Chương 2: Các chiến lược vận hành

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
64
lượt xem
16
download

Chương 2: Các chiến lược vận hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài giảng- Nêu lên :Mô hình chiến lược Vận hành . Nhấn mạnh vào các mục tiêu Vận hành . Liên kết các chiến lược . Vận hành tập trung . Phạm vi toàn cầu của Vận hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 2: Các chiến lược vận hành

 1. CÁC CHIẾN LƯỢC VẬN HÀNH Chương 2 1
 2. Nội dung 1. Mô hình chiến lược Vận hành 2. Nhấn mạnh vào các mục tiêu Vận hành 3. Liên kết các chiến lược 4. Vận hành tập trung 5. Phạm vi toàn cầu của Vận hành 2
 3. Mô hình chiến lược Vận hành (Hình 2.1) Chiến lược tổ chức & kinh doanh Chiến lược vận hành Phân tích Sứ mạng Các chiến lược chức bên trong năng về tiếp thị, tài chính, kỹ thuật, Khả năng vượt trội nhân sự và hệ thống thông tin Phân tích Mục tiêu bên ngoài (chi phí, chất lượng, linh hoạt, phân phối) Chính sách (quy trình, hệ thống chất lượng, năng suất, tồn kho) Tính nhất quán của các kiểu quyết định Kết quả 3
 4. Mục tiêu chiến lược của vận hành Chất lượng Sự linh động Phân phối Hiệu quả chi phí 4
 5. Ví dụ về các chính sách quan trọng trong vận hành (Bảng 2.2) Loại chính Phạm vi của chính Các chọn lựa chính sách sách sách Quá trình Độ dài của quá Chế tạo trình Bằng tay hay bằng máy Tự động hóa Tự động hoá linh hoạt hay cố Dòng quy trình định công việc Sản xuất theo dự án, lô, chuyền Đặc tính hoá hay liên tục Giám sát Mức độ tập trung cao hay phân quyền cao Hệ thống Tiếp cận Phòng ngừa hay kiểm tra chất Đào tạo Đào tạo về kĩ thuật hay quản lý lượng Nhà cung cấp Chọn lựa giữa chất lượng hay chi phí Năng suất Độ lớn hạ tầng Một cơ sở hạ tầng lớn hay nhiều Khu vực cơ sở nhỏ Đầu tư Gần thị trừơng, chi phí thấp hay ở nước ngoài Cố định hay tạm thời Tồn kho Số lượng Tồn kho ở mức cao hay thấp Phân bố Nhà kho tập trung hay phân bố Hệ thống kiểm Kiểm soát ở mức độ chi tiết cao soát hay thấp 5
 6. Nhấn mạnh vào các mục tiêu Vận hành Liên kết chiến lược vận hành với chiến lược kinh doanh Các chọn lựa chiến lược (Xem Bảng 2.3) – Bắt chước sản phẩm – Đổi mới sản phẩm 6
 7. Tùy chỉnh hàng loạt và các chọn lựa chiến lược quy trình HIGH/ LONG Make to Order (MTO) Psychiatric Counseling Internet- based Education Volume Pre- Lead Time fabricated COST/ homes Assemble to Order (ATO) Subway Dell Computers MASS CUSTOMIZATION TV Customization producer Make to Stock (MTS) LOW/ SHORT Degree of LOW HIGH Customization 7
 8. Tập trung vào nhà máy - Hình 2.2A Trước PWP Process A Process C A A C Số lượng A C lớn Process B Process D D B B D Số lượng nhỏ 8
 9. Tập trung vào nhà máy - Hình 2.2B Sau PWP PWP # 1 Số lượng AA B D C lớn PWP # 2 Số lượng B A C D nhỏ 9
 10. Các hình thức tập trung Tập trung vào sản phẩm Loại quy trình Công nghệ Doanh số Làm để tồn kho và làm theo đơn đặt hàng Sản phẩm mới và sản phẩm truyền thống 10
 11. Phạm vi toàn cầu của Vận hành Sự khác biệt giữa công ty “Truyền thống” và công ty “Toàn cầu” Các đặc điểm của “Tập đoàn Toàn cầu” “Tập cầu” Mối tương quan của công ty “toàn cầu” trong quản lý vận hành 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản