intTypePromotion=1
ADSENSE

Chấm dứt hoạt động giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp theo đề nghị của thương nhân nước ngoài, theo quy định pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, do hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn).

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

81
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chấm dứt hoạt động giấy phép văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp theo đề nghị của thương nhân nước ngoài, theo quy định pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, do hết thời hạn hoạt động theo giấy phép thành lập mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn).', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chấm dứt hoạt động giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp theo đề nghị của thương nhân nước ngoài, theo quy định pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, do hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn).

  1. Chấm dứt hoạt động giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp theo đề nghị của thương nhân nước ngoài, theo quy định pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, do hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn). Thông tin Lĩnh vực thống kê: nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các các khu chế xuất và công nghiệp TP. HCM. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các các khu chế xuất và công nghiệp TP. HCM. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:
  2. Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận Xóa tên trong s.ổ đăng ký Các bước Tên bước Mô tả bước Giai đoạn 1: Xác nhận dự kiến chấm dứt hoạt động - thương 1. Bước 1 nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; + Thương nhân nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM– Địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM. 2. Bước 2 + Cán bộ tiếp nhận ghi Giấy biên nhận hồ sơ. (Thời gian làm việc: Sáng từ 7.30 – 11.30; chiều từ 13.00 – 17.00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần);
  3. Tên bước Mô tả bước Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM thông báo bằng văn bản để thương nhân 3. Bước 3 nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, thương nhân thực hiện lại Bước 2. + Trường hợp hồ sơ hợp lệ: thực hiện tiếp Bước 4; Căn cứ ngày hẹn trả kết quả trên Giấy biên nhận hồ sơ, Thương 4. Bước 4 nhân nhận kết quả (văn bản xác nhận) tại Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. HCM; Giai đoạn 2: Xóa tên trong Sổ đăng ký - thương nhân chuẩn bị 5. Bước 5 đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; + Thương nhân nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM– Địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM. 6. Bước 6 + Cán bộ tiếp nhận ghi Giấy biên nhận hồ sơ. (Thời gian làm việc: Sáng từ 7.30 – 11.30; chiều từ 13.00 – 17.00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần); 7. Bước 7 + Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM thông báo bằng văn bản để thương
  4. Tên bước Mô tả bước nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, thương nhân thực hiện lại Bước 6. + Trường hợp hồ sơ hợp lệ: thực hiện tiếp Bước 8; Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM xóa tên 8. Bước 8 Văn phòng đại diện trong Sổ đăng ký. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện do đại diện 1. có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (theo mẫu) (giai đoạn 1); Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm 2. quyền của thương nhân nước ngoài ký (giai đoạn 2); 3. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp;
  5. Thành phần hồ sơ Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử về việc đăng thông báo 4. chấm dứt hoạt động trên 3 kỳ liên tiếp hoặc các giấy tờ khác chứng minh việc đăng báo; Bản sao các giấy tờ chứng minh Văn phòng đại diện đã hoàn thành đầy đủ 5. nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam, với các tổ chức và cá nhân có liên quan; Giấy chứng nhận đã nộp trả con dấu của cơ quan Công an. *Yêu cầu về văn bản: Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt 6. Nam cấp hay xác nhận phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Số bộ hồ sơ: 2 bộ (gồm 1 bộ gốc và 1 bộ sao y). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn Thông tư số 11/2006/TT- 1. phòng đại diện (TB-1). BTM ng...
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng Thông tư số 11/2006/TT- 2. đại diện (TB-2). BTM ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Trong thời hạn ít nhất 30 ngày, trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện thì thương nhân phảo gởi thông báo về việc chấm dứt hoạt động đến các chủ nợ, người lao động trong văn Nghị định số phòng đại diện, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích 1. 72/2006/NĐ-CP liên quan khác. Thông báo này phải nêu rõ thời điểm ng... dự kiến chấm dứt hoạt động của VPĐD, phải niêm yết công khai tại trụ sở của VPĐD và đăng báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam trong ba (03) số báo liên tiếp.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2