intTypePromotion=1

Chủ đề: Polime vật liệu polime

Chia sẻ: Phạm Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
86
lượt xem
5
download

Chủ đề: Polime vật liệu polime

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chủ đề: Polime vật liệu polime gồm có 30 câu hỏi trắc nghiệm và 10 câu hỏi tự luận. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như nâng cao kiến thức của mình. Để nắm vững hơn nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Polime vật liệu polime

Hữu cơ 2<br /> <br /> Câu 1: : Mô tả không đúng về cấu trúc mạch polime là:<br /> A. PVC (poli vinyl clorua) có dạng mạch thẳng<br /> B. Amilopectin có dạng phân nhánh<br /> C. PVA (poli vinyl axetat) có dạng mạch phân nhánh .<br /> D. Cao su lưu hóa có dạng mạch mạng lưới không gian<br /> Đáp án C.<br /> <br /> phucpham1296@gmail.com-Hữu cơ 2<br /> <br /> Câu 2: Công thức cấu tạo của polietilen (PE) là:<br /> a,<br /> <br /> CH2<br /> <br /> c,<br /> <br /> CH2<br /> <br /> H2<br /> C<br /> <br /> n<br /> <br /> H<br /> C<br /> n<br /> <br /> Cl<br /> <br /> COOCH 3<br /> <br /> b,<br /> <br /> H2<br /> C<br /> <br /> H<br /> C<br /> CH3<br /> <br /> n<br /> <br /> d,<br /> <br /> CH2<br /> <br /> C<br /> <br /> n<br /> CH3<br /> <br /> Đáp án: A<br /> <br /> phucpham1296@gmail.com-Hữu cơ 2<br /> <br /> Câu 3: Công thức cấu tạo của polipropilen (PP) là:<br /> a,<br /> <br /> CH2<br /> <br /> c,<br /> <br /> CH2<br /> <br /> H2<br /> C<br /> <br /> n<br /> <br /> H<br /> C<br /> Cl<br /> <br /> n<br /> <br /> COOCH 3<br /> <br /> b,<br /> <br /> H2<br /> C<br /> <br /> H<br /> C<br /> CH3<br /> <br /> d,<br /> <br /> CH2<br /> <br /> C<br /> <br /> n<br /> <br /> n<br /> CH3<br /> <br /> Đáp án: B<br /> <br /> phucpham1296@gmail.com-Hữu cơ 2<br /> <br /> câu 4: công thức cấu tạo của poli metylmetacrylat (PMM):<br /> <br /> COOCH 3<br /> <br /> a,<br /> <br /> CH2<br /> <br /> CH2<br /> <br /> c,<br /> <br /> CH2<br /> <br /> C<br /> <br /> n<br /> <br /> n<br /> CH3<br /> <br /> COOCH 3<br /> <br /> b,<br /> <br /> CH2<br /> <br /> C<br /> <br /> n<br /> CH3<br /> <br /> d,<br /> <br /> H2<br /> C<br /> <br /> H<br /> C<br /> Cl<br /> <br /> n<br /> <br /> Đáp án C<br /> <br /> phucpham1296@gmail.com-Hữu cơ 2<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2