Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài

Chia sẻ: Tieu Dao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
85
lượt xem
8
download

Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài

  1. TÊN ĐƠN VỊ : [TEN DON CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VI] Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *********** Số : [SO], ngày [NGAY THANG NAM] Kính gửi : [TEN DON VI CAP TREN] - Căn cứ Nghị định số 58/CP ngày 3-10-1996 và Nghị định số 169/1999/NĐ-CP ngày 3-12-1999 của Chính phủ về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam, theo thông tư số: [SO THONG TU]/TT-BLĐTBXH ngày [NGAY THANG] năm 1999 của Bộ Lao động – hương binh và xã hội; - Xét đơn xin tuyển người nước ngoài của: [TEN DOANH NGHIEP TUYEN DUNG LAO DONG]; Bộ, UBND tỉnh, thành phố, Hội đồng quản trị Tổng công ty [TEN DON VI CAP TREN CHAP THUAN] 1. Chấp thuận cho công ty: [TEN DOANH NGHIEP TUYEN DỤNG LAO DONG] Được tuyển [SO NGUOI] người nước ngoài để làm những công việc sau đây : a/ [NOI DUNG CONG VIEC] thời hạn [SO NAM] năm b/ [NOI DUNG CONG VIEC] thời hạn [SO NAM] năm c/ [NOI DUNG CONG VIEC] thời hạn [SO NAM] năm 2. Công ty (doanh nghiệp, tổ chức) phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật. [TEN DON VI CAP TREN]

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản