Gia hạn dự luật m

Xem 1-14 trên 14 kết quả Gia hạn dự luật m
 • Những Lời Cam Kết trong Dự Luật M Đã Được Thực Hiện Vào ngày 6 tháng Mười Một năm 1990, các cử tri Quận Cam đã bỏ phiếu chấp thuận Dự Luật M, khoản thuế doanh thu từ dịch vụ vận chuyển tại địa phương nửa xu trong hai mươi năm. Tất cả các dự án chính được hứa hẹn với các cử tri và được các cử tri chấp thuận hiện đang được thực hiện hoặc đã hoàn tất.

  pdf36p thanhnga 10-06-2009 112 10   Download

 • Công ty X có trụ sở chính tại thành phố HCM và nhiều chi nhánh tại các tỉnh thành. Tháng 01/2005 Trần H được giám đốc công ty tuyển vào làm việc tại chi nhánh Hà Tây theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công việc kế toán trưởng chi nhánh. Tháng 3/2008 khi thanh tra tài chính chi nhánh phát hiện có dấu hiệu vi phạm, giám đốc công ty yêu cầu tạm đình chỉ công việc đối với H.

  doc16p hienbuihlu 16-08-2011 1118 316   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 983/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 20...

  pdf5p cavienchien5k 19-07-2010 64 8   Download

 • Hàn Phi nhắc các vị vua phải cứng rắn, nghiêm khắc trong việc trị nước, đồng thời ông cũng mong muốn họ thực hiện chí công vô tư, từ bỏ tư lợi, tà tâm cứ theo phép công mà làm thì nước sẽ thịnh: “Không nước nào luôn mạnh, không nước nào luôn yếu. Người thi hành pháp luật (tức vua) mà cương cường thì nước mạnh, người thi hành pháp luật mà nhu nhược thì nước yếu...

  pdf6p phuoctam21 02-06-2011 17 3   Download

 • Quyết định 214/KH-ĐT của Bộ Giao thông vận tải về việc cho phép tổng công ty xây dựng Trường Sơn thuộc Bộ quốc phòng được gia hạn giấy phép hành nghề kinh doanh xây dựng

  doc1p quynhtrang 19-08-2009 120 2   Download

 • Điểm cơ bản của pháp trị là lấy pháp để hạn chế quyền lực của chính phủ, bảo đảm quyền lợi công dân “Quyền lực thuộc về nhân dân”, “Chính phủ phải giữ luật”, là bố cục cơ bản của pháp trị. Do vậy, tiêu điểm chính mà pháp trị quan tâm là hạn chế có hiệu quả vận dụng hợp lý quyền lực công cộng. Cái hại của pháp trị nó còn thể hiện ở chỗ công hiệu của nó chỉ có hiệu quả trong một thời gian ngắn, mà không phải là lâu dài.

  pdf6p phuoctam21 02-06-2011 32 2   Download

 • Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật Bước 2- Nộp hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy thông hành biên giới tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chung đường biên giới với Lào: Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu.

  doc3p quochung 09-09-2009 154 9   Download

 • Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BXD-BNV của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước ngành xây dựng tại địa phương

  doc11p quynhtrang 19-08-2009 63 5   Download

 • Nghị định 36/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

  doc5p quynhtrang 19-08-2009 48 3   Download

 • Thông tư 1012/TT-LB của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân địa phương quản lý Nhà nước về ngành xây dựng

  doc4p quynhtrang 19-08-2009 44 2   Download

 • Công văn 10067/TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc thời hạn thanh toán vốn đầu tư XDCB năm 2001

  doc1p quynhtrang 19-08-2009 44 1   Download

 • Quyết định 238/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo quy hoạch và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

  doc3p quynhtrang 19-08-2009 40 1   Download

 • Thông tư 702/1997/TTLT-BXD-BTCCBCP của Bộ Xây dụng và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc sửa đổi một số điểm của Thông tư liên bộ số 1012/TT-LB ngày 25/12 của liên Bộ Xây dựng - Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND địa phương quản lý Nhà nước về ngành xây dựng

  doc1p quynhtrang 19-08-2009 57 1   Download

 • Tiết 57: Đọc thêm: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm. tác. Phan Bội Châu..I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:.. - Thấy được nét mới mẻ về nội dung trong một số tác phẩ thơ Nôm viết.theo thể thất ngô bát cú Đường luật của văn học yêu nước và cách mạng đầu.thế kỷ XX qua một số tác phẩm tiêu biểu của Phân Bội Châu ... - Cảm nhận đượcvẻ đẹp và tư thế của người chí sĩ yêu nước, nghệ thuật.

  doc12p ducviet_58 07-08-2014 245 29   Download

Đồng bộ tài khoản