intTypePromotion=1

Chương trình giảng dạy học phần: Đánh giá tác động môi trường

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ánh Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
44
lượt xem
4
download

Chương trình giảng dạy học phần: Đánh giá tác động môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình giảng dạy học phần: Đánh giá tác động môi trường cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản trong đánh giá tác động môi trường và các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường từ những hoạt động phát triển của con người, qua đó giúp người học nhận biết các tác động môi trường, xây dựng các báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cũng như quy trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phát triển kinh tế xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình giảng dạy học phần: Đánh giá tác động môi trường

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Viện: Công nghệ SH & Môi trường Bộ môn: Công nghệ kỹ thuật môi trường CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN 1. Thông tin về học phần và lớp học Tên học phần: Đánh giá tác động môi trường Mã học phần: 75895 Số tín chỉ: 02 Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): Đại học Học phần tiên quyết: Không Bộ môn quản lý học phần: Công nghệ kỹ thuật môi trường Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 53CNMT 1; 53CNMT 2 Thuộc học kỳ: II Năm học: 2013 - 2014 2. Mô tả tóm tắt học phần Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản trong đánh giá tác động môi trường và các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường từ những hoạt động phát triển của con người, qua đó giúp người học nhận biết các tác động môi trường, xây dựng các báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cũng như quy trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phát triển kinh tế xã hội. 3. Thông tin về giảng viên Họ và tên: Nguyễn Đắc Kiên Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ Điện thoại: 0914199936 Email: nguyendackien@gmail.com Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên: Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trường – Viện Công nghệ sinh học và môi trường 4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề 4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết Chủ đề 1: Giới thiệu về đánh giá tác động môi trường Nội dung Mục tiêu dạy-học Phương pháp dạy – học (Kiến thức/Kỹ năng) 1. Lịch sử phát triển của - Cung cấp người học sự Thuyết giảng đánh giá tác động môi phát triển, các khái niệm trường trên thế giới và Việt liên quan tới đánh giá tác Nam động môi trường 2. Mục đích, ý nghĩa và đối - Giúp người học hiểu ý Thuyết giảng tượng của đánh giá tác động nghĩa của việc thực hiện môi trường ĐTM đối với các dự án phát triển 1
  2. 3. Phân tích quan hệ giữa - Giúp người học nắm được Seminar ĐTM với phát triển kinh tế ĐTM là một công cụ quản và các công cụ quản lý môi lý môi trường quan trọng trường khác 4. Văn bản pháp luật – cơ sở - Tìm hiểu văn bản pháp Thuyết giảng pháp lý thực hiện đánh giá luật đối với việc thực hiện Thảo luận tác động môi trường đối với đánh tác động môi trường hoạt động phát triển kinh tế - xã hội Chủ đề 2: Trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường Nội dung Mục tiêu dạy-học Phương pháp dạy – học (Kiến thức/Kỹ năng) 1. Các nội dung cần tiến - Giúp người học nắm được Thuyết giảng hành trong các bước thực nội dung và xây dựng kế Thảo luận nhóm hiện ĐTM, Xây dựng kế hoạch lập báo cáo đánh giá hoạch thực hiện quá trình tác động môi trường ĐTM 2. Phương pháp xác định - Tìm hiểu phương pháp xác Thuyết giảng mức độ, phạm vi, loại tác định mức độ tác động của động trong đánh giá tác hoạt động cụ thể. động môi trường 3. Phân tích, đánh giá và dự - Giúp người học đánh giá Thảo luận nhóm báo tác động môi trường của các tác động của hoạt động Seminar hoạt động phát triển. Biện phát triển và đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động pháp giảm thiểu tiêu cực. 4. Quy trình thẩm định báo - Trình tự thực hiện đánh Thảo luận nhóm cáo ĐTM giá tác động môi trường Chủ đề 3: Các phương pháp được sử dụng trong đánh giá tác động môi trường Nội dung Mục tiêu dạy-học Phương pháp dạy – học (Kiến thức/Kỹ năng) 1.Những yêu cầu nội dung - Người học nắm được cấu Thảo luận nhóm trong báo cáo đánh giá tác trúc báo cáo đánh giá tác Seminar động môi trường động môi trường 2. Các phương pháp thu - Sử dụng các phương pháp Thảo luận nhóm 2
  3. thập tài liệu, liệt kê số liệu, thu thập tài liệu, liệt kê số danh mục trong đánh giá tác liệu, danh mục trong đánh động môi trường giá tác động 3. Các phương pháp như: - Sử dụng các phương pháp Thảo luận nhóm ma trận môi trường, chập ma trận môi trường, chập bản đồ, mô hình hóa… bản đồ, mô hình hóa… trong ĐTM Chủ đề 4: Cấu trúc báo cáo đánh giá tác động môi trường Nội dung Mục tiêu dạy-học Phương pháp dạy – học (Kiến thức/Kỹ năng) 1. Mô tả tóm tắt dự án, văn - Giúp người học mô tả tóm Thảo luận nhóm bản, bản vẽ thiết kế liên tắt dự án từ dữ liệu hồ sơ dự Tìm hiểu báo cáo mẫu quan tới dự án án phát triển 2. Đánh giá hiện trạng môi - Đánh giá chất lượng môi Thảo luận nhóm trường tại khu vực lựa chọn trường tại khu vực thực hiện Seminar dự án dự án 3. Các tác động môi trường - Đánh giá các tác động môi Thảo luận nhóm khi dự án thực hiện và các trường của dự án cụ thể. Tìm hiểu các báo cáo mẫu biện pháp giảm thiểu tác - Đề xuất biện pháp giảm động xấu đối với MT thiểu với các tác động tiêu cực của một dự án 5. Phân bổ thời gian của học phần Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học Chủ đề Lên lớp Thực Tự Tổng Lý Thảo hành, nghiên Bài tập thuyết luận thực tập cứu 1 3 1 8 12 2 4 3 14 21 3 5 3 16 24 4 6 5 22 33 Tổng 18 12 60 90 3
  4. 6. Tài liệu dạy và học Mục đích Năm sử dụng Tên tác Nhà xuất Địa chỉ khai TT Tên tài liệu xuất Tài giả bản thác tài liệu Tham bản liệu khảo chính 1 Phạm Đánh giá tác 2008 ĐHQGHN Thư viện X Ngọc Hồ, động môi Hoàng trường Xuân Cơ 2 Phạm Đình Đánh giá tác 2005 Nhà xuất Giáo viên X Mạnh động môi bản Nông trường (dành nghiệp cho ngành MT và quản lý đất đai) 3 Lê Thạc Đánh giá tác 1994 KHKT Thư viện X Cán và nnk động môi trường. Phương pháp luận và kinh nghiệm thực tiễn 7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần - Tham gia ≥ 80% số giờ giảng dạy trên lớp - Đọc trước tài liệu liên quan tới nội dung buổi học - Tham gia đầy đủ các buồi thảo luận nhóm, thuyết trình nhóm - Làm đầy đủ các bài kiểm tra – thi kết thúc môn học - Khuyến khích tham gia, trao đổi trong lúc giảng bài và thảo luận nhóm. - Có máy chiếu Projetor để phục vụ buổi Seminar, thảo luận trên lớp 8. Đánh giá kết quả học tập 8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến) Lần Tuần Hình thức kiểm tra Chủ đề/Nội dung được kiểm tra kiểm thứ tra 1. 6 Viết - Các tác động môi trường và biện pháp giảm thiểu 4
  5. - Trình tự thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường 2. 10 Thuyết trình, thảo luận - Trình bày báo cáo theo chủ đề báo cáo nhóm được phân công 8.2 Thang điểm học phần Trọng số TT Điểm đánh giá (%) 1 Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ 40 2 Điểm chuyên cần/thái độ 10 3 Thi kết thúc học phần: 50 - Hình thức thi: Viết - Đề mở: □ Đề đóng: X□ TRƯỞNG BỘ MÔN GIẢNG VIÊN (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên) Nguyễn Đắc Kiên 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản