intTypePromotion=1

Chỉ thị số 141/1999/CT-BNN-TCCB

Chia sẻ: Lý Băng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 141/1999/CT-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 141/1999/CT-BNN-TCCB về việc thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ - viên chức do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 141/1999/CT-BNN-TCCB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRIỂN NÔNG THÔN NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 141/1999/CT-BNN-TCCB Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 1999 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÁN BỘ - VIÊN CHỨC Thực hiện Chỉ thị số 668/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/11/1994 về việc thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ viên chức, nhiều đơn vị đã làm tốt việc giải quyết chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu, đưa việc giải quyết cho cán bộ nghỉ hưu vào nề nếp và ổn định. Tuy nhiên còn một số đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc, không giải quyết chế độ kịp thời cho một số cán bộ đã quá tuổi, sức khoẻ giảm sút và năng lực công tác bị hạn chế nên đã gây ảnh hưởng không tốt tới công tác trong đơn vị, khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ. Để thực hiện tốt chính sách của Nhà nước và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ đối với cán bộ, viên chức trong toàn ngành, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện: 1. Thông báo để nghỉ chế độ trước 3 tháng cho tất cả các cán bộ, viên chức trong diện Bộ quản lý khi đến tuổi nghỉ hưu (Nam đủ 60 tuổi - Nữ đủ 55 tuổi). 2. Các đơn vị lập và báo cáo danh sách các cán bộ đến tuổi nghỉ hưu của năm sau vào đầu quý IV hàng năm, đồng thời thông báo danh sách này đến từng cá nhân, tổ chức gặp gỡ trước 6 tháng để giải quyết các chế độ chính sách và chuẩn bị sắp xếp công tác thích hợp đối với cán bộ sắp nghỉ hưu. (Việc gặp gỡ thực hiện theo quy định số 516/NN/TCCB/QĐ ngày 29 tháng 4 năm 1996 của Bộ). 3. Căn cứ vào quy hoạch cán bộ và tình hình thực tế của đơn vị để có phương án chuẩn bị người thay thế những cán bộ dến tuổi nghỉ hưu để đảm bảo công tác được liên tục. 4. Đối với một số cán bộ làm công tác khoa học, cán bộ chuyên môn và cán bộ lãnh đạo - thuộc diện Bộ quản lý, nếu do nhu cầu công tác, bản thân cán bộ có sức khoẻ, tự nguyện làm việc tiếp, thì đơn vị phải có văn bản báo cáo về Bộ. Vụ Tổ chức cán bộ tập hợp trình Ban Cán sự đảng. Cán bộ chỉ được giữ lại làm việc sau khi có ý kiến đồng ý của Ban Cán sự Đảng. Các trường hợp khác đơn vị đề nghị giữ lại công tác mà Ban Cán sự Đảng không có ý kiến thì phải thực hiện nghiêm túc thông báo của Bộ.
  2. Thủ trưởng các đơn vị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị này. Nguyễn Văn Đẳng (Đã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2