Câu hỏi bài tập về điện trường

Chia sẻ: Ld Md | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
470
lượt xem
74
download

Câu hỏi bài tập về điện trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các câu hỏi trắc nghiệm về phần điện trường dùng cho các học sinh trung hoc phổ thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi bài tập về điện trường

  1. Câu hỏi và bài tập phần điện trường (Tiếp) C1: Một quả cầu nhỏ khối lượng m=20g mang điện tích q=10-7C được treo bởi sợi dây mảnh đặt trong điện trường đều có E nằm ngang.Khi quả cầu nằm cân bằng dây treo lệch theo phương thẳng đứng góc α=300. Độ lớn cường độ điện trường là: A.1,2.106V/m B.2,5.106V/m C.3,0.106V/m D.2,7.105V/m C2:Hai bản kim loại phẳng song song mang điện trái dấu, cách nhau 2cm, cường độ điện trường giữa hai bảnl là 3.103V/m.Sát bản dương có một điện tích q=1,5.10-2C.Công của lực điện trường thực hiện lên điên tích khi điện tích di chuyển đến bản âm là: A.9J. B.0,09J. C.0,9J D.1,8J C3:Một hạt electron chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường đều.Cường độ điện trường E=100V/m.Vận tốc ban đầu của e là v0=3.105m/s,khối lượng của e la me=9,1.10-31kg.Quãng đường e đi được đến khi đừng lại là bao nhiêu? D. Một kết quả khác C.5,12.10-3mm A.5,12.mm B.2,56mm C4:Một điện tích q=10 C thu được năng lượng W=2.10-4J khi đi từ A đến B trong điện trường .Hiệu -6 điện thế giữa hai điểm A.B là bao nhiêu? A.100V B.200V C.150V D.250V C5:Một electron ở trong điện trường đều thu gia tốc a=10 m/s . Độ lớn của cường độ điện trường 12 2 là: D. A,B,C đều sai. A.6,8765V/m B.9,7524V/m C.8,6234V/m C6:Chọn câu đúng :Một điện tích di chuyển từ M đến N trong điện trường đều như hình vẽ: A.Lực điên thực hiện công dương. B. Lực điên thực hiện công âm. C.Lực điện không thực hiện công. D.Không thể xác định được công của lực điện C7:Chọn đáp án đúng: Hai điểm Avà B nằm trong mặt phẳng chứa các đường sức của một điện trường đều(hình vẽ) AB=10cm, E=100V/m.Nếu vậy hiệu điện thế giữa hai điểm A,B là ao nhiêu? A.10V B.5V C.20V D.5√3V C8:Khi một điện tích q=-2C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công -6J.Hỏi hiệu điện thế UMN bang bao nhiêu? A.+12 V B.-12V C.+3V D.-3V C9:Một electron bay từ điểm M đến điểm N trong điện trường, Giữa hai điểm có hiệu điện thế UMN=100V .Công mà lực điện trương sinh ra sẽ là: A.1,6.10-19J B.-1,6.10-19J C.+100eV D.-100eV C10.Một electron di chuyển được đoạn đường 1cm,dọc theo một đường sức điện,dưới tác dụng của lực,trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000V/m.Hỏi công của lực điện là bao nhiêu? A.-1,6.10-16J B.+1,6.10-16J C.-1,6.10-18J D.+ 1,6.10-18J C11:Cho một điện tích thử q di chuyển trong một điện trường đều dọc theo hai đoạn thẳng MN và NP và lực điện sinh công dương. Biết rằng MN dài hơn NP.Hỏi kết quả nào sau đây là đúng khi so sánh các công AMN và ANP của lực điện? A.AMN>ANP B. AMN0 nếu q>0 B. A
Đồng bộ tài khoản