intTypePromotion=3

Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng csvn

Chia sẻ: Buiduy Hoan | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:1

0
311
lượt xem
63
download

Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng csvn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên có tư liệu học tập tốt môn lịch sử Đảng chuẩn bị cho các kì thi giữa kì và cuối kì đạt kết quả cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng csvn

  1. Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng CSVN Phần tự luận: Câu 1: Trình bày vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ý nghĩa và tác dụng của sự chuẩn bị đó? Câu 2: Trình bày hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua ở Hội nghị hợp nhất ngày 3/2/1930. Câu 3: Trình bày tình hình đất nước và chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng cộng sản Đông Dương trong thời kì 1939 – 1945. Ý nghĩa và kết quả của chủ trương đó. Câu 4: Trình bày hoàn cảnh đất nước và chủ trương “Kháng chiến – kiến quốc” được công bố ngày 25/11/1945 của Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương. Ý nghĩa của chủ trương đó? Câu 5: Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1946 – 1954. Câu 6: Trình bày đặc điểm nước ta sau ký Hiệp định Giơnevơ 1954 và đường lối chiến lược của Cách mạng Việt Nam thời kỳ 1954 – 1975. Câu 7: Trình bày kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân của chủ trương công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa thời kỳ 1960 – 1985. Nói rõ đặc trưng cơ bản của công nghiệp hóa thời kì này. Câu 8: Trình bày mục tiêu, quan điểm và định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà Đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra. Câu 9: Trình bày nội dung cơ bản của định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường mà Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng (4/2006) đề ra. Câu 10: Trình bày mục tiêu và các quan điểm cơ bản về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng đề ra. Câu 11: Trình bày mục tiêu và quan điểm cơ bản về xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam. Câu 12: Trình bày chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Câu 13: Trình bày các quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam. Câu 14: Trình bày quan điểm về giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng cộng sản VN. Câu 15: Trình bày mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo về công tác đối ngoại của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Câu 16: Trình bày một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng cộng sản Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản