intTypePromotion=1

Mẫu đơn đề nghị cấp phép tạm nhập tái xuất

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
327
lượt xem
55
download

Mẫu đơn đề nghị cấp phép tạm nhập tái xuất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị cấp phép tạm nhập tái xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp phép tạm nhập tái xuất

  1. Mẫu đơn đề nghị cấp phép tạm nhập tái xuất TÊN THƯƠNG NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM _____ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ Số : ......., ngày ... tháng ... năm ... V/v: Xin tạm nhập tái xuất mặt hàng (TXTN, CK)… Kính gửi : Bộ Công Thương Tên doanh nghiệp : ………………………………………………………………... Số Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh : .............................................................. Số Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế : ............................................................... Địa chỉ liên hệ : …………………………………………………………………..... Điện thoại : ……………….Fax :……………… E-mail :……………………….... Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại, thương nhân xin kinh doanh tạm nhập tái xuất/ tạm xuất tái nhập/ chuyển khẩu : Mặt hàng :……………………………………………………………...................... Số lượng : ………………………………………………………………………...... Trị giá : ……………………………………………………………………………. Công ty nước ngoài bán hàng : ……………………………………………………. - Hợp đồng mua hàng số : ………… ngày ………Cửa khẩu nhập hàng : ........... Công ty nước ngoài mua hàng : …………………………………………………… - Hợp đồng bán hàng số : ……..…... ngày …....…Cửa khẩu xuất hàng : ............ Cam kết thực hiện theo đúng các quy định về tạm nhập tái xuất (tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu) tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại. Người đứng đầu thương nhân (ký tên và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản