Cấp các Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị thăm dò khai thác dầu khí biển

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
61
lượt xem
3
download

Cấp các Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị thăm dò khai thác dầu khí biển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp các giấy chứng nhận chất lượng an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị thăm dò khai thác dầu khí biển', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp các Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị thăm dò khai thác dầu khí biển

  1. Cấp các Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị thăm dò khai thác dầu khí biển Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đăng kiểm Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng Công trình biển; Giám đốc Chi cục Đăng kiểm thuộc Cục ĐKVN Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công trình biển, các Chi cục thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Qua fax, Email Thời hạn giải quyết:03 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành kiểm tra lần đầu và định kỳ; 01 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành kiểm tra các trường hợp khác Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Biểu phí ban hành tại Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC. Mục I Phần A, Phần Quyết định số Phí kiểm B, Phần C Chương II và khoản 3 điều 4, 1. 184/2003/QĐ- định Mục III, Chương I và Quyết định BTC... số12/2003/QĐ-BTC. Mục II đến Mục VIII Quyết định số 12/2003/QĐ-BTC... Lệ phí cấp Thông tư số Giấy 2. 50.000 đ/ 01Giấy chứng nhận 102/2008/TT-BTC chứng n... nhận Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Văn bản xác nhận - Đóng dấu xác nhận vào giấy chứng nhận Các bước
  3. Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Công trình biển hoặc 1. nghị Chi cục Đăng kiểm trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam - Phòng Công trình biển hoặc Chi cục Đăng kiểm tiếp nhận Giải quyết 2. hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế tại hiện trường và cấp thủ tục các Giấy chứng nhận Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị kiểm tra (bản chính) 2. Bộ tài liệu thiết kế (đối với kiểm tra đóng mới và hoán cải) (bản chính) Bộ tài liệu thiết kế, hồ sơ đăng kiểm hiện có của phương tiện, thiết bị (đối 3. với kiểm tra lần đầu phương tiện, thiết bị đang khai thác) (bản phô tô) Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Phương tiện, thiết bị phải thỏa mãn yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các công ước quốc tế tương ứng mà Việt Nam tham gia: SOLAS,74 (Phần B - Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận, Chương I); 1. LOADLINE, 66 (Điều 16 - Cấp giấy chứng nhận); MARPOL, 73/78 (Chương 2 - Kiểm tra và chứng nhận); MODU CODE,79; MODU CODE, 89 (Khoản 1.6 - Kiểm tra và chứng nhận, Chương 1) Phương tiện, thiết bị phải thỏa mãn yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) tương ứng: TCVN 5309-1:2001 đến 2. TCVN5309-19:2001; TCVN6474-1:2007 đến TCVN6474-9:2007; TCVN 6475-1:2007 đến TCVN6475-13:2007; TCVN 6171:1996 sửa đổi lần 1:2005; TCVN6809:2001

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản