Chủ đề - Ngôi trường của bé

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
187
lượt xem
34
download

Chủ đề - Ngôi trường của bé

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Chủ đề - Ngôi trường của bé

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề - Ngôi trường của bé

  1. K HO CH GI NG D Y Ch : Ngôi trư ng c a bé Th i gian 2 tu n
  2. I. M c tiêu: 1. Phát tri n nh n th c: - Hình thành cho tr ph m ch t, năng l c ham h c h i. Ý th c c a vi c h c t p và tích c c tham gia quá trình h c t p. - Phát tri n k năng nh n th c: so sánh, i chi u hình thành bi u tư ng toán v s lư ng. - Phát tri n k năng so sánh, quan sát nh m tìm ra m i liên h và công vi c gi a m i ngư i trong trư ng. 2. Phát tri n ngôn ng - giao ti p: - Kh năng nghe, hi u và truy n t thông tin m t cách tương i chính xác. - Giao ti p có văn hóa trong i s ng hàng ngày 3. Phát tri n th m m - Hình thành và phát tri n kh năng c m nh n cái p trong trư ng m m non 4. Phát tri n th ch t - Hi u bi t l i ích c a vi c tèn luy n v n ng i v i cơ th . - Kh năng nh n bi t m t s v t d ng không an toàn trong trư ng M m non. 5. Phát tri n tình c m – xã h i - Tình c m yêu thương, quan tâm i v i nh ng ngư i xung quanh tr , c bi t là nh ng ngư i tr ti p xúc hàng ngày trư ng M m non. II. N i dung
  3. Tình c m – xã h i Ngôn ng - giao ti p Th ch t Rèn cho tr n n p trong Nghe và phân bi t to, nh , Ném xa b ng m t tay sinh ho t t i trư ng, t i nhanh ch m c a gi ng nói, i theo i hình, i ngũ, i l p. gi ng c u. Bi t kiên nh n ch i, Bi t th hi n c m xúc và suy Bi t gi v sinh cá nhân: u l ng nghe, h p tác cùng nghĩ qua l i nói. tóc, qu n áo g n gang các b n. Nói to, rõ ràng và bi t s R n k năng ánh răng, lau d ng m t s t thông d ng m t, r a tay. phù h p v i ng c nh. Bi t phát hi n m t s v t Nghe – hi u n i dung truy n. d ng không an toàn v i tr trong sân trư ng. Ngôi Trư ng c a bé Nh n th c Nh n bi t ch s 6 và m i Th m m quan h s lư ng trong Bi t tìm ra các v p ph m vi 6. c áo, sáng t o t các Hi u ư c ý nghĩa ngày v t li u thông thư ng h i n trư ng. trang trí trư ng l p Bi t ư c công vi c và v trong ngày h i. trí c a các cô chú và cô C m nh n, thu c và bi u giáo trong trư ng. di n di n c m theo giai i u, bài hát
  4. III. Ho t ng: Ngôi trư ng c a bé Tu n 1: Ngày h i bé n trư ng Trò chuy n v ngày h i bé n trư ng (là Tu n 2: Nh ng ngư i b n thân trong l p bé ngày nào? Ý nghĩa c a ngày này có gì c V v nh ng ngư i b n thân trong l p tôi bi t?) Tách và g p, thêm và b t trong ph m vi 6 Bé làm quen v i ch s 6 ( m, s p tương i úng i hình i ngũ, i u ng 1: 1 so sánh v i ch s 5, nh n bi t Hát múa v ngôi trư ng m m non s lư ng 6 và ch s 6) V v nh ng ngư i trong trư ng m m non mà Truy n: Món quà c a cô giáo bé yêu thương: cô giáo, b n bè Ném xa b ng m t tay Trò chuy n v nh ng ngư i b n thân trong l p Hát múa v ngôi trư ng m m non và nh ng ngư i bé bi t trong trư ng m m non: V tranh, tô màu trang trí không gian l p công vi c, v trí, tên g i.v.v.. Làm sách v trư ng m m non K chuy n: Câu chuy n v nh ng ngư i b n Xây d ng trư ng m m non c a bé Làm album v nh ng ngư i b n trong l p

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản