intTypePromotion=1

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình cho các cá nhân.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
3
download

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình cho các cá nhân.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình cho các cá nhân.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình cho các cá nhân.

  1. Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình cho các cá nhân. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nhà ở và công sở Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đô thị đối với thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc hoặc Phòng Công thương đối với các huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi Cục thuế, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy - 100.000 đồng/giấy chứng Quyết định số 1. chứng nhận quyền sở nhận đối với cá nhân tại các 12/2007/QĐ-UBND... hữu nhà ở lần đầu: phường, thị trấn. - 50.000 đồng/giấy chứng
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định nhận đối với cá nhân tại các khu vực khác. Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu 1. công trình và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Đô thị đối với thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc hoặc Phòng Công thương đối với các huyện. Phòng Quản lý Đô thị đối với thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc hoặc Phòng Công thương đối với các huyện tiếp nhận 2. hồ sơ, thẩm tra. Chuyển Chi Cục thuế cấp huyện đề nghị cấp giấy thu lệ phí trước bạ. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy chứng nhận và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
  3. Tên bước Mô tả bước thuộc văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Bộ phận phận tiếp nhận và trả kết quả giao giấy chứng nhận cho 3. cá nhân đề nghị cấp giấy, thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ kỹ thuật khu đất. Hoặc hợp 2. đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ kỹ thuật khu đất (nếu là đất thuê) Giấy phép xây dựng nhà (đối với công trình có xin phép xây dựng) hoặc 3. thông báo miễn cấp phép xây dựng. 4. Biên bản nghiệm thu công trình hòan thành
  4. Thành phần hồ sơ 5. Bản vẽ sơ đồ mặt bằng nhà ở, công trình xây dựng Bản tường trình nguồn gốc căn nhà có xác nhận của chính quyền địa phương 6. nơi căn nhà tọa lạc trong trường hợp nhà ở được tạo lập, không có giấy phép xây dựng kèm Trường hợp người Việt nam định cư ở nước ngoài, ngoài các giấy tờ nêu trên 7. còn phải có giấy xác nhận đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Số bộ hồ sơ: 02 bộ (01 bộ bản chính và 01 bộ bản sao). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở Thông tư 05/2006/TT- 1. hữu nhà ở (phụ lục số 01). BXD ngày... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2