intTypePromotion=1

Chụp ảnh macro - khó mà dễ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
231
lượt xem
117
download

Chụp ảnh macro - khó mà dễ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có lẽ các bạn thích chụp hình đã từng nghe qua cụm từ "ảnh macro" hay "ảnh close-up" ít nhất 1 lần. Vậy macro và close-up là thể loại ảnh như thế nào? macro và close-up giống nhau hay khác nhau? làm sao để chụp? Bài viết nhằm chia sẻ kỹ thuật và kinh nghiệm chụp ảnh closeup và macro.Bài viết này tập trung vào máy ảnh chuyên nghiệp,nhưng những bản có máy ảnh KTS cũng nên xem qua.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chụp ảnh macro - khó mà dễ

  1. Ch p nh macro - khó mà d Có l các b n thích ch p hình đã t ng nghe qua c m t " nh macro" hay " nh close-up" ít nh t 1 l n. V y macro và close-up là th lo i nh như th nào? macro và close-up gi ng nhau hay khác nhau? làm sao đ ch p? Bài vi t nh m chia s k thu t và kinh nghi m ch p nh closeup và macro.Bài vi t này t p trung vào máy nh chuyên nghi p,nhưng nh ng b n có máy nh KTS cũng nên xem qua. I. Th nào là macro? close-up? - Close-up: di n t vi c b n ch p đ i tư ng ch p nh 1 c ly g n/r t g n
  2. - Macro: ch p l i đ i tư ng v i đ phóng đ i cao, ho c ít nh t th hi n đúng kích thư c c a đ i tư ng ch p trong tương quan v i kích thư c c a t m film/sensor máy nh. - Do đ c đi m này mà k thu t ch p nh macro thư ng đư c dùng đ ch p các v t th nh , các lo i côn trung, hay các s n ph m trong qu ng cáo (kim hoàn, m ph m,....).Ví d : V y đ ch p đư c nh macro, b n c n trang b nh ng gì? 1. Máy nh: Ph n l n các máy nh đang bán trên th trư ng đ u có trang b ch đ Macro và/ho c Super Macro (Sony, Olympus, Panasonic). Tuy nhiên các b n nên lưu ý ch đ macro cài đ t s n c a nhà s n xu t, các b n thư ng ch ch p đư c nh close-up mà thôi, tr 1s
  3. dòng máy c a SOny, Olympus v i ch đ Super Macro cho phép b n l y nét g n v t nh t 5cm đ n 1cm có th cho b n đ phóng đ i cao hơn (ch đ này ch h u hi u khi b n s d ng máy tiêu c r ng nh t c a máy). Tips: khi ch n mua máy, b n nên lưu ý ch n các lo i máy cho phép l y nét càng g n càng t t, ho c các dòng máy mà nhà s n xu t cho phép b n s d ng lens adapter (vòng n i ng - d ch nôm) 2. M t chân máy nh (tripod) tips: nên ch n lo i chân máy t t, không có ch c ba gi a, và cho phép b n h th p góc máy. Chân máy không ph i là ph ki n b t bu t v i th lo i nh này, nh t là đ i v i các b n thích ch p nh côn trùng. Ví d như lo i Slik Sprint Pro.
  4. 3. Đèn flash: do nh macro đòi h i có đ sâu trư ng nh khá sâu, và đ nét cao nên kh u đ ch p khá th p thư ng m c f/8-f/16, th m chí đ n f/22. Do đó t c đ ch p thư ng khá ch m. Flash s là 1 gi i pháp khá h u hi u đ giúp ta v n duy trì đư c DOF sâu, t c đ ch p không quá ch m gây ra tình tr ng rung máy, m t nét. Ngoài ra, flash còn giúp t o catch-light trong 1 s trư ng h p, giúp nh sinh đ ng hơn.
  5. Tips: do đèn flash c a máy PnS không đi u ch nh đư c góc đánh cùng v i vi c áp sát đ i tư ng khi ch p s khi n cho ánh sáng c a flash trên v t nh r t g t, th m chí làm nh "cháy", m t chi ti t. Nên khi dùng b n có th dùng thêm flash diffuser (t m t n sáng) nh m m c đích làm ánh sánh d u hơn, t a ra đ u và r ng hơn. N u máy nh có s n c a b n không có ch đ Super Macro hay không cho phép b n l y nét g n hơn 20cm, b n v n có th chơi nh macro v i các ph ki n sau: a. Close-up filter: Th c ch t đây là 1 th u kính l i, như 1 kính lúp giúp thu ng n kho ng cách gi a máy và v t nh, đ ng th i tăng đ phóng đ i nh. các filter này thư ng đư c ký hi u +1, +2, .. hay x1, x4 đ th hi n đ phóng đ i c a filter này (ký hi u này tùy theo hãng s n xu t filter).
  6. b. Close-up lens: th c ch t đây cũng là 1 lo i close-up lens có đ phóng đ i cao, ch t lư ng th u kính t t. Lo i lén đư c nhi u ngư i nh c đ n là lens Raynox. dư i đây là hình c a Raynox M250 ngoài 2 cách nói trên, ngư i ta còn có th dùng đ o đ u 1 lens có tiêu c c đ nh c a máy nh ng kính r i. trư ng h p này khá gi ng v i close-up lens nói trên, nhưng do đ phóng đ i r t cao nên đòi h i ngư i ch p ph i bi t cách kh ng ch DOF t t và r t kiên nh n nên tôi m n phép không nh c đ n trong bài này.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2