Chính tả - Nghe, viết - LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
182
lượt xem
22
download

Chính tả - Nghe, viết - LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nghe- viết đúng chính tả bài Luật Bảo vệ môi trường. Hiểu và nắm được cách trình bày một điều cụ thể trong bộ luật Nhà nước. - Ôn chính tả phương ngữ: Luyện viết đúng những từ ngữ có âm đầu (l/n) hoặc âm cuối (n/ng) dễ lẫn đối với HS địa phương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả - Nghe, viết - LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  1. Chính t : Nghe- vi t: LU T B O V MÔI TRƯ NG PHÂN BI T ÂM U L/N, ÂM CU I N/NG I. M c tiêu, nhi m v : - Nghe- vi t úng chính t bài Lu t B o v môi trư ng. Hi u và n m ư c cách trình bày m t i u c th trong b lu t Nhà nư c. - Ôn chính t phương ng : Luy n vi t úng nh ng t ng có âm u (l/n) ho c âm cu i (n/ng) d l n i v i HS a phương. II. dùng d y h c: - Phi u ghi các c p ti ng cho HS b c thăm. - Bút d , băng dính, phi u kh to HS làm bài tìm t nhanh. III. Các ho t ng d y- h c:
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4') 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Vi t chính t . (20’) a) Cho HS c bài chính t . - Luy n vi t nh ng t khó. b) GV c cho HS vi t chính t . c): Ch m, ch a bài. - GV c toàn bài. - HS t soát l i.
  3. - GV ch m 5- 10 bài. - HS i v cho nhau s a l i - GV nh n xét chung. Ho t ng 3: Làm bài t p. (8’) a) Hư ng d n HS làm BT 2. (4’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - GV t ch c cho HS làm bài dư i hình th c trò chơi: Thi vi t nhanh. - GV nh n xét, ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT3. (4’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài + trình bày k t qu .
  4. - GV phát phi u cho HS. - L p nh n xét. - GV nh n xét. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản