Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử

Chia sẻ: Pham Lien | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
401
lượt xem
46
download

Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

.Câu 1: “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, Núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi” là của ai? A. HCM. B. Phạm Văn Đồng. C. Lê Duẩn. D.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử

  1. Câu 1: “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, Núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi” là của ai? A. HCM. B. Phạm Văn Đồng. C. Lê Duẩn. D. Trường Chinh.
  2. Câu 2: Tại hội nghị nào của đảng ta đã xác định phương án nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng Miền Nam trong năm 1975 ? A. Hội nghị lần thứ 11 (3/1965) B. Hội nghị lần thứ 21 (7/1973) C. Hội nghị bộ chính trị (9 - 10/1974) D. Hội nghị bộ chính trị (3/1975)
  3. Câu 3: Quân dân Miền Nam đánh bại B52 của mỹ trong 12 ngày đêm trong thời gian nào sau đây ? A. 10 / 1973 B. 10 / 1972 C. 12 / 1973 D. 12 / 1972
  4. Câu 4: Hội nghị nào của Đảng ta mở đường cho phong trào Đồng khởi ở Miền nam 1960 ? Hội nghị 12 khóa 2 (03/1957) A. Hội nghị 14 khóa 2 (11/1958) B. Hội nghị 13 khóa 2 (12/1957) C. Hội nghị 15 khóa 2 (01/1959) D.
  5. Câu 5: Bộ Chính Trị quyết định thành lập Trung Ương Cục Miền Nam vào năm nào ? A. 1958 B. 1961 C. 1965 D. 1972
  6. Câu 6: Tại Đại Hội nào Đảng ta lấy tên là Đảng Lao Động Việt Nam ? A. ĐH lần 2 tháng 2/1951 B. ĐH lần 3 tháng 2 /1960 C. ĐH lần 4 tháng 12/1976 D. Tất cả đều sai.
  7. Câu 7: Sau khi thất bại trong chiến lược “chiến tranh đơn phương” Mỹ đã chuyển sang thực hiện chiến lược nào? A. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” B. Chiến lược “chiến tranh cục bộ” C. Chiến lược ‘chiến tranh đặc biệt” D. Lần lượt các chiến tranh trên
  8. Câu 8: Thời kỳ 1969-1973 là thời kỳ Đảng lãnh đạo đánh bại chiến lược nào của Mỹ? A. Chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ B. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ C. Chiến lược”chiến tranh cục bộ” của Mỹ D. Chiến lược”chiến tranh đơn phương “của Mỹ
  9. Câu 9: Trong đường lối chung của CM cả nước do ĐH lần 3 của đảng (1960) thông qua, chiến lược CM nào giữ vai trò quyết định nhất đối với CM cả nước ? A. CMXHCN ở Miền Bắc. B. CMDTDCND Miền Nam. C. Cả hai chiến lược có vai trò như nhau. D. Sự ủng hộ của quốc tế giữ vai trò quyết định nhất.
  10. Câu 10: Tại đại hội nào của Đảng, ta thông qua chủ trương tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền Nam và Bắc, đó là CMXHCN MB và CMDTDCND MN ? A. Đai hội 3. B. Đại hội 4. C. Đại hội 5. D. Đại hội 6.
Đồng bộ tài khoản