Chỉ thị số 04/CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 04/CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 04/CT về việc thực hiện Nghị quyết 06-CP về phòng, chống và kiểm soát ma túy do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 04/CT

  1. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DÂN TỐI CAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******* Số: 04/CT Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 1993 CHỈ THN THỰC HIỆN N GHN QUYẾT 06-CP VỀ PHÒN G, CHỐN G VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY N gày 29 tháng 1 năm 1993, Thủ tướng Chính phủ đã ra N ghị quyết 06-CP “Về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”. Để góp phần thực hiện N ghị quyết của Chính phủ đạt hiệu quả, đúng pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố chủ trương thực hiện những công tác sau đây: 1. Tổ chức quán triệt cho kiểm sát viên nhận thức đầy đủ cuộc đấu tranh phòng chống và kiểm soát ma túy là cuộc đấu tranh mang tính toàn cầu. Đối với nước ta, tệ nạn nghiện hút, tiêm chích và buôn bán ma túy đang tăng lên. N ó là nguyên nhân gây ra nhiều tệ nạn nguy hiểm khác; không những trái với những đạo đức truyền thống của dân tộc, gây tổn hại sức khỏe cho một bộ phận nhân dân, làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, trật tự, an ninh xã hội mà còn ảnh hưởng tới nòi giống, để lại hậu quả nghiêm trọng cho các thế hệ mai sau. Vì vậy, các Viện kiểm sát phải vận dụng chức năng công tác kiểm sát phục vụ chủ trương của Chính phủ, cùng với các ngành kiên quyết đấu tranh chống các tệ nạn này bằng nhiều biện pháp: tuyên truyền, vận động, giáo dục, kinh tế, xử lý hành chính và hình sự. 2. Đối với các Viện kiểm sát miền núi tham gia phong trào vận động, thuyết phục đồng bào thôi trồng cây anh túc, chuyển sang trồng các cây khác. Vận động người nghiện hút thuốc phiện và tiêm chích ma túy cai nghiện. Tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền thực hiện chủ trương phòng chống và kiểm soát ma túy, đúng pháp luật và các chính sách dân tộc của Đảng và N hà nước, tránh những sơ hở, việc làm vi phạm pháp luật… để kẻ địch lợi dụng xuyên tạc, kích động chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, chống lại N hà nước. N hững nơi bỏ trồng cây anh túc được N hà nước trợ giúp ổn định đời sống và thay đổi tập quán canh tác phải chú ý kiểm sát việc phân phối những khoản trợ giúp làm cho việc trợ giúp đúng đối tượng, đúng mục đích. N ếu phát hiện vi phạm pháp luật phải kiến nghị kịp thời yêu cầu khắc phục sửa chữa. 3. Đối với công tác hình sự, các Viện Kiểm sát chú ý tiếp nhận và xử lý nhanh các tin báo tội phạm quy định tại điều 96a và 203 Bộ luật hình sự. Các tố giác và tin báo tội phạm nêu trên phải chuyển ngay đến cơ quan điều tra, yêu cầu kiểm tra, nếu có tội phạm phải khởi tố, điều tra; nếu không khởi tố thì Viện Kiểm sát phải khởi tố, yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra, điều tra. Khi tiến hành kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án sản xuất, tàng chữ, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý (điều 96a) và tổ chức dùng chất ma tuý (điều 203) phải nghiêm chỉnh chất hành thông tư 07 ngày 5-12-1992 của liên ngành
  2. Chỉ được đình chỉ điều tra vụ án và bị can các trường hợp sau đây: - Trong quá trình thụ lý điều tra bị can chết. - Kết thúc điều tra xác định không có sự kiện phạm tội, không chứng minh được người phạm tội. Các vụ án nghiêm trọng, phạm tội quả tang, rõ ràng thì Viện Kiểm sát bàn với Công an, Toà án đưa vào diện án điểm theo Thông tư 06. Tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh phục vụ đấu tranh phòng chống ma tuý. N hững bản án không áp dụng theo Thông tư 07 ngày 5-12-92, các Viện Kiểm sát kiên quyết kháng nghị, bảo đảm việc xét xử đúng người, đúng tội và mọi công dân bình đẳng trước pháp luật. Các chất ma tuý là tang vật vụ án phải được tiêu huỷ công khai khi bản án có hiệu lực pháp luật. Giám sát chặt chẽ việc niêm phong, quản lý, giao nhận và tiêu hủy ma tuý là tang vật vụ án. Xử lý kịp thời nghiêm minh những người có trách nhiệm đánh tráo, tham ô ma tuý là tang vật. N hận được chỉ thị này, Viện trưởng các Viện Kiểm sát nhân dân tổ chức quán triệt các nội dung nêu trên cho kiểm sát viên và cán bộ của mình và tổ chức thực hiện. Báo cáo kết quả về Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO Lê Thanh Đạo
Đồng bộ tài khoản