Cấp các Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tàu biển

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
42
lượt xem
3
download

Cấp các Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tàu biển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ Giao Thông Vận Tải thuộc Lĩnh vực thống kê:Hàng hải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp các Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tàu biển

  1. Cấp các Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tàu biển Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đăng kiểm Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng Tàu biển hoặc Giám đốc chi cục Đăng kiểm Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tàu biển hoặc Chi cục thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính - Qua điện thoại, Fax, Email đối với việc kiểm tra tàu đang khai thác Thời hạn giải quyết:Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành kiểm tra lần đầu và định kỳ. Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành kiểm tra các loại kiểm tra khác Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Biểu phí tại Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC: Chương II: Những Quy định cụ thể + Phần A: Phí kiểm định an toàn kỹ Quyết định số 1. Phí kiểm định thuật và chất lượng đóng mới và 184/2003/QĐ-BTC... thiết kế tàu biển. + Phần C : Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển đang khai thác Lệ phí cấp 50.000,00VND / 01 giấy chứng Thông tư số 2. Giấy chứng nhận 102/2008/TT-BTC n... nhận Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận - Đóng dấu xác nhận vào giấy chứng nhận
  3. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ - Chủ tàu nộp hồ sơ tại Phòng tàu biển hoặc Chi cục trực 1. đề nghị thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam - Phòng tàu biển hoặc Chi cục trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Giải quyết 2. Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế tại hiện thủ tục trường và cấp các Giấy chứng nhận. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị (bản chính) 2. Hồ sơ kỹ thuật tàu (bản chính) Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Tàu biển phải thoả mãn các yêu cầu về an toàn kỹ thuật theo: - Hệ thống Quy phạm tàu biển Việt Nam 2003: TCVN6259-1:2003 đến TCVN6259-12:2003 và TCVN6272:2003 đến TCVN6282:2003 - và/hoặc các Công ước Quốc tế liên quan mà Việt Nam tham gia: Quyết định số 1. + SOLAS 74 : Chương I, quy định 12; 41/2003/QĐ-BKHC... + LOADLINE 66 : Điều 16; + MARPOL 73/78 : Phụ lục I, quy định 7, Phụ lục II quy định 7, phụ lục IV quy định 5, phụ lục VI quy định 6; + TONAGE69; + COLREG72.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản