Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 9

Chia sẻ: Mason Moon Moorhouse | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

1
1.163
lượt xem
154
download

Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn tập môn lịch sử lớp 9 tham khảo gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án trả lời giúp các bạn học sinh nắm vững kiến thức hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 9

  1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9 HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2008 -2009 Bài 1: Liên xô và các nước Đông âu ( 1945-1970 ) I/Khoanh tròn vào đầu câu mà em cho là đúng nhất : 1/ Nước đầu tiên phóng vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là : A. Mĩ B. Anh C.Liên Xô D.Nhật 2/ Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm : A. 1945 B.1949 C. 1957 D. 1961 3/ Các nước DCND Đông Âu thành lập trong thời gian : A. 1944 – 1945 B. 1945 – 1950 C. Cuối năm 1944 – 1945 D. Cuối năm 1945 – 1950 4/ Nước giữ vai trò đặt biệt quan trọng trong Hội đồng Tương trợ kinh tế ( SEV ) là A. Liên Xô B.Việt Nam C. Cu Ba D. CHDC Đức Bài 2: 1/ Cho biết sự kiện lịch sử quan trọng nào diễn ra vào ngày 25/12/1991 ở Liên Xô : A.Gooc ba chốp lên nắm quyền B. ĐCS Xô viết đảo chính C.Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ra đời D. Cả 3 câu đều sai 2/ Mốc thời gian thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế ( SEV ) là A. 1948 B. 1949 C. 1950 D. 1951 3/ Nước XHCN Đông Âu đầu tiên lâm vào khủng hoảng kinh tế và chính trị là: A. CHDC Đức B. Tiệp Khắc C. Ba Lan D. Hung Ga Ri 4/Công cuộc cải ttổ của Liên Xô bắt đầu vào năm : A. 1985 B. 1986 C. 1987 D. 1988 Bài 3 : 1/ Điền sự kiện cho tương ứng với mốc thời gian xảy ra phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, Phi, Mĩ La Tinh : Thời gian Sự kiện A.1952 B.8/1945 C.1/1959 D.1960 E. 11/1975 2/ Châu lục đi đầu trong phong trào giải phóng dân tố sau CTTG II là : A. Châu Á B. Châu Âu C. Châu Phi D.Châu Mĩ La Tinh Bài 4 : I/Cho biết sự kiện lịch sử nào diễn ra vào ngày 1/10/1949 : A. Chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ B. Tổ chức hiệp ước Vac- sa –va ra đời C.Trung Quốc tiến hành công cuộc cách mạng mở cửa D. Nước CHND Trung Hoa ra đời 1
  2. 2/ Khu vực nào ở châu Á từ nửa sau thế kỉ XX luôn không ổn định : A. Trung Á B. Trung Đông C. Đông Á D. Bắc Á 3/Trung Quốc đề ra đường lối cải cách mở cửa năm : A.1946 B. 10/1944 C. 5/1966 D. 12/1978 4/ Đất nước Trung Quốc trong thời kì biến động : A. 1946 – 1949 B. 1949 – 1959 C. 1959 – 1978 D. 1970 - 2000 Bài 5 : 1/Những nước nào dưới đây trong thời kì chiến tranh lạnh thi hành chính sách hòa bình thành lậ p : A.Phi Lip pin, Thái Lan C. Miến Điện, Thái Lan B. In đô- nê -si –a , Thái Lan D. Miến Điện, In-đô-nê-si-a 2/Tổ chúc ASEAN thành lập ở đâu : A. Gia cac ta B. Băng cốc C. Hà Nội D. Cua ta lam pơ 3/ Điền các tên tổ chức thích hợp vào chỗ trống : SEATO: .......................................................................................................................... ARF :........................................................................................................................... Việt Nam là thành viên thứ ......... của ASEAN năm .............. Bài 6 : 1/ Năm được gọi là “năm châu Phi ’’ là năm : A. 1945 B. 1952 C. 1959 D. 1960 2/ Nen xơn ma đê la là tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi năm : A. 1910 B. 1961 C. 1994 D. 1996 3/ Ở Nam Phi trước kia có bao nhiêu đạo luật về phân biệt chủng tộc : A. Hơn 10 đạo luật C. Hơn 70 đạo luật B. Hơn 50 đạo luật D. Hơn 100 đạo luật 4/ Từ năm 1662 đầu thế kỉ XIX, Nam phi là thuộc địa của : A. Anh B. Pháp C. Mĩ D. Hà Lan Bài 7 : 1/ Mở đầu phong trào CM ở Mĩ La Tinh là : A. Cu Ba ` B. Braxin ` C. Vê Nê Xuê La D. Chi Lê 2/ Cách mạng Cu Ba thành công năm : A. 3/1952 B. 7/1953 C. 1/1959 D. 4/1961 3/ Lãnh đạo cách mạng Cu Ba là : A. Gooc ba choop C. Phi đen Ca-xtơ-rô B. Nen xơn ma đê la D. Mao Trạch Đông 4/ Châu lục được gọi là “Châu lục bùng cháy ’’ là : A. Châu Á B. Châu Phi C. Châu Âu D. Châu Mĩ La Tinh 2
  3. Bài 8 : 1/ Sau CTTG II, trữ lượng vàng của Mĩ so với thế giới là : A.3/4 B. 1/2 C. 2/3 D. 1/4 2/ Nước khởi đầu cuộc cách mạng KH – KT lần thứ hai là : A. Anh B. Pháp C. Mĩ D. Liên Xô 3/ Thời gian nào kinh tế Mĩ không còn chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế thế giới sau CTTG II : A. Những năm 1950 ( TK XX ) C. Những năm1970. ( TK XX ) B. Những năm 1960 ( TK XX ) D. Những năm 1980 ( TK XX ) 4/ Sau CTTG II, Mĩ đã đề ra chiến lược gì : A. Chiến lược toàn cầu B. Chiến lược đàn áp B. Chiến lược viện trợ D. Chiến lược tổng lực Bài 9 : 1/ Sau CTTG II, công cuộc cải cách ruộng đất ở Nhật Bản được thực hiện vào thời gian : A. 1939 – 1945 B. 1945 – 1950 C. 1946 – 1949 D. 1954 – 1960 2/ Kinh tế Nhật trong thập kỉ 60 phát triển với tốc độ : A. Nhanh B. Chậm C. Đều đều D. Thần kì 3/ Sau CTTG II, nước nào đóng chiếm đóng nước CHLB Đức A. Mĩ B. Anh C. Pháp D. Liên Xô 4/ Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm nổi bật trong quan hệ đối ngoại của Nhật sau CTTG II: A. Không đưa quân đi xâm lược B. Kí hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật C. Cạnh tranh gay gắt với Mĩ và các nước Tây Âu D. Phát triển kinh tế đối ngoại, xâm nhập và mở rộng phạm vi thế lực bằng kinh tế ở khắp nơi, đặt biệt là ở Đông Nam Á Bài 10 : 1/ Sau khi phát xít Đức đầu hàng, 4 nước nào đã chia Đức làm 4 khu vực chiếm đóng và kiểm soát: A. Mĩ, Anh, Pháp, Nhật C. Mĩ, Anh, Pháp, Liên Xô B. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc, Nhật D. Mĩ, Anh, Trung Quốc, Liên Xô 2/ Cộng đồng than thép châu Âu thành lập vào năm nào : A.1946 B. 1951 C. 1957 D. 1965 3/ Liên minh châu Âu viết tắt là: A. EEC B. EC C. EU D. SEV 4/ Đồng tiền chung châu Âu là : A. Đô la B. Ơ rô C. Mac D. Frăng Bài 11: 1/ Tham dự hội nghị I an ta có các nước : A. Anh, Pháp, Mĩ B. Anh, Pháp, Mĩ, Liên xô 3
  4. C. Mĩ, Anh, Liên Xô D. Mĩ, Anh, Liên Xô, Trung Quốc 2/ Hội nghị I an ta diễn ra trong thời gian : A. 4/4/1943 B. 2/4/1954 C. 4/2/1945 D. 15/8/1945 3/ Việt Nam gia nhập LHQ năm : A. 1975 B. 1976 C. 1977 D. 1978 4/ Ngày thành lập LHQ là : A. 24/10/1945 B. 4/10/1946 C. 27/7/1945 D. 20/11/1945 Bài 12 : 1/ Cuộc cách mạng KH – KT lần II bắt đầu vào : A. Những năm đầu TK XX B. Những năm 1930 C. Những năm 1940 D. Những năm đầu TK XXI 2/ Những phát minh có ý nghĩa quan trọng bật nhất về công cụ sản xuất mới : A. Máy tính điện tử B. Hệ thống máy tự động C. Máy tự động D. A, B, C đúng 3/Trong nhứng nguồn năng lượng mới, năng lượng nào được sử dụng phổ biến : A. Năng lượng mặt trời B. Năng lượng gió C. Năng lượng nguyên tử D. Năng lượng nhiệt hạch 4/ Bản đồ gien người được giải mã năm : A. 4/1997 B. 4/2003 C. 3/2004 D. 4/2004 Bài 13 : 1/Hiện nay, trong quan hệ quốc tế, Mĩ xác lập trật tự thế giới : A. 1 cực B. 2 cực C. Đa cực D. Cùng hòa bình, thống nhất 2/Sau chiến tranh lạnh, dưới tác động của CM khoa học kĩ thuật, các nước ra sức điều chỉnh chiến lược với việc: A. Lấy quân sự làm trọng điểm B. Lấy chính trị làm trọng điểm C. Lấy kinh tế làm trọng điểm D. Lấy Văn hóa-Giáo dục làm trọng điểm 3/Xu thế phát triển của TG ngày nay là: A. Xu thế đối đầu trong quan hệ quốc tế B. Sự xác lập của trật tự “ thế giới đơn cực’’ C. Sự phát triển của phong trào giải phong dân tộc D. Quan hệ quốc tế chuyển từ đối đầu sang đối thoại. 4/ Sau CTTG II, thế giới chia thành hai phe TBCN – XHCN, đứng đầu mỗi phe là : A. Anh – Pháp B. Anh – Mĩ C. MĨ – Liên Xô D. Mĩ – Nhật Bài 14 : 1/ Thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác ở Việt Nam và Đông Dương ngay sau CTTG I vì: A. Đất nước bị tàn phá B. Kinh tế kiệt quệ C. Bù đắp thiệt hại do chiến tranh gây ra D. Tất cả các ý trên 2/ Nghành công nghiệp nào Pháp chú trọng nhất trong cuộc khai thác lần thứ hai ở Việt Nam: 4
  5. A. Khai mỏ B. Điện lực C. Chế biến D. Cơ khí 3/ Lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam là giai cấp : A. Giai cấp Tư sản dân tộc B. Giai cấp công nhân C. Giai cấp nông dân D. Giai cấp tiểu tư sản 4/ Giai cấp nào ngày càng câu kết chặt chẽ với thực dân Pháp để đàn áp, bóc lột nông dân : A. Giai cấp địa chủ phong kiến B. Giai cấp công nhân C. Giai cấp tư sản dân tộc D. Giai cấp tư sản mại bản Bài 15 : 1/ Hội Phục Việt là tổ chức của tầng lớp, giai cấp : A. Tầng lớp tiểu tư sản B. Giai cấp công nhân C. Giai cấp tư sản D. Tất cả đều sai 2/ Phong trào yêu nước dân tộc dân chủ công khai diễn ra trong những năm : A. 1919 - 1925 B. 1919 – 1926 C. 1917 – 1927 D. 1919 – 1928 3/ Phong trào nào của công nhân ( 1919-1925 ) đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân: A. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Sơn B.Cuộc bãi công của nhà máy dệtNam Định C. Đấu trang của công nhân ở Hà Nội D. Tất cả đều đúng 4/ Sự kiện tiếng bom Sa Điện ( Quảng Châu, Trung Quốc ) vào 6/1924 gắn liền với tên tuổi của : A. Phạm Hồng Thái B. Lê Hồng Phong C. Ngô Gia Tự D. Lí Tự Trọng 5
  6. ĐÁP ÁN Bài 1: 1-C 2-B 3-C 4-A Bài 2: 1-C 2-B 3-C 4-A Bài 3: 1/ Ai Cập giành độc lập In đô nê xi a độc lập Cu Ba Năm châu Phi Ăng gô la tuyên bố độc lập 2-A Bài 4 1-D 2-B 3-D 4-C Bài 5: 1-D 2-D 3/ Khối quân sự Đông Nam Á. Diễn đàn khu vực ASEAN. Thứ7,năm 1995 Bài 6: 1-D 2-C 3-C 4-D Bài 7: 1-A 2-C 3-C 4-D Bài 8: 1-A 2-C 3-C 4-A Bài 9: 1-C 2-D 3-A 4-D Bài 10 1-C 2-B 3-C 4-B Bài 11 1-B 2-C 3-C 4-A Bài 12 1-C 2-D 3-C 4-B Bài 13 1-A 2-C 3-D 4-C 6
  7. Bài 14 1-D 2-A 3-C 4-A Bài 15 1-A 2-A 3-A 4-A 7
Đồng bộ tài khoản