Câu hỏi ôn tập dành cho phần thi tự luận môn Những NLCB của chủ nghĩa ML F2

Chia sẻ: Tran Xuan An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
458
lượt xem
134
download

Câu hỏi ôn tập dành cho phần thi tự luận môn Những NLCB của chủ nghĩa ML F2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình bày mối quan hệ giữa Đảng cộng sản và giai cấp công nhân? Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi ôn tập dành cho phần thi tự luận môn Những NLCB của chủ nghĩa ML F2

  1. Câu hỏi ôn tập dành cho phần thi tự luận môn Những NLCB của chủ nghĩa ML F2 1. Khái niệm giai cấp công nhân? Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? 2. Phân tích điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? 3. Trình bày mối quan hệ giữa Đảng cộng sản và giai cấp công nhân? Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? 4. Phân tích nội dung của cách mạng XHCN? 5. Phân tích tính tất yếu và những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng khối liên minh giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân? 6. Trình bày đặc điểm và thẹc chất của Thời kỳ quá độ lên CNXH? 7. Phân tích những đặc trưng cơ bản của xã hội XHCN? 8. Phân tích những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ XHCN? 9. Phân tích chức năng và nhiệm vụ của nhà nước XHCN? 10. Trình bày phương thức xây dựng nền văn hóa XHCN? 11. Phân tích Cương lĩnh dân tộc? 12. Phân tích nguyên nhân làm cho tôn giáo vẫn tồn tại trong CNXH? 13. Trình bày bản chất của tôn giáo và các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa ML trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo? 14. Trình bày nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của mô hình XHCN Xô Viết? -HẾT-
Đồng bộ tài khoản