Chỉ định Phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng

Chia sẻ: Anh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
77
lượt xem
4
download

Chỉ định Phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: - Phòng đo kiểm (là các cơ quan, tổ chức, đơn vị có năng lực thực hiện chức năng đo kiểm chuyên ngành) chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký chỉ định tới Vụ Khoa học và Công nghệ - Sau khi nhận hồ sơ, Vụ Khoa học và Công nghệ tiến hành thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu Phòng đo kiểm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu cần thiết)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ định Phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng

  1. Thủ tục hành chính Viễn thông và Internet-Vụ Khoa học và Công nghệ
  2. Tên thủ tục : Chỉ định Phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng Cơ quan thực hiện : Vụ Khoa học và Công nghệ Nội dung : Chỉ định Phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất Thủ tục lượng - Phòng đo kiểm (là các cơ quan, tổ chức, đơn vị có năng lực thực hiện chức năng đo kiểm chuyên ngành) chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký chỉ định tới Vụ Khoa học và Công nghệ - Sau khi nhận hồ sơ, Vụ Khoa học và Công nghệ tiến hành thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu Phòng đo kiểm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu cần thiết) - Sau khi Phòng đo kiểm hoàn thiện và nộp lại hồ sơ hợp lệ, Bộ Trình tự thực hiện: Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá chỉ định phòng đo kiểm - Hội đồng đánh giá chỉ định phòng đo kiểm sẽ tiến hành đánh giá năng lực của phòng đo kiểm đăng ký xin chỉ định. Trong trường hợp Hội đồng đánh giá kết luận Phòng đo kiểm đủ điều kiện được chỉ định và sau khi Phòng đo kiểm hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu của Hội đồng (nếu có), Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành Quyết định chỉ định Phòng đo kiểm - Gửi trực tiếp tại Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ TT & TT – Cách thức thực hiện; 18 Nguyễn Du, Hà Nội - Thông qua hệ thống bưu chính gửi về địa chỉ trên. - Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Đơn đăng ký (theo mẫu tại phụ lục I). 2. Bản sao quyết định thành lập hoặc văn bản thành lập phòng đo kiểm theo quy định của pháp luật Việt Nam. 3. Bản khai năng lực phòng đo kiểm (theo mẫu tại phụ lục II). 4. Danh mục tài liệu kỹ thuật được sử dụng trong công tác đo kiểm thuộc phạm vi đăng ký được xem xét chỉ định (theo mẫu phụ lục III). Thành phần, số lượng hồ sơ: 5. Chứng chỉ và quyết định công nhận tuân thủ ISO/IEC 17025 (nếu có) của phòng đo kiểm do tổ chức công nhận có thẩm quyền cấp trong đó quyết định công nhận cần nêu rõ phạm vi được công nhận (nêu chi tiết lĩnh vực đo kiểm và các thông số đo kiểm cụ thể cho từng sản phẩm, dịch vụ, công trình...). 6. Các tài liệu có liên quan khác (bản sao chứng chỉ đào tạo của các cán bộ kỹ thuật, mẫu biên bản đo kiểm đã thực hiện, Sổ tay chất lượng,...). - Số lượng hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Chưa được quy định cụ thể tại QĐ 50/2006/QĐ-BBCVT Đối tượng thực hiện thủ tục hành Tổ chức chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông Cơ quan thực hiện thủ tục hành - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Khoa học và Công nghệ chính: - Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng đánh giá chỉ định phòng đo kiểm Kết quả thực hiện thủ tục hành Quyết định hành chính chính: Lệ phí (nếu có): Không - Mẫu đơn đăng ký được xem xét chỉ định (Phụ lục I) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu - Mẫu bản khai năng lực phòng đo kiểm (Phụ lục II) có và đề nghị đính kèm): - Mẫu danh mục tài liệu kỹ thuật (Phụ lục III) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ Không tục hành chính (nếu có): Quyết định 50/2006/ QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 ban hành Quy Căn cứ pháp lý của thủ tục hành định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất
  3. thông

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản