Chụp hoa, lá, cành

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
99
lượt xem
38
download

Chụp hoa, lá, cành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để chụp cây cối, hoa lá đẹp, khi chụp phải chọn tốc độ nhanh, dùng chân máy để chống rung. Ngoài ra, chọn ngày nhiều mây để ảnh không bị cháy sáng. 1. Sử dụng chân máy Sử dụng chân máy ngoài việc chống rung, còn giúp người chụp tập trung hơn vào đối tượng cần chụp. Nếu cầm tay, bạn dễ phân tâm, bỏ qua những khoảnh khắc do có thể quay máy ảnh đi bất cứ đâu. Khi đã lắp chân máy, người chụp sẽ có xu hướng suy nghĩ kỹ hơn về khung hình định chụp. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chụp hoa, lá, cành

  1. Ch p hoa, lá, cành
  2. ch p cây c i, hoa lá p, khi ch p ph i ch n t c nhanh, dùng chân máy ch ng rung. Ngoài ra, ch n ngày nhi u mây nh không b cháy sáng. 1. S d ng chân máy S d ng chân máy ngoài vi c ch ng rung, còn giúp ngư i ch p t p trung hơn vào i tư ng c n ch p. N u c m tay, b n d phân tâm, b qua nh ng kho nh kh c do có th quay máy nh i b t c âu. Khi ã l p chân máy, ngư i ch p s có xu hư ng suy nghĩ k hơn v khung hình nh ch p. 2. Ch n ngày nhi u mây Ánh m t tr i tr c ti p s t o ánh sáng g t, d làm nh b cháy sáng. Vì th t t nh t là ngư i ch p nên ch n nh ng ngày tr i u ám. Khi ó, các ám mây s có vai trò như là nh ng t m t n sáng hoàn h o, giúp cân b ng l i lư ng ánh sáng rơi trên m i bông hoa. N u không th ch n nh ng ngày này, hãy ch n ngày nhi u mây, i lúc các ám mây che i ánh m t tr i. ây cũng là th i i m khá hi u qu cân b ng ánh sáng. 3. t máy nh song song theo m t ph ng v i hoa
  3. Khi ch p nh, luôn có m t m t ph ng mà t i ó, các i m s nét nh t. Vì th t o nét t i a khi ch p hoa, hãy tìm v trí t máy sao cho c m bi n máy nh n m trên m t m t ph ng song song v i bông hoa nh ch p. 4. S d ng t c 1/200 tr lên Do bông hoa r t m ng m nh và d b gió lay ng nên b c nh không nhòe. Hãy s d ng t c c a tr p t i thi u là 1/200 giây. N u ánh sáng không , có th i u ch nh ISO lên kho ng 200 ho c 400.
  4. 5. Tìm c nh n n thích h p Dù ng kính m l n có th xóa phông t t, nhưng khi ch p hoa cũng nên chú ý t i h u c nh. M t h u c nh t t có th tôn lên r t nhi u v p c a bông hoa ư c ch p. Vì th , n u có th l a ch n, hãy ch n nh ng bông có c nh n n tương ph n v i hoa ho c không có nhi u nh ng chi ti t gây sao lãng. 6. Tìm bông hoa có dáng p Do ch p g n v i i tư ng chính là hoa nên b n hãy ch p nên ch n nh ng bông có dáng p và màu s c r c r . Cùng m t vư n hoa, cùng m t loài hoa nhưng có nh ng bông s p hơn các bông còn l i. i u quan tr ng là ngư i ch p kiên nh n tìm. 7. S d ng ng tele kho ng cách g n M t ng kính tele v i m l n s giúp xóa phông hi u qu hơn. Và t t nh t là hãy ch p kho ng cách l y nét g n nh t có th sao cho bông hoa chi m di n tích khung hình l n nh t, làm n i b t t ng chi ti t.
  5. 8. S d ng RGB histogram thay vì màn LCD Khi ch p ngoài tr i, ánh sáng màn hình LCD thư ng trông s sáng hơn th c t . Vì th , có ư c ánh sáng chu n, hãy chuy n sang dùng tính năng RGB histogram. Dù ây là m t tính năng ph c t p và ph i c n nhi u ch bàn th o, nhưng v cơ b n, nó cho phép ngư i ch p th y ư c cân b ng ánh sáng th c (theo t ng kênh màu cơ b n) c a i tư ng c n ch p, t ó có th i u ch nh phơi sáng cho phù h p.
Đồng bộ tài khoản