intTypePromotion=1

Chương 5: Phân tích Protein

Chia sẻ: T Hong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
127
lượt xem
18
download

Chương 5: Phân tích Protein

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Protein và thành phần hữu cơ khác trong mẫu thực phẩm bị phân hủy bằng acid sunfuric với sự có mặt của xúc tác. Tổng nito hữu cơ chuyển hóa thánh amoni sulfate, được trung hòa với kiểm giải phóng NH3 và được chuẩn độ bằng dung dịch acid chuẩn chị thị Tashiro.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 5: Phân tích Protein

  1. Chương 5: Phân tích Protein Phương pháp Kjeldahl Nguyên t c Protein và thành ph n h u cơ khác trong m u th c ph m b phân h y b ng acid sunfuric v i s có m t c a xúc tác. T ng nitơ h u cơ chuy n hoá thành amoni sulfate, đư c trung hoà v i ki m gi i phóng NH3 và đư c h p th vào acid boric. Anion borat t o thành đư c chu n đ b ng dung d ch acid chu n ch th Tashiro. Đi m tương đương nh n đư c khi dung d ch chuy n t màu xanh sang tím. Slide 1 1. Vô cơ hóa mẫu Mẫu sữa m(g) Dung Dung dịch dịch + Đưa vào bình Kjeldahl sôi + Hỗn hợp xúc tác + Đốt trong bình hóa Dung CuSO4:K2SO4 = 1:10 xanh dịch Kjeldahl 300 - 4500C + H2SO4đặc phân tích Nguội H2SO4 N (Protein) (NH4)2SO4 t0, xt Slide 2 1
  2. Chương 5: Phân tích Protein S c i ti n phương pháp Kjeldahl: Nh ng ch t xúc tác kim lo i như: Hg, Cu, Se làm tăng t c đ ph n ng và giúp quá trình x y ra hoàn toàn hơn. Thu ngân đư c xem như là ch t xúc tác t t nh t. SeO2 và CuSO4 đư c tr n theo t l 3:1 có hi u qu t t cho vi c vô cơ hoá. Cu và TiO2 đư c dùng như h n h p xúc tác cho vi c vô cơ hoá (phương pháp AOAC) và an toàn hơn so v i dùng xúc tác Hg. K2SO4 đư c dùng đ tăng nhi t đ sôi c a acid H2SO4 đ thúc đ y quá trình vô cơ hoá Slide 3 2. Trung hòa, Chưng cất & chu n đ Dung dịch H2BO3- + H+ H3BO3 Phân tích Chưng cất Dung Hệ thống Kjeldahl dịch Dung Trung hòa bằng chuẩn dịch đổi NaOH 40% Chuẩn bị bình hấp thụ: độ màu (thêm dư) H3BO3, H2SO4 +dung dịch hấp thụ +Chỉ thị Tashiro (NH4)2SO4 + 2NaOH 2NH3 + Na2SO4 + 2H2O NH3 + H3BO3 NH4+ + H2BO3- Slide 4 2
  3. Slide 5 Slide 6 3
  4. H th ng phá m u Kjeldahl Slide 7 B c tđ mt đ ng Slide 8 4
  5. Micro Kjeldahl Slide 9 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2