intTypePromotion=3

Chương trình đầu tư hoạt động vận chuyển _ Được gia hạn M

Chia sẻ: Thanh Nga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
124
lượt xem
10
download

Chương trình đầu tư hoạt động vận chuyển _ Được gia hạn M

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những Lời Cam Kết trong Dự Luật M Đã Được Thực Hiện Vào ngày 6 tháng Mười Một năm 1990, các cử tri Quận Cam đã bỏ phiếu chấp thuận Dự Luật M, khoản thuế doanh thu từ dịch vụ vận chuyển tại địa phương nửa xu trong hai mươi năm. Tất cả các dự án chính được hứa hẹn với các cử tri và được các cử tri chấp thuận hiện đang được thực hiện hoặc đã hoàn tất. Ngân quỹ phân bổ cho các thành phố và Quận Cam để bảo trì và cải tiến đường phố trong quận,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình đầu tư hoạt động vận chuyển _ Được gia hạn M

 1. ĐƯỢC GIA HẠN Dề LUẬT M Chương Trình Đầu Tư Hoạt Động Vận Chuyển IA HẠN G ĐƯỢC CƠ QUAN VẬN CHUYỂN KHU VỰC QUẬN CAM
 2. 1 Mục Lục Phần giới thiệu ................................................................................... 2 Tổng quan ........................................................................................... 3 Các Dự Án Xa Lộ Tổng quan .............................................................................................................................. 5 Sơ Đồ Các Dự Án về Xa Lộ tại Quận Cam .................................................................... 6 I-5 Các Biện Pháp Cải Tiến Giao Lộ trên Santa Ana Freeway ................. 7 I-5 Các Công Trình Cải Tiến Xa Lộ Santa Ana/San Diego Freeway ..... 8 SR-22 Các Công Trình Cải Tiến Lối Vào Garden Grove Freeway ................. 9 SR-55 Các Công Trình Cải Tiến Costa Mesa Freeway ..................................... 9 SR-57 Các Công Trình Cải Tiến Orange Freeway ..........................................10 SR-91 Các Công Trình Cải Tiến Riverside Freeway .......................................11 I-405 Các Công Trình Cải Tiến San Diego Freeway ......................................13 I-605 Các Công Trình Cải Tiến Lối Vào Xa Lộ .................................................15 Tất cả Dịch Vụ Tuần Tra Trên Xa Lộ .....................................................................15 Các Dự Án về Đường Phố Tổng quan ............................................................................................................................16 Sơ Đồ Các Dự Án về Xây Dựng Đường Phố tại Quận Cam ................................17 Chương Trình về Công Suất Giao Thông trong Khu Vực .....................................18 Chương Trình Đồng Bộ Hóa Đèn Tín Hiệu Giao Thông Khu Vực ......................19 Chương Trình Đóng Góp Công Bằng Tại Địa Phương ..........................................20 Các Dự Án Vận Chuyển Tổng quan ............................................................................................................................21 Sơ Đồ Các Dự Án Xa Lộ tại Quận Cam ......................................................................22 Dịch Vụ Metrolink Có Tần Suất Cao .............................................................................23 Các Đoạn Đường Giao Thông Nối Dài tới Metrolink .............................................23 Các Cửa Ngõ Metrolink....................................................................................................24 Mở rộng các lựa chọn về đi lại cho những người cao niên và người tàn tật 24 Dịch Vụ Xe Lưu Hành/Vận Chuyển Tại Cộng Đồng ...............................................25 Các Trạm Dừng Xe An Toàn ............................................................................................25 Làm Sạch Môi Trường Tổng quan ............................................................................................................................26 Mô tả về dự án ...................................................................................................................27 Các Cuộc Kiểm Toán và Kiểm Tra Xác Nhận Người Đóng Thuế Tổng quan ............................................................................................................................28 Mô tả về dự án ...................................................................................................................29 Tóm Lược về Đề Án Đầu Tư Theo Dự Luật M ............................... 31
 3. 2 Giới Thiệu Những Lời Cam Kết trong Dự tại mỗi cộng đồng; mở rộng dịch vụ xe điện Metrolink Luật M Đã Được Thực Hiện qua khu trung tâm Quận Cam, và sau này có thể mở Vào ngày 6 tháng Mười Một năm 1990, các cử tri Quận rộng thêm các tuyến đường khác để nối với các khu phố Cam đã bỏ phiếu chấp thuận Dự Luật M, khoản thuế lân cận và các hệ thống xe điện trong khu vực; cung cấp doanh thu từ dịch vụ vận chuyển tại địa phương nửa xu thêm dịch vụ vận chuyển cho người cao niên và người trong hai mươi năm. Tất cả các dự án chính được hứa hẹn tàn tật; và tài trợ để dọn dẹp nước thải chảy tràn trên các với các cử tri và được các cử tri chấp thuận hiện đang con đường dẫn tới tình trạng phải đóng cửa các bãi biển. được thực hiện hoặc đã hoàn tất. Ngân quỹ phân bổ cho các thành phố và Quận Cam để bảo trì và cải tiến đường Các Biện Pháp Bảo Vệ Kiên Quyết phố trong quận, cùng với các chương trình giảm giá vé Các cam kết này được nhấn mạnh bởi một loạt các biện vận chuyển cho người cao niên và người tàn tật sẽ tiếp pháp bảo vệ kiên quyết đối với người đóng thuế để tục cho tới khi Dự Luật M kết thúc vào năm 2011. Những bảo đảm rằng các cam kết trong Kế Hoạch được thực lời cam kết đưa ra trong Dự Luật M đã được thực hiện. hiện. Các cam kết này bao gồm một buổi thanh tra độc lập hàng năm và báo cáo cho Người Đóng Thuế Cần Tiếp Tục Đầu Tư ; Ủy Ban Quản Lý Người Đóng Thuế độc lập thường Quận Cam tiếp tục phát triển. Từ nay tới năm 2030, xuyên giám sát và xem xét hoạt động chi tiêu ; yêu dân số Quận Cam sẽ tăng thêm 24 phần trăm từ 2.9 cầu về thủ tục cập nhật và xem xét công khai toàn bộ triệu trong năm 2000 lên tới 3.6 triệu trong năm 2030; về Kế Hoạch mười năm một lần; sự chấp thuận của cử công ăn việc làm sẽ tăng 27 phần trăm; và lưu lượng tri đối với bất kỳ thay đổi quan trọng nào liên quan giao thông trên các con đường và xa lộ trong quận sẽ tới Kế Hoạch; các biện pháp phạt cương quyết đối tăng 39 phần trăm. Nếu không được tiếp tục đầu tư, với bất kỳ trường hợp nào sử dụng ngân quỹ sai mục tốc độ di chuyển trung bình vào giờ cao điểm trong đích và áp dụng mức giới hạn nghiêm ngặt tối đa là buổi sáng trên các xa lộ tại Quận Cam sẽ giảm bớt 31 một phần trăm cho các khoản chi phí điều hành. phần trăm và 32 phần trăm trên các đường phố chính. Không Tăng Thuế Để giải quyết tình trạng phát triển liên tục này và để Các biện pháp cải tiến giao thông được trình bày trợ giúp đầu tư tổng thể cho hệ thống vận chuyển tại chi tiết trong kế hoạch này không yêu cầu phải tăng Quận Cam , Cơ Quan Vận Chuyển Quận Cam (Orange thuế. Việc tiếp tục áp dụng khoản thuế doanh thu County Transportation Authority) đã xem xét các dự từ dịch vụ vận chuyển một nửa xu theo Dự Luật M án và chương trình vận chuyển sẽ khả thi nếu Dự Luật hiện đang được áp dụng sẽ giúp thực hiện tất cả M được gia hạn. Cùng với 34 thành phố trong Quận các chương trình và dự án. Và qua việc lập kế hoạch Cam, Cơ Quan Vận Chuyển, Ban Giám Thị Quận Cam và hiệu quả và tài trợ có ý nghĩa, có thể bắt đầu thực hàng ngàn cư dân Quận Cam đã tham gia thiết lập Kế hiện các dự án đã sẵn sàng ngay từ đầu năm 2007. Hoạch Đầu Tư cho Hoạt Động Vận Chuyển trong mười tám tháng qua để đệ trình cho các cử tri xem xét. Gia Hạn Dự Luật M Các dự án và chương trình sau đây được coi là Kế Hoạch Kế Hoạch cho Các Dự Án Đầu Đầu Tư Giao Thông để gia hạn thuế doanh thu giao Tư Mới về Vận Chuyển thông theo Dự Luật M đã được các cử tri Quận Cam phê Kế Hoạch sau đây là kết quả của các nỗ lực đó. Kế chuẩn vào tháng Mười một năm 1990. Các biện pháp cải hoạch này phản ánh nhiều mối quan tâm và vấn đề tiến này là cần thiết để đáp ứng nhu cầu giao thông hiện ưu tiên khác nhau vốn có trong các cộng đồng đa dạng tại và tương lai tại Quận Cam và phản ánh những nỗ ở Quận Cam. Kế hoạch này bao gồm việc tiếp tục đầu lực cao nhất nhằm đạt được sự đồng thuận giữa nhiều tư để mở rộng và cải tiến hệ thống xa lộ của Quận Cam cộng đồng và mối quan tâm khác nhau trên toàn Quận. ; quyết tâm bảo trì và cải tiến mạng lưới các đường phố
 4. 3 Tổng Quan Kế Hoạch Đầu Tư Vận Chuyển theo Dự Luật M Các xa lộ Được Gia Hạn là một chương trình kéo dài 30 Giảm bớt tình trạng tắc nghẽn trên Riverside/ năm, với vốn đầu tư $11.8 tỷ được thiết kế để Artesia Freeway (SR-91) là vấn đề trọng tâm của giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông, củng chương trình xa lộ, và sẽ bao gồm các làn đường, cố nền kinh tế của chúng ta và cải tiến phẩm chất các giao lộ, và các cây cầu mới. Các dự án quan cuộc sống bằng cách nâng cấp các xa lộ chính, trọng khác sẽ tiến hành các biện pháp cải tiến sửa các giao lộ chính tại xa lộ, bảo trì đường đáng kể trên đường Interstate 5 (I-5) ở miền phố, đồng bộ hóa đèn tín hiệu giao thông trên nam Quận Cam và San Diego Freeway (I-405) toàn quận, xây dựng một hệ thống vận chuyển ở miền tây Quận Cam. Khu vực Orange Crush bằng xe điện tương lai, và bảo vệ môi trường khét tiếng, giao lộ của đường I-5, Garden Grove tránh bị ảnh hưởng bởi nước có dầu chảy tràn Freeway (SR-22) và Orange Freeway (SR-57) gần trên đường phố, và gây ô nhiễm cho các bãi biển Angel Stadium, đều sẽ được cải tiến và nâng trong Quận Cam. Kế Hoạch Đầu Tư Vận Chuyển cấp. Theo kế hoạch này, đa số các nút cổ chai chỉ được chú trọng tới việc cải tiến hệ thống vận chính trên hầu hết các xa lộ tại Quận Cam đều chuyển và bao gồm các biện pháp nghiêm ngặt sẽ được khắc phục. Việc cải tiến các xa lộ trong để bảo vệ người đóng thuế, trong đó bao gồm Quận Cam sẽ là hoạt động đầu tư lớn nhất trong một Ủy Ban Quản Lý Người Đóng Thuế , các cuộc chương trình Dự Luật M Được Gia Hạn: Bốn mươi thanh tra hàng năm theo yêu cầu, và báo cáo đều ba phần trăm doanh thu thuần, hay $4.871 tỷ, sẽ đặn, công khai về tiến trình thực hiện dự án. được đầu tư vào hoạt động xây cất xa lộ mới. Kế Hoạch Đầu Tư Vận Chuyển theo Dự Luật M Đường Phố Được Gia Hạn phải được xem lại công khai hàng Hơn 6,500 dặm làn đường của các đường phố năm, và phải xem xét chi tiết về chương trình đã cũ sẽ cần phải được sửa chữa, tu bổ và cải mười năm một lần. Nếu có xảy ra các trường tiến. Các đường phố trong thành phố và các hợp khiến kế hoạch đã được các cử tri chấp con đường trong quận cần phải được bảo trì thuận phải thay đổi, những thay đổi này phải đều đặn và các ổ gà cần phải được vá nhanh. được đệ trình lên các cử tri để xin chấp thuận. Ba mươi hai phần trăm doanh thu thuần từ Kế Hoạch Đầu Tư cho Hoạt Động Vận Chuyển theo Dự Luật M Được Gia Hạn, hay $3.625 tỷ, sẽ được dành để sửa các ổ gà, cải tiến các giao lộ, đồng bộ hóa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên toàn quận, và giúp hệ thống đường phố hiện tại trên toàn quận an toàn hơn và hiệu quả hơn.
 5. 4 Dịch Vụ Vận Chuyển Công Cộng Các Cuộc Kiểm Toán và Kiểm Tra Vì Quận Cam tiếp tục phát triển, nên việc xây dựng Xác Nhận Người Đóng Thuế một hệ thống vận chuyển bằng xe điện trong Khi ngân quỹ vận chuyển đầu tư mới được chấp tương lai, an toàn và thuận tiện, sử dụng và duy thuận, số tiền đó sẽ chỉ được dành riêng cho các trì các khu đất tư có một phần dành cho mục đích mục đích vận chuyển và chuyên chở. Không có công cộng hiện tại, và, dần dần cung cấp các tuyến tình trạng nhử mồi và đổi hướng. Không sử dụng đường liên kết tốc độ cao cả bên trong và bên ngân quỹ đầu tư cho hoạt động vận chuyển cho ngoài Quận Cam là kế hoạch lâu dài. Hai mươi lăm các mục đích khác. Dự Luật M ban đầu chỉ dành phần trăm doanh thu thuần từ Dự Luật M Được Gia riêng cho các mục đích vận chuyển. Dự Luật M Gia Hạn, hay $2.83 tỷ, sẽ được dành cho các chương Hạn cũng phải giữ nguyên như vậy. Một phần trăm trình vận chuyển trên toàn quận. Khoảng hai mươi tổng doanh thu của chương trình theo Dự Luật M, phần trăm, hay $2.24 tỷ, sẽ được dành để thiết hay $118.6 triệu trong 30 năm, sẽ được sử dụng lập hệ thống vận chuyển mới trên toàn quận có để đài thọ chi phí cho các cuộc thanh tra độc lập hiệu suất cao, dựa trên tuyến xe điện Metrolink và hàng năm, các biện pháp bảo vệ người đóng thuế, Amtrak hiện tại đang hoạt động rất thành công, và và một Ủy Ban Quản Lý Người Đóng Thuế độc lập khoảng năm phần trăm, hay $591 triệu, sẽ được sử được phân công nhiệm vụ theo dõi tình trạng chi dụng để tăng cường các chương trình vận chuyển tiêu của chính quyền, tiết lộ công khai và đầy đủ cho người cao niên và cung cấp dịch vụ xe buýt tất cả các khoản chi phí trong chương trình Dự an toàn theo từng khu vực và được chú trọng. Luật M Được Gia Hạn. Phải tiến hành thủ tục xem xét chi tiết về chương trình mười năm một lần, và Làm Sạch Môi Trường nếu cần, các thay đổi chính trong kế hoạch đầu Hàng ngày, hơn 70 triệu gallon chất ô nhiễm có tư phải được đệ trình cho các cử tri Quận Cam để dầu, rác thải, và các chất bẩn ô nhiểm bị xối vào xem xét chấp thuận. Những người đóng thuế sẽ các đường phố, các con đường và các xa lộ, và bị nhận được một bản báo cáo hàng năm, trong đó đổ xuống hệ thống đường thủy và bãi biển trong liệt kê chi tiết các khoản chi tiêu theo chương trình Quận Cam. Khi trời mưa, tình trạng ô nhiễm các bãi Dự Luật M Được Gia Hạn. Ngoài ra, theo qui định biển và đại dương do hoạt động vận chuyển gây của luật pháp, mức thuế doanh thu khoảng 1.5 ra tăng gấp mười lần. Theo kế hoạch này, hai phần phần trăm, hay $178 triệu thu được trong 30 năm, trăm tổng doanh thu của Kế Hoạch Đầu Tư cho phải được trả cho Ủy Ban Bình Quyền Tiểu Bang Hoạt Động Vận Chuyển theo Dự Luật M Được Gia California cho việc thu khoản thuế doanh thu một Hạn, hay $237 triệu, sẽ được dành để bảo vệ các bãi nửa xu để tài trợ cho Kế Hoạch Đầu Tư cho Hoạt biển trong Quận Cam để tránh tình trạng ô nhiễm Động Vận Chuyển theo Dự Luật M Được Gia Hạn. do hoạt động vận chuyển như thế này (đôi khi còn được gọi là “nước thải chảy tràn trong đô thị”) đồng Tờ thông tin này giải thích về mọi dự án, chương thời cải tiến phẩm chất nguồn nước đại dương. trình, và biện pháp bảo vệ cụ thể có trong Kế Hoạch Đầu Tư cho Hoạt Động Vận Chuyển theo Dự Luật M Được Gia Hạn. Mỗi cử tri Quận Cam đều sẽ nhận được các thông tin tương tự nếu dự luật này được đưa vào trong lá phiếu.
 6. 5 Tổng Quan về Các Dự Án Xa Lộ Hàng ngày, hệ thống xa lộ tại Quận Cam đều có tình đề rắc rối - nơi đường Santa Ana Freeway (I-5) giao trạng tắc nghẽn giao thông. Và, mỗi ngày, tình trạng với đường Orange Freeway (SR-57) và Garden Grove giao thông trên xa lộ dường như tồi tệ hơn một chút. Freeway (SR-22) có tình trạng giao thông lộn xộn gần đấu trường Angel Stadium đang cần phải được tu bổ Trong thập kỷ vừa qua, Quận Cam đã có những rất nhiều. Cũng dự kiến sửa chữa đáng kể giao lộ giữa cố gắng đáng kể trong việc tái thiết hệ thống xa đường Interstate 5 và Costa Mesa Freeway (SR-55). lộ lỗi thời của chúng ta. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc cần phải được thực hiện để giúp hệ Trả Các Khoản Cổ Tức Lớn thống xa lộ hoạt động tốt. Quý vị nhìn thấy nhu Hoạt động đầu tư của địa phương vào các xa lộ cũng cầu cải tiến mỗi khi đi xe trên xa lộ Quận Cam. trả các khoản cổ tức lớn trong việc tìm kiếm các ngân quỹ khác cần thiết để tài trợ cho các xa lộ. Do có các Bốn mươi ba phần trăm doanh thu thuần từ qui chế về đóng góp tương xứng của tiểu bang và Kế Hoạch Đầu Tư cho Hoạt Động Vận Chuyển liên bang, hoạt động đầu tư ở cấp địa phương của theo Dự Luật M Được Gia Hạn được dành để Quận Cam vào các dự án xa lộ là nam châm thu cải tiến các xa lộ trong Quận Cam, phần lớn hút ngân quỹ tài trợ cho hoạt động vận chuyển của nhất trong kế hoạch vận chuyển 30 năm. tiểu bang và liên bang - thu hút thêm ngân quỹ đầu tư xây dựng xa lộ cho quận và cho phép xây dựng SR-91 là Trọng Tâm nhiều dự án xa lộ để giảm bớt giao thông sớm hơn. Việc đưa Riverside/Artesia Freeway (SR-91) trở lại hoạt động bình thường là trọng tâm của chương Biện Pháp Sáng Tạo Trong Việc Giảm trình Cải Tiến Xa Lộ theo Dự Luật M Được Gia Hạn. Nhẹ Ảnh Hưởng Đối Với Môi Trường Để sửa chữa đường 91 chúng ta sẽ cần thêm những Tối thiểu sẽ có $243.5, tùy thuộc vào bản Hợp làn đường mới, xây thêm các cây cầu mới, cầu vượt Đồng Chính, để tài trợ cho hoạt động giảm nhẹ mới, và, trong phần Santa Ana Canyon của xa lộ toàn diện (chứ không phải là theo từng phần) tác sẽ xây phần chuyển hướng luồng giao thông sang động đối với môi trường của các công trình cải đường Foothill Corridor (SR-241) để phần còn lại của tiến xa lộ. Áp dụng phương pháp chủ động và tân hệ thống xa lộ Quận Cam hoạt động hiệu quả hơn. tiến, bản Hợp Đồng Chính được thương lượng giữa Cơ Quan Vận Chuyển Địa Phương của Quận Và còn nhiều vấn đề khác trong chương trình xa Cam và các cơ quan trợ giúp của tiểu bang và liên lộ này ngoài việc khắc phục tình trạng giao thông bang sẽ cung cấp nhiều lợi ích có giá trị cao hơn về trên đường SR-91- rất nhiều vấn đề khác nữa. Hơn mặt môi trường như bảo vệ môi trường sống, các $1 tỷ được dành cho đường Interstate 5 tại Quận khu hành lang động vật hoang dã và bảo tồn tài Phía Nam. Hơn $800 triệu được dự kiến dành để nguyên thiên nhiên để đối lấy việc chấp thuận dự nâng cấp đường San Diego Freeway (I-405) giữa án đồng bộ cho toàn bộ chương trình cải tiến xa lộ. tuyến đường Irvine và Quận Los Angeles. Chương trình đầu tư quan trọng khác sẽ được dụ kiến Các dự án xa lộ cũng sẽ được hoạch định, thiết áp dụng cho Costa Mesa Freeway bị tắc nghẽn kế, và xây dựng, đồng thời có lưu ý tới các ảnh (SR 55). Và các dự án cần thiết được thiết kế để hưởng về hình thức, lịch sự và môi trường đối với giảm bớt các nút cổ chai dự kiến sẽ được thực các khu nhà và khu phố ở gần bằng cách yếu tố hiện cho hầu hết mọi xa lộ trong Quận Cam. như các thiết kế kiểu dáng cho bãi đậu xe, tạo phong cảnh bằng các loại cây cối có nguồn gốc Để bất kỳ hệ thống xa lộ nào hoạt động được, chúng từ vùng này, giảm bớt và khắc phục hợp lý diện ta sẽ phải khắc phục tình trạng nút cổ chai tại các mạo làm đẹp cho môi trường xung quanh. giao lộ. Giao Lộ Orange Crush nổi tiếng vì nhiều vấn
 7. 6 Các Dự Án về Xa Lộ tại Quận Cam G J H I M E A F B K L C D C A B Santa Ana Freeway (I-5) trang 7 H I Riverside Freeway (SR-91) trang 11 C Santa Ana Freeway/San Diego Freeway (I-5) trang 8 J Riverside Freeway (SR-91) trang 12 D Santa Ana Freeway/San Diego Freeway (I-5) trang 8 K L San Diego Freeway (I-405) trang 13-14 E Garden Grove Freeway (SR-22) trang 9 M Các Công Trình Cải Tiến Lối Vào Xa Lộ (I-605) trang 15 F Costa Mesa Freeway (SR-55) trang 9 (không được lập bản đồ) G Orange Freeway (SR-57) trang 10 N Freeway Service Patrol (không được lập bản đồ) trang 15
 8. 7 Các Dự Án Xa Lộ Santa Ana Freeway (I-5) Các Dự Án Cải Tiến Giao Lộ Dự Án A Dự Án B Các Công Trình Cải Tiến Santa Ana Freeway Các Công Trình Cải Tiến Santa Ana (I-5) giữa Costa Mesa Freeway (SR-55) Freeway (I-5) từ Costa Mesa Freeway và khu vực “Orange Crush” (SR-57) (SR-55) tới Khu Vực El Toro “Y” Mô tả: Mô tả: Giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông trên xa lộ qua các Xây dựng các làn đường mới và cải tiến các giao lộ trong biện pháp cải tiến tại khu vực giữa SR-55 và SR-133 (gần El Toro “Y”). Đoạn này khu vực giao lộ SR-55/I-5 giữa các đường dốc lối ra vào từ trên đường I-5 là tuyến đường chính phục vụ các khu vực Fourth Street và Newport Boulevard, trên đường I-5, và giữa sinh hoạt trong các thành phố Irvine, Tustin, Santa Ana Fourth Street và Edinger Avenue “ đường và phía bắc Quận Cam. Dự án cũng sẽ thực hiện các công SR-55. Đồng thời, thêm công suất phục vụ trên đường I-5 trình cải tiến tại các giao lộ trong vùng, thí dụ như đường giữa SR-55 và SR-57 để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao Jamboree Road. Nói chung, dự án sẽ được xây dựng trong thông tại “Orange Crush “. Nói chung, dự án sẽ được xây phạm vi khu vực có một phần được sử dụng cho mục dựng trong phạm vi khu vực có một phần được sử dụng cho đích công cộng hiện thời. Các công trình cải tiến cụ thể mục đích công cộng hiện thời. Các công trình cải tiến cụ sẽ tùy thuộc vào các kế hoạch được chấp thuận và được thể sẽ tùy thuộc vào các kế hoạch được chấp thuận và được thiết lập qua sự hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền thiết lập qua sự hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền pháp lý và các cộng đồng bị ảnh hưởng tại địa phương. pháp lý và các cộng đồng bị ảnh hưởng tại địa phương. Dự án sẽ tăng công suất lưu thông trên xa lộ và giảm bớt Dự án sẽ tăng công suất lưu thông trên xa lộ và giảm bớt tình trạng tắc nghẽn. Lượng lưu thông hiện tại trên đoạn tình trạng tắc nghẽn. Lưu lượng giao thông hàng ngày đường I-5 này là khoảng 356,000 lượt xe trong một ngày hiện tại trong đoạn đường I-5 này giữa đường SR-55 và dự kiến sẽ tăng thêm gần 24 phần trăm, lên tới 440,000 và SR-57 là khoảng 389,000. Dự tính nhu cầu sẽ tăng lượt xe trong một ngày. Ngoài các dự án nói trên, các kế hơn 19 phần trăm từ nay tới năm 2030, do đó lưu lượng hoạch cải tiến khu vực bao gồm các dự án cải tiến khác giao thông hàng ngày lên tới 464,000 lượt xe trong một cho xa lộ này tại các giao lộ trong vùng, thí dụ như đường ngày. Các kế hoạch cải tiến khu vực cũng bao gồm thêm Culver Drive, bằng ngân quỹ của tiểu bang và liên bang. các công trình cải tiến khác trên đường I-5 từ “Orange Crush” tới SR-91 bằng ngân quỹ tiểu bang và liên bang. Chi phí: Chi phí ước tính để cải tiến đoạn đường I-5 là $300.2 triệu. Chi phí: Chi phí ước tính để cải tiến đoạn đường này của đường I-5 là $470.0 triệu.
 9. 8 Các Dự Án Xa Lộ Santa Ana Freeway/San Diego Freeway (I-5) Dự Án C Dự Án D Các Công Trình Cải Tiến San Diego Santa Ana Freeway/San Diego Freeway (I-5) Freeway (I-5) Phía Nam El Toro “Y” Nâng Cấp Giao Lộ tại Địa Phương Mô tả: Mô tả: Thêm các làn đường mới cho đường I-5 từ khu vực liền kề Hiện đại hóa và nâng cấp các giao lộ chính trên đường I-5, với Giao Lộ El Toro tại Lake Forest tới tới khu vực liền kề thí dụ như Avenida Pico, Ortega Highway, Avery Parkway, với SR-73 tại Mission Viejo. Cũng thêm các làn đường mới La Paz Road, El Toro Road, và các giao lộ khác để giải quyết trên đường I-5 giữa các giao lộ Coast Highway và Avenida tình trạng tắc nghẽn giao thông gần các giao lộ cũ và Pico để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông trên xa các đường dốc nối ra vào. Các công trình cải tiến cụ thể lộ tại khu vực San Clemente. Dự án cũng sẽ thực hiện các sẽ tùy thuộc vào các kế hoạch được chấp thuận và được cải tiến quan trọng tại các giao lộ trong vùng như được thiết lập qua sự hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền ghi trong Dự Án D. Nói chung, dự án sẽ được xây dựng pháp lý và các cộng đồng bị ảnh hưởng tại địa phương. trong phạm vi khu vực có một phần được sử dụng cho mục đích công cộng hiện thời. Các công trình cải tiến cụ thể Ngoài dự án nói trên, các kế hoạch cải tiến khu vực cũng sẽ tùy thuộc vào các kế hoạch được chấp thuận và được bao gồm các công trình cải tiến giao lộ trong vùng tại thiết lập qua sự hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền Camino Capistrano, Oso Parkway, Alicia Parkway và pháp lý và các cộng đồng bị ảnh hưởng tại địa phương. Barranca Parkway bằng ngân quỹ tiểu bang và liên bang. Dự án sẽ tăng công suất lưu thông trên xa lộ và giảm bớt Chi phí: tình trạng tắc nghẽn. Lượng giao thông đi lại hiện tại trên Chi phí ước tính cho các công trình nâng cấp đường I-5 gần El Toro “Y” là khoảng 342,000 lượt xe trong một ngày. Con số này sẽ tăng thêm 35 phần trăm trong giao lộ cục bộ trên đường I-5 là $258.0 triệu. tương lai, lên tới 460,000 lượt xe trong một ngày. Các kế hoạch cải tiến khu vực cũng bao gồm việc xây dựng một điểm tiếp cận xa lộ mới giữa đường Crown Valley Parkway và Avery Parkway cũng như các đường dốc nối ra mới tại Stonehill Drive bằng ngân quỹ tiểu bang và liên bang. Chi phí: Chi phí ước tính để cải tiến đoạn đường này của đường I-5 là $627.0 triệu.
 10. 9 Các Dự Án Xa Lộ Garden Grove Freeway (SR-22) Costa Mesa Freeway (SR-55) Dự Án E Dự Án F Garden Grove Freeway (SR-22) Các Công Trình Cải Tiến Costa Các Công Trình Cải Tiến Lối Vào Xa Lộ Mesa Freeway (SR-55) Mô tả: Mô tả: Xây dựng các công trình cải tiến giao lộ tại Euclid Thêm các làn đường mới trên đường SR-55 giữa Garden Street, Brookhurst Street and Harbor Boulevard Grove Freeway (SR-22) và San Diego Freeway (I-405), thường để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông trên xa lộ và là giữa khu vực có một phần được sử dụng vào mục đích đường phố gần các giao lộ này. Các công trình cải tiến cụ công cộng hiện tại, trong đó bao gồm cả các làn đường hòa thể sẽ tùy thuộc vào các kế hoạch được chấp thuận và được vào làn đường chính giữa các giao lộ để giúp luồng giao thiết lập qua sự hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền thông di chuyển thông suốt. Dự án này cũng đài thọ cho các pháp lý và các cộng đồng bị ảnh hưởng tại địa phương. công trình cải tiến về hoạt động của xa lộ cho phần đường SR-55 giữa SR-91 và SR-22. Nói chung, dự án sẽ được xây Các kế hoạch cải tiến khu vực cũng bao gồm việc xây dựng dựng trong phạm vi khu vực có một phần được sử dụng cho các đường dốc nối ra vào giữa các xa lộ dành cho xe chở mục đích công cộng hiện thời. Các công trình cải tiến cụ người theo nhóm tới giao lộ SR-22/I-405 và các công trình thể sẽ tùy thuộc vào các kế hoạch được chấp thuận và được cải tiến giao lộ trong vùng tại Magnolia Avenue bằng ngân thiết lập qua sự hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền quỹ tiểu bang và liên bang. pháp lý và các cộng đồng bị ảnh hưởng tại địa phương. Chi phí: Dự án sẽ tăng công suất lưu thông trên xa lộ và giảm bớt Chi phí ước tính để cải tiến các đoạn đường tình trạng tắc nghẽn. Mỗi ngày có khoảng 295,000 lượt xe tham gia giao thông trên xa lộ này. Con số này dự kiến sẽ SR-22 là 120.0 triệu. tăng thêm gần 13 phần trăm, lên tới 332,000 lượt xe trong một ngày trong tương lai. Ngoài các dự án nói trên, các kế hoạch cải tiến khu vực cũng bao gồm một cầu vượt mới và các đường dốc nối ra vào cho xe chở người theo nhóm tại Alton Avenue bằng ngân quỹ tiểu bang và liên bang. Chi phí: Chi phí ước tính cho các công trình cải tiến SR-55 là $366.0 triệu.
 11. 10 Các Dự Án Xa Lộ Orange Freeway (SR-57) Dự Án G Các Công Trình Cải Tiến Orange Freeway (SR-57) Mô tả: Xây thêm một làn đường mới theo hướng bắc giữa Orangewood Avenue và Lambert Road. Các dự án khác bao gồm các công trình cải tiến đối với giao lộ Lambert và việc thêm một làn đường dốc lên dành cho xe tải theo hướng bắc, giữa Lambert và Tonner Canyon Road. Các công trình cải tiến sẽ được thiết kế và điều phối để nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông tại giao lộ SR- 57/SR-91 Các công trình cải tiến này sẽ được tiến hành trong phạm vi khu vực có một phần được sử dụng vào mục đích công cộng hiện tại. Các công trình cải tiến cụ thể sẽ tùy thuộc vào các kế hoạch được chấp thuận và được thiết lập qua sự hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền pháp lý và các cộng đồng bị ảnh hưởng tại địa phương. Dự án sẽ tăng công suất lưu thông trên xa lộ và giảm bớt tình trạng tắc nghẽn. Lưu lượng giao thông hàng ngày trên xa loô này là khoảng 315,000 lượt xe. Từ nay tới năm 2030, con số này sẽ tăng thêm 15 phần trăm, lên tới 363,000 lượt xe trong một ngày. Ngoài các dự án nói trên, các kế hoạch cải tiến khu vực cũng bao gồm các đường dốc nối ra vào cho xe chở người theo nhóm tại Cerritos Avenue bằng ngân quỹ tiểu bang và liên bang. Chi phí: Chi phí ước tính để thực hiện các công trình cải tiến xa lộ SR-57 là $258.7 triệu.
 12. 11 Các Dự Án Xa Lộ Riverside Freeway (SR-91) Dự Án H Dự Án I Các Công Trình Cải Tiến Riverside Các Công Trình Cải Tiến Riverside Freeway (SR-91) từ Santa Ana Freeway Freeway (SR-91) giữa Khu Vực Giao (I-5) tới Orange Freeway (SR-57) Lộ từ Orange Freeway (SR-57) tới Costa Mesa Freeway (SR-55) Mô tả: Tăng thêm công suất theo hướng tây và thực hiện các biện Mô tả: pháp cải tiến về hoạt động tại các đường dốc nối ra vào xa Cải tiến SR-91/SR-55 thành tổ hợp giao lộ SR-91/SR- lộ SR-91 giữa đường I-5 và Orange Freeway (SR-57) để giúp 57, trong đó bao gồm các giao lộ trong vùng ở gần luồng giao thông di chuyển thông suốt và giảm bớt mật độ như Tustin Avenue và Lakeview cũng như tăng thêm giao thông tại giao lộ SR-57/SR-91. Các công trình cải tiến cụ công suất lưu thông trên xa lộ giữa SR-55 và SR-57. Nói thể sẽ tùy thuộc vào các kế hoạch được chấp thuận và được chung, dự án sẽ được xây dựng trong phạm vi khu vực thiết lập qua sự hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền có một phần được sử dụng cho mục đích công cộng pháp lý và các cộng đồng bị ảnh hưởng tại địa phương. hiện thời. Các công trình cải tiến cụ thể sẽ tùy thuộc vào các kế hoạch được chấp thuận và được thiết lập Lượng xe lưu thông hàng ngày hiện tại trên đoạn qua sự hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền pháp đường xa lộ SR-91 này là khoảng 256,000. Từ nay tới lý và các cộng đồng bị ảnh hưởng tại địa phương. năm 2030, con số này dự kiến sẽ tăng thêm gần 13 phần trăm, lên tới 289,900 lượt xe trong một ngày. Lượng xe lưu thông hiện tại trên đoạn đường xa lộ SR- 91 này là khoảng 245,000 lượt xe trong một ngày. Nhu Chi phí: cầu đi lại này dự tính sẽ tăng thêm 22 phần trăm, lên Chi phí ước tính cho các công trình cải tiến tới 300,000 lượt xe trong một ngày trong tương lai. đoạn đường SR-91 này là $140.0 triệu. Chi phí: Chi phí ước tính cho các công trình cải tiến này đối với đường SR-91 là $416.5 triệu.
 13. 12 Các Dự Án Xa Lộ Riverside Freeway (SR-91) Dự Án J sự hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền pháp lý và các cộng đồng bị ảnh hưởng tại địa phương. Các Công Trình Cải Tiến Riverside Freeway Dự án này cũng sẽ bao gồm các công trình cải tiến (SR-91) từ Costa Mesa Freeway (SR-55) tới đối với phân đoạn của SR-91 giữa đường SR-241 Tuyến Đường Quận Cam/Quận Riverside và SR-55. Ý định là bổ sung thêm một làn đường mới theo mỗi hướng và cải tiến các giao lộ. Mô tả: Dự án này tăng thêm công suất lưu thông Hiện nay, có khoảng 314,000 lượt xe lưu trên đường SR-91, bắt đầu tại SR-55 và mở thông trên xa lộ này hàng ngày. Con số này rộng tới đường I-15 tại Quận Riverside. dự kiến sẽ tăng thêm 36 phần trăm, lên tới 426,000 lượt xe từ nay tới năm 2030. Mối ưu tiên đầu tiên sẽ là cải tiến phân đoạn SR-91 về hướng đông của đường SR-241. Mục tiêu là Chi phí: cung cấp tới bốn làn đường mới giữa đường SR-241 Chi phí ước tính cho các công trình cải tiến và Riverside County Line bằng cách tận dụng tối đa này đối với đường SR-91 là $925.0 triệu. khu vực xa lộ hiện có, bổ sung thêm các làn đường ngược chiều, xây các phần nâng cao và cải tiến các điểm nối với đường SR-241. Các dự án này sẽ được xây dựng cùng với các công trình cải tiến được điều phối tương tự tại Quận Riverside, mở rộng tới đường I-15 và thực hiện một loạt các công trình cải tiến giữa SR-241 và I-15. Phần cải tiến tại Quận Riverside sẽ được đài thọ bằng các nguồn khác. Các công trình cải tiến cụ thể sẽ tùy thuộc vào các kế hoạch được chấp thuận và được thiết lập qua
 14. 13 Các Dự Án Xa Lộ San Diego Freeway (I-405) Dự Án K được thiết lập qua sự hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương và các cộng đồng bị ảnh hưởng. Các Công Trình Cải Tiến San Diego Freeway Hiện nay, có khoảng 430,000 lượt xe lưu thông trên đường (I-405) giữa I-605 Freeway ở khu vực Los I-405 mỗi ngày. Con số này dự kiến sẽ tăng thêm 23 phần Alamitos và Costa Mesa Freeway (SR-55) trăm, lên tới 528,000 lượt xe từ nay tới năm 2030. Dự án sẽ tăng công suất lưu thông trên xa lộ và giảm bớt tình trạng Mô tả: tắc nghẽn. Các kế hoạch cải tiến khu vực trong thời gian sắp Thêm các làn đường mới cho xa lộ San Diego Freeway giữa tới cũng bao gồm các công trình cải tiến giao lộ I-405/SR-73 I-605 và SR-55, thường là trong phạm vi khu vực có một cũng như giao lộ mới dành cho xe chở người theo nhóm tại phần được sử dụng vào mục đích công cộng hiện tại. Dự án đường Bear Street bằng ngân quỹ tiểu bang và liên bang. sẽ tận dụng tối đa khu vực xa lộ hiện tại, nâng cấp các giao lộ và nới rộng tất cả các cầu vượt trong vùng theo kế hoạch cải tiến chính của khu vực và thành phố. Các công trình cải Chi phí: Chi phí ước tính cho các công trình cải tiến tiến sẽ được điều phối với các đề án cải tiến khác cho đường I-405 tại khu vực giao lộ của I-405/SR-22/I-605 về hướng bắc này đối với đường I-405 là $500.0 triệu. và các công trình cải tiến I-405/SR-73 về hướng nam. Các công trình cải tiến sẽ tuân theo đúng các khuyến cáo trong Cuộc Nghiên Cứu Đầu Tư Căn Bản cho xa lộ Interstate 405 (như được phê chuẩn bởi Ban Giám Đốc Cơ Quan Vận Chuyển Quận Cam vào ngày 14 tháng Mười, 2005), và sẽ
 15. 14 Các Dự Án Xa Lộ San Diego Freeway (I-405) Dự Án L pháp lý và các cộng đồng bị ảnh hưởng tại địa phương. Các công trình cải tiến San Diego Freeway (I- Mỗi ngày có 354,000 lượt xe đi lại trên đoạn đường xa lộ này. Con số này sẽ tăng thêm 13 phần trăm trong tương 405) giữa Costa Mesa Freeway lai, lên tới 401,000 lượt xe trong một ngày, từ nay tới (SR-55) và Santa Ana Freeway (I-5) năm 2030. Dự án sẽ tăng công suất lưu thông trên xa lộ và giảm bớt tình trạng tắc nghẽn. Ngoài các dự án nói Mô tả: trên, các kế hoạch cải tiến khu vực cũng bao gồm một Thêm các làn đường mới cho xa lộ, từ SR-55 tới I-5. Dự án giao lộ mới dành cho xe chở người theo nhóm tại Von cũng sẽ cải tiến các nút cổ chai tại các giao lộ và thêm các Karman Avenue bằng ngân quỹ tiểu bang và liên bang. làn đường sát nhập gần các đường dốc nối ra/vào như Lake Forest Drive, Irvine Center Drive và SR-133 để cải tiến các hoạt động tổng quát tại xa lộ ở khu vực I-405/I-5 Chi phí: Chi phí ước tính cho các công trình cải tiến El Toro “Y”. Nói chung, các dự án sẽ được xây dựng trong phạm vi khu vực có một phần được sử dụng cho mục này đối với đường I-405 là $319.7 triệu. đích công cộng hiện thời. Các công trình cải tiến cụ thể sẽ tùy thuộc vào các kế hoạch được chấp thuận và được thiết lập qua sự hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền
 16. 15 Các Dự Án Xa Lộ Các Công Trình Cải Tiến Lối Vào Xa Lộ I-605 Dịch Vụ Tuần Tra Xa Lộ Dự Án M Dự Án N Các Công Trình Cải Tiến Lối Vào Xa Lộ I-605 tại Dịch Vụ Tuần Tra Xa Lộ Mô tả: Mô tả: Cải tiến đường ra vào xa lộ và đoạn liên kết Dịch Vụ Tuần Tra Xa Lộ (Freeway Service Patrol huyết mạch với đường I-605, phục vụ các cộng - FSP) cung cấp dịch vụ đấu thầu cạnh tranh, đồng Los Alamitos và Cypress. Dự án sẽ được dịch vụ xe kéo theo hợp đồng tư cho những điều phối với các dự án cải tiến khác dọc theo người có xe gắn máy bị chết máy trên xa lộ. Dịch đường SR-22 và I-405. Các công trình cải tiến vụ này giúp những người lái xe gắn máy bị hư cụ thể sẽ tùy thuộc vào các kế hoạch được xe và nhanh chóng đưa xe hỏng ra khỏi các làn chấp thuận và được thiết lập qua sự hợp tác đường trên xa lộ để giảm thiểu tình trạng tắc giữa các cơ quan có thẩm quyền pháp lý và nghẽn do xe cộ chắn luồng giao thông và nút các cộng đồng bị ảnh hưởng tại địa phương. cổ chai do người lái xe gắn máy chạy qua. Các kế hoạch cải tiến khu vực cũng bao gồm việc Hiện tại, Dịch Vụ Tuần Tra Xa Lộ hoạt động bổ sung thêm các đường dốc nối mới giữa các xa lộ trên các xa lộ trong Quận Cam, từ thứ Hai tới tới giao lộ của I-405/ thứ Sáu, vào các giờ giao thông cao điểm. Dự I-605 bằng ngân quỹ tiểu bang và liên bang. Công án này sẽ bảo đảm tiếp tục duy trì mức dịch trình cải tiến này cũng liên kết với các công trình vụ căn bản này cho tới hết năm 2041. Vì mức cải tiến giao lộ tại I-405 và SR-22 cũng như các độ nhu cầu và tắc nghẽn giao thông tăng, dự làn đường mới trên giao lộ giữa I-405 và I-605. án này cũng sẽ cho phép kéo dài giờ phục vụ trong cả ngày và vào các ngày cuối tuần. Chi phí: Chi phí ước tính để thực hiện các công trình cải Chi phí: tiến giao lộ I-605 này là $20.0 triệu. Chi phí ước tính để đài thọ Chương Trình Dịch Vụ Tuần Tra Xa Lộ trong ba mươi năm sau năm 2011 là $150.0 triệu.
 17. 16 Đường Phố Tổng Quan về Các Dự Án Quận Cam có hơn 6,500 dặm làn đường trên các phải hợp tác làm việc với nhau để tìm ra các giải đường phố cũ, trong đó có nhiều đường phố cần pháp giao thông đơn giản và có chi phí thấp. phải được sửa chữa, tu bổ và cải tiến. Các giao Dự Luật M Được Gia Hạn cung cấp ngân quỹ lộ cần phải được mở rộng, đèn giao thông cần tài chính để khuyến khích cho các công trình phải được đồng bộ hóa, và các ổ gà trên đường cải tiến giao thông trên các tuyến đường của cần phải được vá lại. Và, trong nhiều trường hợp, thành phố và quận, cung cấp một hệ thống để giúp hệ thống giao thông của Quận Cam giao thông trên toàn quận thông suốt, tiện hoạt động suôn sẻ, chúng ta cần phải thêm các lợi cho những người đi lại trong khu vực và làn đường mới vào các đường phố hiện tại. công bằng đối với các cư dân trong vùng. Ba mươi hai phần trăm doanh thu thuần từ Kế Hợp Tác Tốt Hơn Hoạch Đầu Tư cho Hoạt Động Vận Chuyển theo Dự Để ưu tiên hơn cho việc hợp tác ra các quyết định Luật M Được Gia Hạn là dành để bảo trì các đường ở cấp khu vực, Dự Luật M Được Gia Hạn thiết lập phố, vá ổ gà, cải tiến các giao lộ và mở rộng đường các chương trình thưởng khuyến khích để khuyến phố trong thành phố và các con đường trong quận. khích việc phối hợp hệ thống đèn giao thông trên các tuyến đường trong khu vực, điều phối tốt hơn Giúp Hệ Thống Hoạt Động các công trình cải tiến đường phố quan trọng ở Giúp cải tiến hệ thống đường phố hiện tại – bằng cấp khu vực, và các chương trình sửa chữa đường cách xác định các hoạt động cải tiến giao lộ tại phố phải là vấn đề được ưu tiên lớn trong toàn mỗi địa điểm, vá ổ gà, lát lại mặt đường cho các quận. Để được nhận ngân quỹ tài trợ theo Dự Luật đường phố đã bị cũ hỏng – là các hoạt động cơ M, các thành phố và quận phải hợp tác làm việc. bản để giúp hệ thống giao thông trên toàn quận hoạt động. Vấn đề căn bản đó phải được coi là Chương trình Đường Phố trong Dự Luật M Được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên để điều hành một hệ Gia Hạn liên quan tới nhiều trách nhiệm chung thống đường phố trên toàn quận hoạt động thành – các thành phố địa phương và quận thiết lập công, chúng ta cần thực hiện nhiều hơn các hoạt các vấn đề ưu tiên ở cấp địa phương trong phạm động sau đây: mở rộng đường phố và đồng bộ vi mô hình cạnh tranh cấp khu vực, trong đó hóa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên toàn khen thưởng sự hợp tác, biểu dương các phương quận. Và nhiều hoạt động khác. Tình trạng an toàn pháp thực hiện hiệu quả nhất, và khuyến khích cho khách bộ hành gần các trường trong vùng các cơ quan chính phủ cùng hợp tác làm việc. cần phải được cải tiến. Luồng giao thông phải di chuyển thông suốt. Các công việc sửa chữa đường phố cần phải được thực hiện sớm hơn. Và, có lẽ vấn đề quan trọng nhất là các thành phố và quận
 18. 17 Các Dự Án Đường Phố tại Quận Cam O Chương Trình về Công Suất Giao Thông trong Khu Vựctrang 18 Q Chương Trình Đóng Góp Công Bằng Tại Địa Phương trang 20 (không được lập bản đồ) (không được lập bản đồ) Gần 1,000 dặm làn đường mới Các công trình cải tiến và bảo trì đường phố P Chư ơng Trình Đồng Bộ Hóa Đèn Tín Hiệu Giao Thông Khu Vựctrang 19 (xem sơ đồ ở trên) Hơn 750 dặm đường Hơn 2,000 đèn tín hiệu được phối hợp
 19. 18 Các Dự Án Đường Phố Chương Trình về Công Suất Giao Thông trong Khu Vực Dự Án O đường phố và đồng bộ hóa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trong khu vực hiệu quả hơn. Chương Trình về Công Suất Gần 1,000 dặm làn đường mới vẫn đang được hoàn Giao Thông trong Khu Vực tất, chủ yếu dưới hình thức mở rộng các đường phố hiện tại tới độ rộng tối đa dự tính. Việc hoàn Mô tả: tất hệ thống giao thông này sẽ tạo ra một hệ thống Cùng phối hợp với các quỹ đóng góp tương hiệu quả và luồng giao thông đồng bộ hơn. xứng ở cấp địa phương, chương trình này cung cấp nguồn tài trợ để hoàn tất Kế Hoạch Chính về Yếu tố khác của chương trình này là tài trợ cho việc Xây Dựng Các Xa Lộ Nhánh của Quận Cam hoạt động xây dựng đường ray ở trên hoặc dưới (Orange County Master Plan of Arterial Highways các dải phân cách được nâng cao, nơi các con phố - MPAH). Chương trình này cũng tài trợ cho các có mật độ giao thông dày đặc bị ảnh hưởng bởi công trình cải tiến giao lộ và các dự án khác giúp xe lửa chở hàng dọc theo tuyến xe lửa Burlington cải tiến các hoạt động giao thông trên đường Northern Santa Fe tại miền bắc Quận Cam. phố và giảm bớt tắc nghẽn. Chương trình phân bổ ngân quỹ qua thủ tục có nhiều tổ chức xin Chi phí: tài trợ và chú trọng tới các dự án giúp ích nhất Chi phí ước tính cho các dự án cải tiến cho hệ thống giao thông bằng cách xem xét các đường phố này là $1,132.8 triệu. yếu tố như mức độ giải tỏa tắc nghẽn, hiệu quả về chi phí, tình trạng sẵn sàng của dự án v.v... Các cơ quan thẩm quyền địa phương phải có sự đóng góp tài chánh tương xứng để hội đủ điều kiện được nhận tiền tài trợ, nhưng có thể được phép đóng góp ở mức thấp hơn nếu ưu tiên cho các mục tiêu chính khác, thí dụ như bảo trì

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản