intTypePromotion=1

Bài giảng Quang hợp ở thực vật - Sinh 11

Chia sẻ: Nguyễn Linh Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
107
lượt xem
13
download

Bài giảng Quang hợp ở thực vật - Sinh 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SINH HỌC 11...BÀI 8: QUANG HỢP Ở. THỰC VẬT.. KIỂM TRA BÀI CŨ.. * Bón phân hợp lý có tác dụng làm tăng năng suất cây. trồng và không gây ô nhiễm môi trường. *Khi lượng phân bón vượt quá mức tối ưu,.cây sẽ không hấp thụ hết.. - Dư lượng phân bón sẽ làm xấu tính chất lý hoá của đất.. - Dư lượng phân bón sẽ bị nước mưa cuốn xuống các thuỷ vực.gây ô nhiễm môi trường nước.... Thế nào là bón phân hợp lý. và biện pháp đó có tác. dụng gì đối với năng suất. cây trồng và bảo vệ môi. trường?..Nguồn thức ăn và nguồn năng Tại sao Trái đất của.lượng cần thiết để duy trì sự chúng ta được gọi là.sống trên trái đất bắt nguồn từ “hành tinh xanh” ?.đâu?..I. KHÁI QUÁT VỀ.QUANG HỢP ỞTV. 1, Quang. hợp là gì?. *Phương trình tổng quát của quá trình quang hợp. 6CO2 + 12H2O ASMT C6H 12O6 + 6O 6 + 6H2O.6CO2+12H2O->C6H12O6 + Diệp lục.6O2 + 6H2O * Điều kiện để xảy ra quá trình quang hợp:. - Năng lượng ánh sáng mặt trời. - Chất diệp lục trong tế bào lá. H2, Điều *Nguyên liệu và Sản phẩm của quang hợp. H 1, Viết. kiện để -Nguyên liệu: Cacbonic, nước.Hphương. 3,. xảy ra Hình 8.1.Nguyêntổng.Htrình - Sản phẩm: Cacbohidrat, ôxi. quáQuang. 4, trình SGK – Sơ đồ.liệu vàcủa. quát.hợp là gì? * Quang hợp :Là quá trình sử dụng năngquang hợp ở. lượng ánh. quang.Sản phẩm. quá trình. hợp?.của quang. quang sáng mặt trời mà diệp lục đã hấp thụ câytổng hợp. để xanh.. Hãy cho biết. hợp?.hợp? cacbohiđrat và giải phóng ôxi từ cacbonic và nước...I. KHÁI QUÁT.VỀ QUANG.HỢP Ở TV..1, Quang.hợp là gì?.2. Vai trò • Cung cấp thức ăn, năng lượng.của quang.hợp. để duy trì sự sống cho sinh. giới.. Quang. LẤY MỦ CAO NỆM. hợp. diễn ra. • Cung cấp nguyên liệu sản xuất. SU NHÂN SÂM CHUYỀN SẢN XUẤT GỖ. DÂY CHUYỀN SẢN DÂY KIMDAN. BƯỞI VĨNH LONG. XUẤT GIẤY NHO DÁN. chủ yếu BẮP. ởcơ . CÁNH ĐỒNG LÚA. quan nào. G ẤC. của cây ?..I. KHÁI QUÁT.VỀ QUANG.HỢP Ở TV.1, Quang.hợp là gì?.2. Vai trò 1 Lớp cutinsát hình. Quan.của quang 8.2, nghiên cứu. LớpSGK. Mô tả. biểu bì trên.hợp. 2. II. LÁ LÀ CƠ.QUAN QUANG. 4 các đặc điểm. HỢP: TB mô giậubố và. phân. chứacách lsắp xếp. lục ạp.1. Hình các tế bào chứa.thái giải 5 diệp lục trong Nhu.phẫu của Tế bào xốp mô. lá thích nghi.lá thích chứa lục lạp năng. chức.nghi chức quang hợp và.năng điền các thông.quang Gân látin vàomạchu. chứa phiế.hợp:.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quang hợp ở thực vật - Sinh 11

 1. SINH HỌC 11 BÀI 8: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ * Bón phân hợp lý có tác dụng làm tăng năng suất cây trồng và không gây ô nhiễm môi trường *Khi lượng phân bón vượt quá mức tối ưu, cây sẽ không hấp thụ hết. - Dư lượng phân bón sẽ làm xấu tính chất lý hoá của đất. - Dư lượng phân bón sẽ bị nước mưa cuốn xuống các thuỷ vực gây ô nhiễm môi trường nước Thế nào là bón phân hợp lý và biện pháp đó có tác dụng gì đối với năng suất cây trồng và bảo vệ môi trường?
 3. Nguồn thức ăn và nguồn năng Tại sao Trái đất của lượng cần thiết để duy trì sự chúng ta được gọi là sống trên trái đất bắt nguồn từ “hành tinh xanh” ? đâu?
 4. I. KHÁI QUÁT VỀ QUANG HỢP ỞTV 1, Quang hợp là gì? *Phương trình tổng quát của quá trình quang hợp 6CO2 + 12H2O ASMT C6H 12O6 + 6O 6 + 6H2O 6CO2+12H2O->C6H12O6 + Diệp lục 6O2 + 6H2O * Điều kiện để xảy ra quá trình quang hợp: - Năng lượng ánh sáng mặt trời - Chất diệp lục trong tế bào lá H2, Điều *Nguyên liệu và Sản phẩm của quang hợp H 1, Viết kiện để -Nguyên liệu: Cacbonic, nước Hphương 3, xảy ra Hình 8.1 Nguyêntổng Htrình - Sản phẩm: Cacbohidrat, ôxi quáQuang 4, trình SGK – Sơ đồ liệu vàcủa quát hợp là gì? * Quang hợp :Là quá trình sử dụng năngquang hợp ở lượng ánh quang Sản phẩm quá trình hợp? của quang quang sáng mặt trời mà diệp lục đã hấp thụ câytổng hợp để xanh. Hãy cho biết hợp? hợp? cacbohiđrat và giải phóng ôxi từ cacbonic và nước.
 5. I. KHÁI QUÁT VỀ QUANG HỢP Ở TV 1, Quang hợp là gì? 2. Vai trò • Cung cấp thức ăn, năng lượng của quang hợp để duy trì sự sống cho sinh giới. Quang LẤY MỦ CAO NỆM hợp diễn ra • Cung cấp nguyên liệu sản xuất SU NHÂN SÂM CHUYỀN SẢN XUẤT GỖ DÂY CHUYỀN SẢN DÂY KIMDAN BƯỞI VĨNH LONG XUẤT GIẤY NHO DÁN chủ yếu BẮP ởcơ . CÁNH ĐỒNG LÚA quan nào G ẤC của cây ?
 6. I. KHÁI QUÁT VỀ QUANG HỢP Ở TV 1, Quang hợp là gì? 2. Vai trò 1 Lớp cutinsát hình Quan của quang 8.2, nghiên cứu LớpSGK. Mô tả biểu bì trên hợp 2 II. LÁ LÀ CƠ QUAN QUANG 4 các đặc điểm HỢP: TB mô giậubố và phân chứacách lsắp xếp lục ạp 1. Hình các tế bào chứa thái giải 5 diệp lục trong Nhu phẫu của Tế bào xốp mô lá thích nghi lá thích chứa lục lạp năng chức nghi chức quang hợp và năng điền các thông quang Gân látin vàomạchu chứa phiế hợp: 3 Khí khổng 6 gỗ và mạọc rây h tập? ch
 7. I. KHÁI QUÁT VỀ QUANG HỢP Ở TV 1, Quang hợp là gì? Đặc điểm hình thái, Chức năng 2. Vai trò của quang giải phẫu hợp II. LÁ LÀ CƠ QUAN QUANG Diện tích bề mặt lớn HỢP: Bên 1. Hình thái giải ngoài Biểu bì có khí khổng phẫu của lá thích Hệ gân lá nghi chức Bên năng Lục lạp trong tế bào quang trong hợp:
 8. I. KHÁI QUÁT VỀ QUANG HỢP Ở TV 1, Quang hợp là gì? Đặc điểm hình thái, Chức năng 2. Vai trò giải phẫu của quang Diện tích bề mặt hợp lớn Hấp thu được nhiều tia sáng. II. LÁ LÀ CƠ Bên QUAN QUANG HỢP: ngoài Biểu bì có khí Khuếch tán CO2 vào lá, đến khổng 1. Hình lục lạp. thái giải - Mạch gỗ: đưa nước và ion phẫu của Hệ gân lá khoáng đến từng tế bào lá để lá thích quang hợp. nghi chức Bên - Mạch rây: đưa sản phẩm quang năng trong hợp ra khỏi lá. quang Lục lạp trong tế hợp: bào Thực hiện quang hợp.
 9. I. KHÁI QUÁT VỀ QUANG HỢP Ở TV 1, Quang hợp là gì? Màng ngoài 1 2 Màng trong 2. Vai trò của quang hợp Chất II. LÁ LÀ CƠ 3 QUAN QUANG HỢP: nền 6 Grana 1. Hình thái (strôma) giải phẫu của lá thích nghi chức 4 Tilacôit năng quang 5 Xoang tilacôit hợp:2. Lụclạplà - Grana: bào quan Hình 8.3 SGK – Cấu tạo của lục quang + Màng Tilacoid: Chứa Sinhắc tc 10 → Nêu những n ứng lạp, hệ s họ ố quang hợp ->phả sáng hợp: đặc điểm cấu tạo của lục lạp + Xoang Tilacoid: Quang phân li nước, tổng hợp ATP. thích nghi chức năng quang hợp? - Chất nền Stroma: ->Phản ứng tối.
 10. I. KHÁI QUÁT VỀ QUANG HỢP Ở TV 1, Quang hợp là gì? * Phân bố trên màng 2. Vai trò tilacôit 2 nhóm: diệp lục và carôtenôit * G ồm Diệp lục là nguyên của quang nhân làm cho Lá hợp 1 Diệp lục a cây có màu xanh II. LÁ LÀ CƠ QUAN QUANG - Diệp lục: Không hấp thụ các HỢP: 2 Diệp lục b tia lục nên phản 1. Hình thái chiếu màu lục vào giải phẫu mắt ta. Lá có của lá thích màu xanh lục. nghi chức năng quang hợp:2. Lụclạplà bào quan quang Nghiên cứu SGK và cho biết hệ sắc hợp: tố quang hợp phân bố ở đâu và gồm 3. Hệ sắc tố quang những loại nào ? Vai trò? Tại sao lá có màu xanh?
 11. I. KHÁI QUÁT VỀ QUANG HỢP Ở TV 1, Quang hợp là gì? - Carôtenôit: Là nhóm sắc tố phụ gồm Caroten và 2. Vai trò của quang Xantophil tạo màu đỏ, da cam, vàng ở lá, hoa, quả, củ ( hợp II. LÁ LÀ CƠ Gấc, cà rốt) QUAN QUANG -Tóm lại: Các sắc tố quang hợp hấp thu NLAS và truyền HỢP: 1. Hình thái tới diệp lục giải phẫu Carotenoid → Diệp lục b → Diệp lục a →Diệp lục a ở của lá thích trung tâm phản ứng (P700 và P680): nghi chức năng quang NLASMT Diệp lục a NL hóa học trong ATP và NADPH. hợp:2. ( Nicôtin amít ađênin đinuclêôtít phốt phát dạng khử) Lụclạplà Lưu ý: - Chỉ có diệp lục a tham gia trực tiếp vào sự bào quan quang chuyển hóa NLASMT hấputhụ được cho biết hcủaắc Nghiên cứ SGK và thành NL ệ s hợp: các liên kết hóathọquang hợp phân bố ở đâu và gồm ố c trong ATP và NADPH. 3. Hệ sắc - Các sắc tố Vai trò ạhấsắthụVai trò? Tợp sao lá tố quang những chỉ ệnàoc?tố quang h ại ? khác lo h i p NLASMT và truyền NL đó cho diệp lục a (trung tâm phản ứng Q có màu xanh?
 12. Năng lượng Diệp lục Diệp lục a ở Trung tâm ánh sáng mặt phản ứng a trời Diệp lục b Chuỗi truyền điện tử Carôtenoit
 13. 1. NỘI DUNG BÀI HỌC CẦN NẮM I. KHÁI QUÁT VỀ QUANG HỢP Ở TV 1, Quang hợp là gì? PTTQ ĐK NL, SP KN Cung cấp TA và NL, Cung cấp Ng liệu SX 2. Vai trò của quang hợp Cung cấp dược liệu Điều hòa khí hậu II. LÁ LÀ CƠ QUAN QUANG HỢP: Hình thái,giải phẫu 1.Hình thái giải phẫu của lá thích nghi chức năng quang h ợp: Chức năng Grana – Pứ sáng 2. Lục lạp là bào quan quang hợp: Chất nền Stroma: ( Phản ứng tối.) Diệp lục 3. Hệ sắc tố quang hợp: Carôtenôit Vai trò của hệ sắc tố
 14. 2. Hãy viết phương trình quang hợp tổng quát. ASMT 6CO2 + 12H2O C6H12O6 + 6O2 + 6H2O Diệp lục 3. Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái đất? Cung cấp thức ăn, năng lượng. Cung cấp nguyên liệu sản xuất Cung cấp dược liệu. Điều hòa khí hậu. 4. Sắc tố nào tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng mặt trời thành ATP, NADPH trong quang hợp? A. Diệp lục a B. B. Diệp lục b C. Diệp lục a. b D. Diệp lục a, b và carôtenôit.
 15. 4. Cấu tạo ngoài nào của lá thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng? a. Có cuống lá. b. Có diện tích bề mặt lớn. c. Phiến lá mỏng. d. Các khí khổng tập trung ở mặt dưới.
 16. 5. Hãy chú thích đầy đủ cho hình sau: 1 Chất nền 2 Tilacôit Grana 3 Màng trong 4 Màng ngoài 5
 17. Học bài 8. Xem bài 9 và trả lời các câu hỏi: Quá trình quang hợp được thực hiện như thế nào? Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản