Chỉ thị số 14/2002/CT-BVHTT về việc tăng cường công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong ngành văn hóa-thông tin do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 14/2002/CT-BVHTT về việc tăng cường công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong ngành văn hóa-thông tin do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 14/2002/CT-BVHTT về việc tăng cường công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong ngành văn hóa-thông tin do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 14/2002/CT-BVHTT về việc tăng cường công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong ngành văn hóa-thông tin do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

  1. BỘ VĂN HOÁ-THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 14/2002/CT-BVHTT Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2002 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ TRONG NGÀNH VĂN HÓA-THÔNG TIN Hút thuốc lá là nguyên nhân của nhiều loại bệnh nguy hiểm đối với sức khoẻ con người như ung thư, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch và các bệnh về đường hô hấp. Ngoài tác hại đối với sức khoẻ của bản thân người hút thuốc và những người xung quanh, hút thuốc lá còn gây ra những tổn thất lớn về kinh tế cho cá nhân, gia đình và xã hội. Để làm giảm những thiệt hại do việc hút thuốc lá gây ra, ngày 14 tháng 8 năm 2000, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 12/2000/NĐ-CP về “Chính sách quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá” giai đoạn 2000-2010. Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin chỉ thị cho các cơ quan, đơn vị trong ngành văn hoá-thông tin làm tốt một số công việc cụ thể sau: 1/ Tăng cường công tác tuyên truyền tác hại của việc hút thuốc lá trên báo chí; khuyến khích việc xây dựng các tác phNm điện ảnh, các tác phNm sân khấu, đăng tải các bài viết trên báo chí, xuất bản sách về tác hại của việc hút thuốc lá để cán bộ, công nhân viên chức trong ngành và nhân dân hiểu biết về tác hại của thuốc lá và từ bỏ thói quen hút thuốc lá trong việc tang, việc cưới, lễ hội và các sinh hoạt cộng đồng khác. 2/ Thực hiện tốt quy định cấm hút thuốc lá trong các rạp hát, rạp chiếu phim, câu lạc bộ, lớp học và những nơi sinh hoạt văn hoá cộng cộng 3/ Các cơ quan, đơn vị, trường học trực thuộc Bộ cần quy định không hút thuốc lá tại trụ sở cơ quan, nơi hội họp; tổ chức treo biển “không hút thuốc lá” ở hành lang, các phòng họp và những nơi sinh hoạt đông người khác của cơ quan, đơn vị. 4/ Không cho phép các tổ chức, cá nhân tiếp thị, bán thuốc lá tại các rạp hát, rạp chiếu phim, nhà văn hoá, trường học và các nơi sinh hoạt văn hoá công cộng khác do ngành quản lý. 5/ Hạn chế tối đa việc sử dụng các hình ảnh diễn viên hút thuốc lá trong các tác phNm điện ảnh, sân khấu.
  2. 6/ Thực hiện nghiêm các quy định về cấm quảng cáo thuốc lá; thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm về quảng cáo và in nhãn, mác thuốc lá theo quy định của pháp luật. Bộ Văn hoá-Thông tin yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Văn hoá-Thông tin thực hiện nghiêm Chỉ thị này. KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Văn phòng Chính phủ (để b/c) - Bộ Y tế (để biết) - Lãnh đạo Bộ (để biết) - Các đơn vị trực thuộc Bộ - Các Sở Văn hoá - Thông tin - Công báo - Lưu VT, PC. Lưu Trần Tiêu
Đồng bộ tài khoản