Chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
82
lượt xem
15
download

Chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ lao động, Thương binh và xã hội thuộc Lĩnh vực thống kê:An toàn lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá

  1. Chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá Thông tin Lĩnh vực thống kê:An toàn lao động Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Quyết định chỉ định
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Sau khi nhận được hồ sơ xin chỉ định, Cơ quan chỉ định tổ chức thẩm định tính đầy đủ và sự phù hợp của hồ sơ, đánh giá trình độ, năng lực của tổ chức xin chỉ định để có quyết định thích hợp. 1. Bước 1 Việc đánh giá có thể được thực hiện trực tiếp tại tổ chức này thông qua hoạt động của Hội đồng đánh giá do Cơ quan chỉ định ra quyết định thành lập. Hội đồng đánh giá bao gồm các chuyên gia kỹ thuật chuyên ngành và các cán bộ quản lý chuyên ngành Đối với tổ chức đủ điều kiện được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Cơ quan chỉ định ra quyết định chỉ định 2. Bước 2 (theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư này) và thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ để phối hợp quản lý. Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện, Cơ quan chỉ định có văn bản 3. Bước 3 thông báo lý do để tổ chức có biện pháp khắc phục, bổ sung cần thiết. Thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định tổ chức kiểm tra chất 4. Bước 4 lượng hàng hoá là 03 năm. Hai tháng trước khi quyết định hết hiệu lực, tổ chức được chỉ định làm thủ tục để xin được chỉ định
  3. Tên bước Mô tả bước lại nếu có nhu cầu Đối với các tổ chức kiểm tra chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu đã được các Bộ quản lý chuyên ngành chỉ định trước thời điểm 5. Bước 5 Thông tư này có hiệu lực, phải tiến hành thẩm xét, đánh giá và chỉ định lại theo quy định của Thông tư này. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Công văn đề nghị được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá 1. (theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư số 02/2006/TT-BKHCN); Danh sách cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, thử nghiệm (theo mẫu quy 2. định tại Phụ lục II của Thông tư số 02/2006/TT-BKHCN); Danh mục trang thiết bị đo lường, thử nghiệm (theo mẫu quy định tại Phụ lục 3. III của Thông tư số 02/2006/TT-BKHCN);
  4. Thành phần hồ sơ Danh mục các tài liệu, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc tế, TCVN, tài liệu kỹ thuật, quy trình kiểm tra, thử nghiệm tương ứng với lĩnh vực sản phẩm, 4. hàng hoá xin chỉ định (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư số 02/2006/TT-BKHCN); 5. Hợp đồng sử dụng và năng lực phòng thử nghiệm bên ngoài (nếu có); 6. Quyết định thành lập của tổ chức và các tài liệu khác có liên quan Số bộ hồ sơ: 02 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Công văn đề nghị được chỉ định kiểm tra chất lượng sản 1. phẩm, hàng hoá (Phụ lục I) Danh sách cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, thử 2. nghiệm (Phụ lục II)
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 3. mục trang thiết bị đo lường, thử nghiệm (Phụ lục III) Danh mục các tài liệu, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc tế, TCVN, tài liệu kỹ thuật, quy trình kiểm tra, thử 4. nghiệm tương ứng với lĩnh vực sản phẩm, hàng hoá xin chỉ định (Phụ lục IV) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Đối với tổ chức sự nghiệp hoạt động dịch vụ kỹ thuật thuộc các Bộ quản lý chuyên ngành: - Được cơ quan nhà nước ra quyết định thành lập, cho phép hoạt động trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng sản 1. phẩm, hàng hoá, có tư cách pháp nhân đầy đủ - Có đủ cán bộ kỹ thuật có chuyên môn về kiểm tra, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá tương ứng và có thâm niên công tác từ 03 năm trở lên -Có đủ trang thiết bị cần thiết và phù hợp để kiểm tra,
  6. Nội dung Văn bản qui định thử nghiệm, đánh giá các chỉ tiêu chất lượng được quy định tại quy trình kiểm tra của chủng loại sản phẩm, hàng hoá tương ứng. Trường hợp chưa đủ trang thiết bị cần thiết để thử nghiệm hết các chỉ tiêu chất lượng theo quy trình kiểm tra, được phép sử dụng phòng thử nghiệm bên ngoài để thử nghiệm các chỉ tiêu còn lại, và phải được thể hiện bằng hợp đồng cung cấp dịch vụ thử nghiệm - Có đủ các quy định kỹ thuật, các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam và các tiêu chuẩn khác, các tài liệu kỹ thuật, quy trình kiểm tra, thử nghiệm tương ứng với sản phẩm, hàng hoá được kiểm tra - Các tổ chức có phòng thử nghiệm có hệ thống quản lý được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO /IEC 17025 được ưu tiên xem xét, chỉ định.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản