intTypePromotion=1

Chương 5: Cấu trúc thị trường

Chia sẻ: Lê Văn Cường Cường | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:60

0
397
lượt xem
75
download

Chương 5: Cấu trúc thị trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm: DN Độc quyền là DN đảm nhận hoặc toàn bộ việc mua, hoặc toàn bộ việc bán một loại hàng hóa nào đó trên thị trường và không có hàng hóa thay thế gần gũi Phân loại ĐQ mua: đảm nhận toàn bộ việc mua ĐQ bán: đảm nhận toàn bộ việc bán ĐQ song phương: (1M) X (1B)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 5: Cấu trúc thị trường

 1. Chương 5 CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG 1. Thị trường • Khái niệm • Các tiêu thức phân loại 1. Cấu trúc t2 • T2 CTHH • ĐQ • T2 CTr không hoàn hảo
 2. KHÁI NIỆM
 3. Các tiêu thức phân loại • Số lượng người bán và mua • Tính chất của sản phẩm • Thông tin KT • Sức mạnh thị trường • Rào cản • Hình thức cạnh tranh phi giá
 4. Các loại thị trường • Cạnh tranh hoàn hảo • Cạnh tranh không hoàn hảo - Cạnh tranh độc quyền - Độc quyền tập đòan • Độc quyền
 5. BẢNG PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG C¸c lo¹i VÝ dô        Thông T/chất Søc m¹nh  Quảng  TT Sè l­îng Tin KT của sp thị  cáo C¹nh                trường H ngsả V« sè Hoàn 2   ngM,b¸n §ång  Kh«n không tranh Hảo  HH n nhÊt g ngoại  C¹nh nước géi  Dị biÖt Rất   tệ ®Çu, nước NhiÒu Thiếu  ThÊp Hóa sp Cần tranh Giải khát  §Q §Q  Xi  Giống, Chút Mét sè Nhiếu Thi khácnhau Cao TĐOÀN măng ều ít dÇu, «  §iÖn,  Mét Rất Duy nhÊt RÊt cao Chút §Q t« n­íc Thiếu ít
 6. SỐ LƯỢNG NGƯỜI THAM GIA THỊ TRƯỜNG CTHH CTĐQ ĐQTĐ ĐQ VÔ 1S 1 NH Ố CÙ IỀU NG t
 7. THÔNG TIN KINH TẾ Rất thiếu THIẾU NHIỀU THIẾU THỊ TRƯỜNG HOÀN HẢO
 8. SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG RẤT CAO CAO THẤP K. CÓ
 9. THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO • Vô số người mua, người bán • Sản phẩm đồng nhất • Thông tin hoàn hảo • Gia nhập và rút lui tự do • Không cần hình thức quảng cáo
 10. Đặc điểm của DN CTHH • QDN DN CTHH k có SMTT • Là “người” chấp nhận giá cả t2 • D≡ P = MR = AR ( AR = TR/Q = P.Q/Q=P) • D của DN là D nằm ngang
 11. ĐƯỜNG CẦU VÀ DOANH THU CẬN BIÊN CỦA HÃNG CTHH P P S E P* D=MR PE D Q Q QE Q1 Q2 Q3 Thị trường CTHH        Hãng CTHH                  ­ Đường cầu D nằm ngang tại mức giá cân bằng của thị trường - “người chấp nhận giá” - MR=MC => P = MR => P = MC
 12. TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN ĐỐI VỚI HÃNG CTHH •    Doanh nghiệp so sánh giữa P và P MC MC tại mỗi mức sản lượng P > MC ⇒ ↑Q sẽ ↑ ∏ P < MC ⇒ ↓ sẽ ↑∏ Q P* E D=MR Tại Q*: P = MC ⇒∏max •   Qui tắc: hãng CTHH Q chấp nhận giá thị trường và Q1 Q * Q2 chọn sản lượng Q* khi MC=P nhằm thu được ∏ max
 13. HÒA VỐN ∏ = 0P=AC MC P=MC ATC MC = ATCMIN ⇒QHV = Q0 p0 ⇒P = MC =PHV=P0 (Q0=FC/(P0-AVC) AVCMIN=AVCq=0 Q0
 14. QUYẾT ĐỊNH SX CỦA DN CTHH TRONG NGẮN HẠN P Π>0 MC  hãng lựa chọn  P* sản lượng Q* ATC theo nguyên tắc  ATC  P = MC ∏  max = TR­TC   = Q* (P ­ ATC*)  P > ATC  Q* Q => ∏  > 0
 15. TIẾP TỤC SẢN XUẤT ∏< 0 P MC AVCMIN
 16. ĐÓNG CỬA SẢN XUẤT ∏< 0 P MC ­FC=П
 17. QĐSX ? MC P DN QĐSX: P = MC ATC • ΠMAX > 0 tại P*,Q* P* • Π = 0  P0 , Q 0 hòavốn: MC=ACmin P0 • Π < 0  Pt , Q t DN Tiếp tục sx khi Pt AVC AVCmin< P < ACmin PĐ/C • Π < 0  PĐ/C ,QĐ/C DN đóng cửa sx PĐ/C.SX ≤ AVCMIN AFC AVCMIN=AVCq=0 QĐ/C  Qt  Q0   Q*    Q
 18. Đường cung của DN CTHH trong ngắn hạn •  DN X§ q*cạnh tranh t­¬ng øng  víi sù thay ®æi cña P th«ng  qua ®­êng MC ⇒MC ®ãng vai trß  nh­ ®­êng cung ng¾n h¹n, nh­ng • khi P≤ AVCmin⇒DN chÊm døt SX ∀ ⇒ ®­êng cung cña DN c¹nh  tranh lµ mét phÇn cña ®­êng MC  tÝnh tõ ®iÓm AVCmin trë lªn • PS = MC (P> AVCMIN ) 
 19. THẶNG DƯ TIÊU DÙNG VÀ THẶNG DƯ SẢN XUẤT TRONG NGẮN HẠN ­Đường cầu D phản ánh MU ­Đường cung S phản ánh MC - Tại miền MU>P người tiêu - Tại miền MC
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2