản
 6.  GV giới thiệu : 1 tổ chức CM - Hoạt động : chịu ảnh hưởng của khác cũng được thành lập Hội VNCM Thanh Niên trong giai đoạn này là TVCMĐ. + Phát vấn: + TVCMĐ được thành lập như thế nào? + Đảng viên của TVCMĐ gồm những thành phần nào? +Hoạt động của TVCMĐ là gì? Có ảnh hưởng gì bởi HVNCMTN không?  HS thảo luận : nhận xét về TVCMĐ ? So sánh các mặt của TVCMĐ với HVNCM thanh niên III/ VN Quốc dân Đảng ( 1927) và +Tân Việt CM Đảng bị phân hoá cuộc khởi nghĩa Yên Bái( 1930): ngày càng sâu sắc theo 2 khuynh 1/ Sự thành lập VN quốc dân Đảng: hướng tư sản và vô sản trong - Được thành lập 1927 hoàn cảnh nào?
 7. - Hoạt động 1 : cả lớp / cá nhân - Ảnh hưởng của phong trào dân - Kiến thức cần đạt : sự thành tộc dân chủ thế giới và chủ lập, mục đích, thành phần, nghĩa Tam Dân của Tôn Trung hoạt động của VN Quốc dân Sơn ( TQ) Đảng - Lãnh tụ : 1 số tư sản dân tộc là - Tổ chức thực hiện : sinh viên, học sinh, công chức,  HS đọc SGK , 3 đoạn đầu, tư sản mục III - Hoạt động : bạo động  GV phát vấn : + VN Quốc dân Đảng ra đời trong hoàn cảnh nào? + Tư tưởng chính trị dựa trên nền tảng nào?  GV giải thích : Tam dân  Phát vấn : +Tôn chỉ , mục đích gì? +Tổ chức ra sao? + Hình thức hoạt động như thế nào? 2/ Những nét chính của khởi nghĩa
 8. + Hãy so sánh với Hội VNCM Yên Bái: thanh niên về chính trị tư tưởng , - Sau vụ ám sát trùm mộ phu Ba tổ chức, phương thức hoạt động, Danh, Páhp thẳng tay đàn áp, khác nhau thế nào? lãnh tụ VN Quốc dân Đảng - Hoạt động 2 : cả lớp/ cá nhân quyết định khởi nghĩa - Kiến thức cần đạt : những nét - 9/2/1930 khởi nghĩa ở Yên chính về cuộc khởi nghĩa Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội…nhưng Bái nhanh chóng bị dập tắt - Tổ chức thực hiện - Khởi nghĩa Yên Bái thâ’t bại  HS đọc SGK “ ngày 9/2/1930- nhưng cổ vũ lòng yêu nước và > quyết định hành động” chí căm thù giặc  GV phát vấn : Nguyên nhân trực tiếp của cuộc khởi nghĩa Yên Bái là gì ?  GV tường thuật +Lược đồ +Tài liệu tham khảo + Diễn biến khởi nghĩa SGK  GV đọc tiểu sử : Nguyễn
 9. Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu…( SGV)  HS thảo luận : Nguyên nhân that bại và ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Yên Bái  GV phát vấn củng cố phần III : +Khởi nghĩa Yên Bái thất bại vì IV/ .Ba tồ chức cộng sản nối tiếp sao? nhau ra đời: +Chủ trương của Tân Việt CM - Sự phát triển mạnh mẽ của Đảng và VN Quốc dân Đảng có phong trào dân tộc dân chủ , gì khác với VNCMTN? đặc biệt là phong trào công - Hoạt động 1: cá nhân / nhóm nhân đòi hỏi phải thành lập 1 - Kiến thức cần đạt : 3 tổ chức Đảng cộng sản để tổ chức, cộng sản nối tiếp nhau ra đời lãnh đạo phong trào trong năm 1929 và ý nghĩa của - 6/1929 thành lập Đông Dương việc thành lập ca`c tổ chức cộng sản đảng này - 8/1929 thành lập An Nam - Tổ chức thục hiện : cộng sản đảng
 10.  GV nêu lại vấn đề đã giới - 9/1929 thành lập Đông Dương thiệu đầu bài. Mục này chúng cộng sản liên đoàn ta tìm hiểu vì sao 3 tổ chức CS lại ra đời năm 1929 và ý nghĩa của sự kiện này?  Phát vấn: + Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc dân chủ , đặc biệt là phong trào công nhân đòi hỏi điều gì? ( các tổ chức CM trên có thể tổ chức, lãnh đạo được không?) +Tổ chức CM là gì? +Tổ chức CS là gì?  GV kết luận : vì vậy 3/1929 chi bộ CS đầu tiên ra đời ở Bắc Kỳ thay thế cho Hội VNCMTN tại số nhà 5Đ phố Hàm Long ( HN) H30 SGK,gồm 7 người: Nguyễn
 11. Đức Cảnh, Ngô Gia Tự…( chân dung 1 số lãnh tụ_  GV tường thuật và vẽ sơ đồ quá trình hình thành 3 tổ chức CS lên bảng phụ. -Hội VNCMTN +6/1929 Đông Dương cộng sản đảng  +8/1929 An Nam CS đảng -Tân Việt CM đảng9/1929 Đông Dương cộng sản liên đoàn  HS thảo luận: + Tại sao trong 1 thời gian ngắn ( 4 tháng), 3 tổ chức CS nối tiếp nhau ra đời? + Ý nghĩa của sự thành lập 3 tổ chức cộng sản  GV củng cố phần IV bằng phát vấn HS + Tai sao 1 số hội viên tiên tiến của
 12. Hội VNCMTN ở Bắc Kỳ lại chủ động thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở VN? 4/ Sơ kết bài: + Chủ trương , hoạt động của Tân Việt CM đảng và VN Quốc dân đảng khác gì với Hội VNCMTN? + Tại sao 3 tổ chức CS ra đời 1929? Ý nghĩa của sự kiện này là gì? + Bài tập về nhà : lập bảng so sánh 3 tổ chức CM về: thời gian thành lập, chủ trương và hoạt động. Thời gian thành lập Chủ trương Hoạt động + Lập niên biểu về sự ra đời 3 tổ chức cộng sản 1929: Thời gian Sự ra đời 3 tổ chức cộng sản Ý nghĩa -6/1929 -7/1929 - 9/1929 5/ Dặn dò: - Học bài cũ , chuẩn bị bài mới - Làm bài tập về nhà Trả lời câu hỏi SGK

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản