intTypePromotion=1

MẪU SỔ NHẬT KÝ THEO DÕI, QUẢN LÝ CÁC TRANG THIẾT BỊ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Chia sẻ: Bèo Bánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
1.270
lượt xem
38
download

MẪU SỔ NHẬT KÝ THEO DÕI, QUẢN LÝ CÁC TRANG THIẾT BỊ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NGÃI CHI CỤC HẢI QUAN........ ------- SỔ NHẬT KÝ THEO DÕI, QUẢN LÝ CÁC TRANG THIẾT BỊ KIỂM TRA, GIÁM SÁT Số Ngày Tên Số tờ Nơi TT kiểm doanh khai, loại đăng tra nghiệp hình, ngày ký tờ đăng ký khai Tên hàng Số Trị lượng giá Số Số Thời gian lượng lượng bắt đầu cont, ký kiện, số mã hiệu kiện cont (hàng rời) (9) (10) (11) Thời gian kết thúc Tình trạng thiết bị Vi phạm Cán bộ hải quan thực hiện (15) Ký xác nhận, đóng dấu công chức (16) Ghi chú...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU SỔ NHẬT KÝ THEO DÕI, QUẢN LÝ CÁC TRANG THIẾT BỊ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

  1. CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NGÃI CHI CỤC HẢI QUAN........ ------- SỔ NHẬT KÝ THEO DÕI, QUẢN LÝ CÁC TRANG THIẾT BỊ KIỂM TRA, GIÁM SÁT Số Ngày Tên Số tờ Nơi Tên Số Trị Số Số Thời gian Thời Tình Vi Cán Ký Ghi TT kiểm doanh khai, loại đăng hàng lượng giá lượng lượng bắt đầu gian trạng phạm bộ xác chú tra nghiệp hình, ngày ký tờ cont, ký kiện, số kết thiết hải nhận, đăng ký khai mã hiệu kiện thúc bị quan đóng cont (hàng thực dấu rời) hiện công chức (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Người lập Lãnh đạo Chi cục (ký tên, đóng dấu) (ký tên, đóng đấu) Ghi chú: - Mẫu này được lập trên máy tính bằng file excel để theo dõi; - Định kỳ hàng tháng/quý/năm được in ra đóng thành sổ và lưu giữ theo quy định; - Cột 6, 7, 8, 9, 10 ghi phương tiện, hàng hóa được kiểm tra. - Mỗi trang thiết bị giám sát lập một sổ nhật ký theo dõi riêng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2