Cấp Giấy chứng nhận đầu tư (sửa đổi) cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
40
lượt xem
5
download

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư (sửa đổi) cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): không có Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:37 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy chứng nhận đầu tư (sửa đổi) cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không.

  1. Cấp Giấy chứng nhận đầu tư (sửa đổi) cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): không có Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:37 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu Nộp hồ sơ đề tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực
  2. Tên bước Mô tả bước nghị kinh doanh vận chuyển hàng không tới Cục HKVN. Cục HKVN xem xét, thẩm định hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá Giải quyết 2. nhân cần tiếp tục bổ sung các tài liệu cần thiết theo luật định thủ tục (nếu thiếu). Cấp Giấy 3. Bộ GTVT cấp bổ sung hoặc cấp mới Giấy chứng nhận. chứng nhận Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận, trong đó nội dung đề nghị sửa đổi liên quan đến: * Tên doanh nghiệp, tên giao dịch; địa điểm trụ sở chính; chi nhánh, văn phòng đại diện; 1. * Vốn điều lệ; loại hình doanh nghiệp; phần vốn góp của mỗi thành viên, cổ đông đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; * Phạm vi kinh doanh, loại hình hoạt động hàng không. 2. Các tài liệu, giấy tờ liên quan đến nội dung sửa đổi trong Giấy chứng nhận
  3. Thành phần hồ sơ (nếu có); Các tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc bán doanh nghiệp, doanh nghiệp bị 3. chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập (nếu có); Số bộ hồ sơ: 01 bộ gồm 09 bản sao Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà ngành Luật Hàng không 1. kinh doanh chính là vận chuyển hàng không. dân dụng VN Có phương án bảo đảm có tàu bay khai thác, cụ thể: 1. Phương án bảo đảm có tàu bay khai thác trong 5 năm kể từ ngày dự kiến bắt đầu kinh doanh gồm: Luật Hàng không 2. a) Số lượng, chủng loại tàu bay; dân dụng VN b) Hình thức chiếm hữu (mua, thuê mua hoặc thuê); c) Phương án khai thác, bảo dưỡng và nguồn nhân lực bảo đảm khai thác, bảo dưỡng tàu bay; d) Nguồn vốn bảo đảm chiếm hữu tàu bay;
  4. Nội dung Văn bản qui định đ) Bảo đảm số lượng tàu bay thuê có tổ lái đến hết năm khai thác thứ ba không chiếm quá 30% đội tàu bay. 2. Tuổi của tàu bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam được quy định như sau: a) Đối với tàu bay thực hiện vận chuyển hành khách: không quá 10 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua; không quá 20 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê theo hợp đồng thuê; b) Đối với tàu bay vận chuyển hàng hoá, bưu phẩm, bưu kiện: không quá 15 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua; không quá 25 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê theo hợp đồng thuê; c) Các trường hợp khác: không quá 20 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua; không quá 30 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê theo hợp đồng thuê Luật Hàng không 3. Có tổ chức bộ máy, có nhân viên được cấp giấy phép, dân dụng VN chứng chỉ phù hợp bảo đảm khai thác tàu bay, kinh
  5. Nội dung Văn bản qui định doanh vận chuyển hàng không, cụ thể: 1. Có tổ chức bộ máy quản lý đủ năng lực giám sát hoạt động khai thác tàu bay, bảo dưỡng tàu bay, huấn luyện bay, khai thác mặt đất; phát triển sản phẩm, tiếp thị và bán dịch vụ vận chuyển hàng không; hệ thống thanh toán tài chính. 2. Người phụ trách các hoạt động nêu trên phải có chứng chỉ chuyên môn phù hợp được Bộ Giao thông vận tải cấp hoặc công nhận. Đáp ứng điều kiện về vốn theo quy định của Chính phủ, cụ thể: a) Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: - 500 tỷ Đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; - 200 tỷ Đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp chỉ Nghị định số khai thác vận chuyển hàng không nội địa. 4. 76/2007/NĐ-CP b) Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: ng... - 800 tỷ Đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; - 400 tỷ Đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa. c) Khai thác trên 30 tàu bay: - 1.000 tỷ Đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế;
  6. Nội dung Văn bản qui định - 500 tỷ Đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa Điều kiện 5: Có phương án kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm vận chuyển hàng không phù hợp với nhu cầu của thị trường và quy hoạch, định hướng phát triển ngành hàng không, cụ thể: Nghị định số - Nhu cầu và xu hướng phát triển của thị trường. 5. 76/2007/NĐ-CP - Đánh giá thực tiễn và mức độ cạnh tranh dịch vụ ng... được cung cấp trên thị trường. - Chiến lược phát triển sản phẩm vận chuyển hàng không và kế hoạch phát triển kinh doanh của 5 năm đầu. Nghị định số Có trụ sở chính và địa điểm kinh doanh chính tại Việt 6. 76/2007/NĐ-CP Nam. ng... Bên nước ngoài góp vốn theo quy định của Chính phủ Nghị định số không chiếm quá 49% vốn điều lệ, một cá nhân hoặc 7. 76/2007/NĐ-CP pháp nhân nước ngoài không chiếm quá 30% vốn ng... điều lệ. 8. Điều kiện 8: Người đại diện theo pháp luật của doanh Nghị định số
  7. Nội dung Văn bản qui định nghiệp là công dân Việt Nam và không quá một phần 76/2007/NĐ-CP ba tổng số thành viên trong bộ máy điều hành là ng... người nước ngoài. Bộ máy điều hành gồm: - Giám đốc, Phó giám đốc; - Kế toán trưởng; - Người phụ trách giám sát hoạt động khai thác, bảo dưỡng, huấn luyện tổ bay, khai thác mặt đất; phát triển sản phẩm, tiếp thị và bán dịch vụ vận chuyển hàng không; - Các thành viên khác thuộc Ban giám đốc điều hành theo quy định của Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản