CHÍNH TẢ 4 - MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
106
lượt xem
10
download

CHÍNH TẢ 4 - MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Nghe ,viết chinh xác,trình bày đúng đoạn văn. Viết đúng tên riêng:Vinh Quang,Chiêm Hoá,Tuyên Quang, Đoàn Trường Sinh,Hanh. -Làm đúng bài tập chính tả phân biệt s/x, ăn/ăng,tìm đúng các chữ có vần ăn/ăng hoặc âm đầu s/x.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHÍNH TẢ 4 - MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC

  1. CHÍNH T MƯ I NĂM CÕNG B N I H C L P: 4/ I-M c tiêu: -Nghe ,vi t chinh xác,trình bày úng o n văn. Vi t úng tên riêng:Vinh Quang,Chiêm Hoá,Tuyên Quang, oàn Trư ng Sinh,Hanh. -Làm úng bài t p chính t phân bi t s/x, ăn/ăng,tìm úng các ch có v n ăn/ăng ho c âm u s/x. II- dùng d y h c: -B ng l p vi t 2 l n bài t p 2a. III-Ho t ng d y và h c: Th i gian Giáo viên H c sinh
  2. 3 phút 1-Ki m tra bài cũ: -G i 3 hs lên b ng,hs dư i l p -Ngan con,dàn hàng ngang,giang,mang vi t vào v nháp nh ng t do gv l nh ,bàn b c… c. -Nh n xét v ch vi t c a hs. 2-Bài m i: 1 phút 2.1 Gi i thi u -Trong ti t chính t này các em s nghe cô c vi t o n văn”Mư i năm cõng b n i h c” 2.2-Hư ng d n nghe- vi t: a-Tìm hi u n i dung o n văn: -2 hs c thành ti ng,c l p theo dõi. 4 phút -Y/c hs c o n văn. +Sinh cõng b n i h c su t 10 năm. -Ho :+B n Sinh ã làm gì giúp H nh? +Tuy còn nh nhưng Sinh không quá khó +Vi c làm c a Sinh áng trân khăn,ngày ngày cõng H nh t i trư ng tr ng i m nào? v i o n ư ng dài hơn 4 km,qua èo ,vư t su i ,khúc khu u ,g p gh nh. -Tuyên Quang,ki-lô-mét,khúc
  3. Hư ng d n vi t t khó: khu u,g p gh nh,qu n… 3 phút -Y/c hs nêu các t khó,d l n khi -3 hs lên vi t b ng ,l p vi t b ng con. vi t chính t . -Y/c hs c ,vi t các t v a tìm -Hs vi t bài vào v . ư c. -Hs i v cho nhau ch m c-Vi t chính t : 12 phút -GV c cho hs vi t theo úng yêu c u d-Soát l i và ch m bài: 4 phút -GV t ng k t l i. -1 hs c thành ti ng yêu c u trong sgk. 7 phút 2.3-Hư ng d n làm bài t p -2 hs lên b ng,l p làm vào v chính t : -Nh n xét ,ch a bài, +Bai 2: sau-r ng-chăng-xin-băn khoăn-sao – -G i 1 hs c yêu c u xem. -Y/c hs t làm bài. -2 hs c thành ti ng. -G i hs nh n xét ,ch a bài. -Truy n áng cư i chi ti t: Ông khách ng i gh hàng u tư ng -Gv ch t l i l i gi i úng ngư i àn bà gi m ph i chân ông i xin l i ông nhưng th c ra là bà ta ch i tìm ch ng i. -Y/c hs tìm chuy n vui :Tìm ch ng i
  4. -H i:+Truy n áng cư i chi -1 hs c y/c trong sgk. ti t nào? -T làm bài. L i gi i:Ch sáo và sao -Dòng 1;Sáo là tên 1 loài chim. -Dòng 2:B s c thành ch sao Bài 3: -L i gi i là ch trăng và tr ng. a-G i 1 hs c y/c: -Y/c hs gi i thích câu . 1 phút b-Ti n hành tương t như ph n a. 3-C ng c ,d n dò: -Nh n xét ti t h c. -D n hs v nhà vi t l i truy n vui:Tìm ch ng i và chu n b bài sau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản