CÁCH NHẤN ÂM TRONG TIẾNG ANH

Chia sẻ: N>T Phát | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
727
lượt xem
196
download

CÁCH NHẤN ÂM TRONG TIẾNG ANH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với những từ có 2 âm tiết :- Động từ : trọng âm rơi vào tiếng thứ 2 Ex : de'stroy pe'rmit - Danh từ, Tính từ , Trạng từ : trọng âm rơi vào tiếng đầu tiên Ex : do'ctor - Những từ có 3 âm tiết trở lên thì trọng tâm rơi vào tiếng thứ 3 từ phải sang trái.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁCH NHẤN ÂM TRONG TIẾNG ANH

  1. Với những từ có 2 âm tiết :- Động từ : trọng âm rơi vào tiếng thứ 2 Ex : de'stroy pe'rmit - Danh từ, Tính từ , Trạng từ : trọng âm rơi vào tiếng đầu tiên Ex : do'ctor - Những từ có 3 âm tiết trở lên thì trọng âm rơi vào tiếng thứ 3 từ phải sang trài Ex : geography -> geo'graphy - Các từ có tận cùng là : tion , sion, ity,ety,ic,ical,ous,ian,al thì trọng âm rơi trước những từ này Ex : preparation -> prepara'tion - Các từ có tận cùng là : ese,ee,eer,oo,oon,ique,ed,esque thì trọng âm rơi vào những từ này Ex : Vietnamese' , employee' - Một số tiền tố và hậu tố ko ảnh hưởng đến trọng âm . Lúc đó ta phải xét đến từ gốc : re , dis,un,in,il,im,ir,ing,ful,ness,less,able,uos,ly,m ent . Ex : Từ : uncomfortable -> xét từ : comfort ( bỏ từ "un" và " able" ) đây là tính từ có 2 âm tiết nên trọng âm ở tiếng đầu tiên . 1. Đa số danh từ 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. 2. Đa số các động từ 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 3. Đa số các tính từ 2 âm tiết trọng âm sẽ rơi vào âm thứ nhất 4. Đối với các từ kép - Danh từ ghép thì trọng âm ở âm tiết đầu - Tính từ kép thì trọng âm ở âm tiếp thứ 2 - ĐT kép thường thì trọng âm rơi vào fần thứ 2 5. trọng âm rơi vào âm tiết cuối đối với những từ có tận cùng là: - ade, - oon,-ee, -eer, -ese, -ain, -que, -éque, -oo, -ette 6. trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới đếm lên đối với các từ có tận cùng là: -ate, -fy, -ize, -ise 7. Trọng âm rơi vào âm tiết liền trước các từ có tận cùng là: - ic, -ion , -id, -ish, -eous, -nomy,- ial, -ient, -ience, -iency, -ual, -ular, -itude, -ity, -metry, -ian, -ical, -ety.
Đồng bộ tài khoản