Bỏa hiểm y tế

Xem 1-16 trên 16 kết quả Bỏa hiểm y tế
 • Thông tư liên tịch số 25/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT về việc quy định tạm thời danh mục nghề, công việc những người bị nhiễm HIV/AIDS không được làm do Bộ Lao động,thương binh và Xã hội - Bộ Y tế ban hành

  pdf3p lybangbang 10-10-2009 86 9   Download

 • Thông tư số 129/1999/TT-BTC về cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) do Bộ Tài chính ban hành

  pdf14p lybangbang 10-10-2009 89 29   Download

 • Quyết định số 128/1999/QĐ-BTC về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí, số tiền bảo hiểm tai nạn thuyền viên và bảo hiểm mọi rủi ro thân tàu đối với các phương tiện đánh bắt hải sản xa bờ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf16p lybangbang 10-10-2009 89 20   Download

 • Thông tư số 144/1999/TT-BTC về việc quy định chế độ hoa hồng bảo hiểm nhân thọ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf5p lybangbang 10-10-2009 51 12   Download

 • Thông tư số 137/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn bảo hiểm công trình xây dựng do Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lybangbang 10-10-2009 90 9   Download

 • Quyết định số 2352/1999/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội ban hành

  pdf15p lybangbang 10-10-2009 82 8   Download

 • Quyết định số 218/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lybangbang 10-10-2009 70 5   Download

 • Thông tư số 36/1999/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ đối với ngành giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

  pdf6p lybangbang 10-10-2009 132 13   Download

 • Nghị định số 175/1999/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước do Chính phủ ban hành

  pdf3p lybangbang 10-10-2009 96 10   Download

 • Thông tư số 28/1999/TT-BLĐTBXH về quy định người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/09/1999 của Chính phủ quy định người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

  pdf30p lybangbang 10-10-2009 52 5   Download

 • Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg về việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lybangbang 10-10-2009 52 4   Download

 • Chỉ thị số 141/1999/CT-BNN-TCCB về việc thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ - viên chức do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf2p lybangbang 10-10-2009 44 4   Download

 • Thông tư số 27/1999/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn về hồ sơ công nhận người hưởng chính sách như thương binh bị thương từ ngày 31/12/1994 trở về trước do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf8p lybangbang 10-10-2009 42 4   Download

 • Nghị định số 169/1999/NĐ-CP về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/CP ngày 3/1/1996 của Chính phủ về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam

  pdf5p lybangbang 10-10-2009 59 4   Download

 • Thông tư số 08/1999/TT-BXD về việc hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf27p lybangbang 10-10-2009 51 3   Download

 • Thông tư số 135/1999/TT-BTC về việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf18p lybangbang 10-10-2009 58 3   Download

Đồng bộ tài khoản