Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức Trung ương, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Chia sẻ: Anh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
88
lượt xem
6
download

Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức Trung ương, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trình tự thực hiện: - Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Luật số 30/2004/QH11 và Nghị định số 111/2005/NĐ-CP - Nộp hồ sơ đến Cục Xuất bản, số 10 Đường Thành, Hà Nội - Nhận kết quả sau 10 ngày (nếu không cấp phép có văn bản trả lời nêu rõ lý do)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức Trung ương, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

  1. Thủ tục hành chính Xuất bản-Cục Xuất bản Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức Trung Tên thủ ương, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp 100% vốn nước tục : ngoài tại Việt Nam Cơ quan Cục Xuất bản thực hiện : Nội dung : Thủ tục Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức trung ương, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam - Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Luật số 30/2004/QH11 và Nghị định số 111/2005/NĐ-CP - Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ đến Cục Xuất bản, số 10 Đường Thành, Hà Nội - Nhận kết quả sau 10 ngày (nếu không cấp phép có văn bản trả lời nêu rõ lý do) - Trực tiếp tại Cục Xuất bản - Cách thức thực hiện; - Qua hệ thống bưu chính-chuyển phát - Đơn xin phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định 31/2006 QĐ-BVHTT cuả Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin) - Thành phần, số lượng hồ sơ: - 02 bản thảo tài liệu xin phép xuất bản (kèm theo bản dịch tiếng việt nếu bản thảo gốc là tiếng dân tộc thiểu số hoặc tiếng nước ngoài) Số lượng hồ sơ: 01 bộ - Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành Tổ chức chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Xuất bản b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc - Cơ quan thực hiện thủ tục hành phân cấp thực hiện (nếu có): chính: c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Xuất bản d) Cơ quan phối hợp (nếu có): - Kết quả thực hiện thủ tục hành Giấy phép chính: - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và Đơn xin phép xuất bản tài liệu không kinh doanh đề nghị đính kèm): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Luật số 30/2004/QH11 thông qua ngày 03/12/2004 quy định về xuất bản - Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành Xuất bản chính: - Quyết định 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/3/2006 cuả Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản