Chủ đề: Hoa trái 4 mùa - Đề tài: Hoa kết trái - Nhóm lớp: Chồi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
216
lượt xem
38
download

Chủ đề: Hoa trái 4 mùa - Đề tài: Hoa kết trái - Nhóm lớp: Chồi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ thuộc bài thơ, bài hát “Hoa kết trái”. - Trẻ được làm quen với giai điệu bài hát dân ca Xá , thể hiện phong cách miền núi , bộc lộ cảm xúc khi nghe cô hát. - Trẻ biết liên kết các hình tượng âm nhạc thành một bài hát , phát triển khả năng phán đoán , tưởng tượng phong phú - Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây trồng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Hoa trái 4 mùa - Đề tài: Hoa kết trái - Nhóm lớp: Chồi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Hoa trái 4 mùa tài: Hoa k t trái Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr thu c bài thơ, bài hát “Hoa k t trái”. - Tr ư c làm quen v i giai i u bài hát dân ca Xá , th hi n phong cách mi n núi , b c l c m xúc khi nghe cô hát. - Tr bi t liên k t các hình tư ng âm nh c thành m t bài hát , phát tri n kh năng phán oán , tư ng tư ng phong phú - Giáo d c tr yêu quý, chăm sóc và b o v cây tr ng. II. Chu n b : - Bài gi ng so n trên PP - Các bài hát tr ã thu c : Q a, Màu hoa, Lá xanh, Em yêu cây xanh - M t b ng g n tranh - ĩa nh c , àn … III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: D y hát Cô cho tr v n ng bài “ Lý cây xanh “ Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cho tr quan sát màn hình máy tính và trò chuy n v i tr v các loài hoa, màu s c hoa, hình dáng hoa.v.v.. Cô cho c l p c bài thơ “ Hoa k t trái “ Cô Ph m Th S u ã ph nh c bài thơ này thành bài hát “ Hoa k t trái “r t hay, nh c nh các con ph i bi t yêu quí và chăm sóc cây khi nó ra hoa k t qu …Vì cây cho ta trái ng t, hoa thơm - Cô ánh àn và t p tr hát b ng nhi u hình th c khác nhau 2. Ho t ng 2: Nghe hát Các con ã giúp cây kh i nghiêng trư c gió b ng cách rào xung quanh cây, bón phân , chăm sóc cho cây mau l n. Bên c nh ó m t ph n cũng nh có mưa mà cây tươi t t. T ng n hoa s m c chen cành , trăm hoa ua n , mang ni m vui h nh phúc n cho m i ngư i. Các con cùng l ng nghe bài hát “mưa rơi” dân ca xá nhé. 3. Ho t ng 3: Trò chơi âm nh c (slide 7 ) Trò chơi “ Nghe hát ghép tranh “ Cách chơi : Cô ch n 2 i, m i i 4 tr . Cô d t l n lư t các b c tranh theo n i dung bài hát trên bàn. Cô t 3 vòng tròn thành hàng d c dưói t theo theo t ng i t ch bàn tranh c a m i i n b ng ghép tranh. Khi cô ánh àn các Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com i s ch n tranh theo th t t n i dung bài hát. Sau óm i tr c m tranh ó nh y l n lư t theo th t 3 vòng tròn t ch i bàn tranh n b ng g n tranh, xong quay v cũng nh y vào 3 vòng ngư c l i và p vào tay b n th 2 . Tr th hai c m tranh lên và cúa như v y chơi cho nh t. i nào g n tranh lên b ng nhanh và úng là i ó th ng K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản