Chương 5: Phay

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Tú | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1
132
lượt xem
39
download

Chương 5: Phay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi phay, chuyển động cất chính là chuyển động quay tròn của dao, chuyển động chạy dao chính là chuyển động tịnh tiến của bàn máy mang phôi. Quỹ đạo chuyển động cất tương đối của một điểm trên lưỡi cất chính cảu dao phay so với mặt đang gia công là đường xicloit.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 5: Phay

  1. Chương 5: Phay 244. Khi phay, chuyển động cất chính là chuyển động quay tròn của dao, chuyển động chạy dao chính là chuyển động tịnh tiến của bàn máy mang phôi. 245. Quỹ đạo chuyển động cất tương đối của một điểm trên lưỡi cất chính cảu dao phay so với mặt đang gia công là đường xicloit. 246. Phay là quá trình gia công kim loại bằng cất để tạo mặt phẳng, mặt định hình đơn giản đến phức tạp, mặt ren… 247. Dao phay trụ răng xoắn có 3 loại bước răng dao: + Bước vòng +Bước chiều trục +Bước pháp tuyến 360 0 248. Số răng dao phay: Z= ε Trong đó: ε : Góc giữa 2 răng liên tiếp. 249. Trong các bước răng của dao phay trụ răng xoắn, bước chiều trục có giá trị lớn nhất. 250. Trong dao phay mặt đầu, quá trình bóc phôi xảy ra bởi tác dụng của các lưỡi cắt tại vị trí thấp nhất. 251. Dao phay răng nhọn là loại dao phay có mặt sau là mặt phẳng, làm với mặt trước của dao một góc nhọn. 252. Đường kính ngoài dao phay răng nhọn được chọn như sau: Chọn đường kính ngoài lớn, tuy nhiên khi D lớn quá sẽ tốn vật liệu làm dao và làm tăng công suất cắt. Đường kính ngoài được tính theo công thức: D = d+2m +2H Trong đó: d- đường kính lỗ gá. m-chiều dày thân dao. H-chiều cao răng dao. 256. Dao phay hớt lưng là loại dao phay có biên dạng mặt sau của răng dao được hớt lưng theo đường cong nào đó, thường là đường xoắn Acximet. 257: Dao phay hớt lưng có góc sau ít thay đổi sau những lần mài lại vì: mài sắc, lại tiến hành mài theo mặt trước. 258. Ta có: H = h + k + r. Trong đó: h = 15 (mm); k = 2 (mm); r = 2(mm). Vởy: H = 15+ 2 +2 =19 260. Góc sau dao phay hớt lưng: thường chọn α =120. Góc sau nhận được từ quá trình hớt lưng răng dao. 262. Dao phay nhọn chế tạo dễ dàng hơn dao phay hớt lưng. Tuổi bền: Dao phay nhọn lớn hơn dao phay hớt lưng từ 1.5: 3 lần.
  2. Dao phay hớt lưng: Sau khi mài lại đảm bảo sự đồng nhất về hình dạng kích thước của chi tiết gia công. Số răng: Dao phay nhọn: có thể chọn lớn. 263. Số răng ZHL < ZN khi 2 dao có cùng trị số đường kính. 264: Chiều sâu cắt khi phay to: Là khoảng cách giữa bề mặt đã gia công với bề mặt chưa gia công đo theo phương vuông góc với bề mặt đã gia công sau một lần cắt. 265: Chiều sâu phay t: Là kích thước lớp kim loại được cắt đo theo phương vuông góc với trục dao, ứng với góc tiếp xúc Ψ . 266: Khi phay, góc tiếp xúc Ψ : Là góc ở tâm của dao chắn cung tiếp xúc giữa dao và chi tiết. 267. Chiều rộng phay B: Là kích thước lớp kim loại được cắt đo theo phương chiều trục của dao. 269. Ta cần tính chiều dày trung bình: Ψ 1 2. s z .t atb= Ψ ∫ s . sin θ .dθ 0 z = D.Ψ (Dao phay trụ răng thẳng). 1 Ψ 2. s z .t.π . cos ω 270. atb= Ψ ∫ s . sin θ .dθ 0 z = t .Z .Ψ 0 (Dao phay trụ răng nghiêng) 271. Sz = 0.2 mm/răng; Ψ = 300; ω =300. Dao phay trụ răng nghiêng: Chiều dày lớp cắt lớn nhất: amax = Sz.sin Ψ =0.2sin300=0.1 mm 272. Sz = 0.2 mm/răng; Ψ =300; ω =300. Dao phay mặt đầu: Chiều dày lớp cắt lớn nhất: amax=Sz.sin ϕ =0.2sin300=0.1 mm 273. Biết Sz; Ψ ; θ ; ϕ . 1 Ψ2 2 .t. sin ϕ atb= Ψ ∫ s z. sin ϕ . cos θ .dθ = s z 2 0 D.Ψ 0 ω 0 274. Ψ =60 ; =30 ; D=100 mm B 0 2.B.tg 30 0 100.60 0 100.60 0 b= ; θ d=60 = =>B= => b= cos ω 100 2.tg 30 0 2.tg 30 0 275. Dao phay trụ răng thẳng: Sz; θ I; Ψ ; B. n Diện tích lớp cắt : F=Sz.B. ∑ sin θ i =1 i 276. Dao phay mặt đầu: Sz; θ ; B; ϕ . n Diện tích lớp cắt: F=B.Sz. ∑ cos θ i i =1 277. Dao phay trụ răng nghiêng: Sz; Β; Ψ ; θ I; ϕ .
  3. D. s z n Diện tích lớp cắt: F= . ∑ [ cos θ ci − cos θ di ] 2. sin ω i =1 278. Phay cân bằng là quá trình phay với diện tích cắt không đổi.Được thực hiện với phay trụ răng xoắn. 279. Dao phay răng trụ răng thẳng: + Lực tiếp tuyến Pz +Lực hướng kính Px +Lực chiều trục Py 280. Dao phay răng trụ răng nghiêng: +Lực tiếp tuyến Pz +Lực hướng kính Px +Lực chiều trục Py +Lực thành phần tác dụng dọc trục P0 +Lực tác dụng dọc theo lưỡi cắt Ps 281. Dao phay mặt đầu: +Lực tiếp tuyến Pz +Lực hướng kính Px +Lực chiều trục Py 282. Chiều Pz: Có chiều làm cong trục dao. 283. Chiều Px: Có chiều đẩy chi tiết ra khỏi dao phay. 289+290. Dao phay trụ: Thời gian máy: L.i t0 = . s p Trong đó: sp,i =const. L=1+2Z1 +la +lu. La+lu=3+2. D.t − t 2 Khi: +) D ↑ =>(la+lu) ↑ =>L ↑ =>t0 ↑ . +) D ↓ =>L ↓ =>t0 ↓ . Vậy: Thời gian máy sẽ tăng(giảm) khi tăng(giảm) đường kính dao phay trong khi vẫn giữ nguyên chế độ cắt. 291+292. Dao phay mặt đầu: L.i t0 = . s p Trong đó: sp,i =const. la+lu=3+D (khi gia công tinh) Khi: +) D ↑ =>(la+lu) ↑ =>L ↑ =>t0 ↑ . +) D ↓ =>L ↓ =>t0 ↓ . Vậy: Thời gian máy sẽ tăng(giảm) khi tăng(giảm) đường kính dao phay trong khi vẫn giữ nguyên chế độ cắt.
Đồng bộ tài khoản