intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyên đề 3: Quyết định hành chính nhà nước - TS. Hà Quang Ngọc

Chia sẻ: Dao Duy Hung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

623
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Chuyên đề 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Quyết định hành chính nhà nước", cụ thể như: Khái niệm, đặc điểm của quyết định hành chính nhà nước, phân loại quyết định hành chính nhà nước, các yêu cầu đối với quyết định hành chính nhà nước, quy trình xây dựng, ban hành quyết định hành chính nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề 3: Quyết định hành chính nhà nước - TS. Hà Quang Ngọc

 1. Chuyên đề 3 QUYẾT ĐỊNH  HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TS. HÀ QUANG NGỌC 24/2/2017 HQNPresentation
 2. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ I- Khái niệm, đặc điểm của quyết định hành chính nhà nước II- Phân loại quyết định hành chính nhà nước III- Các yêu cầu đối với quyết định hành chính nhà nước IV- Quy trình xây dựng, ban hành quyết định hành chính nhà nước 24/2/2017 HQNPresentation
 3. I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1. Khái niệm quyết định hành chính nn Chủ thể quyết định Các phương án lựa chọn QUYẾT ĐỊNH Sản phẩm momg muốn 24/2/2017 HQN Presentation
 4. 1. Khái niệm quyết định hành chính nn  Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015  Nghị định số 34 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành LBHVBQPPL2015  Thông tư Số: 08/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ  Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của UBND HN  Chỉ thị số 21/CT-TTg của TT Chính phủ  Công văn số: 6215/VPCP-NN(V/v kiến nghị của UBND tỉnh Phú Yên về giải pháp khắc phục tình hình tôm hùm chết) 15 tháng 06 năm 2017  Giấy giới thiệu Presentation TQH 24/5/2014
 5. Khái niệm quyết định hành chính nn - Các cơ quan QLHCNN có thẩm quyền ra QĐHCNN tác động vào các quá trình xã hội - Tuân theo thủ tục, trình tự, thứ bậc do luật định - Là sản phẩm hoạt động thực hiện quyền hạn - Định ra chủ trương, c/s, nhiệm vụ hành chính - Thi hành luật, Bãi bỏ quy phạm pháp luật hiện hành, thay đổi hiệu lực của chúng; hoặc làm phát sinh, chấm dứt các quan hệ pháp luật hành chính 24/5/2014 TQH Presentation
 6. Khái niệm quyết định hành chính nn Quyết định hành chính là một dạng quyết định pháp luật, để thực thi quyền hành pháp, do các chủ thể có thẩm quyền ban hành theo hình thức, trình tự, thủ tục nhất định do pháp luật quy định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, được nhà nước đảm bảo thực hiện 24/5/2014 TQH Presentation
 7. 2. Đặc điểm quyết định hành chính nn  Các đặc điểm riêng  Tính dưới luật: (các văn bản pháp quy)  Dưới hình thức luật định.  Theo thủ tục luật định,  Được nhiều chủ thể trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước ban hành  Có những mục đích nội dung phong phú, xuất phát từ đặc điểm của hoạt động quản lý hành chính nhà nước.  Tác động trong phạm vi hoạt động hành chính 24/5/2014 TQH Presentation
 8.  Các đặc điểm giống với quyết định pháp luật  Tính ý chí (đơn phương của cơ quan HCNN)  Tính quyền lực (thực thi quyền hành pháp)  Tính pháp lý (hệ quả pháp lý của nó)  Theo thẩm quyền, 24/5/2014 TQH Presentation
 9. Phân biệt quyết định hành chính với các quyết định pháp luật và văn bản hành chính  Quyết định hành chính với quyết định pháp luật do QH, UBTVQH ban hành  Quyết định hành chính và quyết định của tòa án nhân dân các cấp  Quyết định hành chính và các văn bản quản lý thông thường
 10. 3.Vai trò của quyết định hành chính nn  Quyết định hành chính nhà nước đưa ra chủ trương chính sách trong lĩnh vực quản lý hành chính;  Quyết định hành chính tạo cơ sở cho pháp luật được thực thi trong thực tiễn;  Quyết định hành chính góp phần ổn định trật tự xã hội;  Là công cụ quản lý nhà nước; Là mệnh lệnh điều hành của chủ thể quản lý 24/5/2014 TQH Presentation
 11. 3.Vai trò của quyết định hành chính nn - Thể hiện ý chí của người quản lý, điều hành - Là phương thức của chủ thể tác động lên khách thể để đạt mục tiêu QLHCNN - Công cụ để kiểm tra, đánh giá... 24/5/2014 TQH Presentation
 12. II. PHÂN LOẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1. Phân loại theo tính chất pháp lý - Quyết định hành chính quy phạm (quyết định lập quy) - Quyết định hành chính cá biệt 24/5/2014 TQH Presentation
 13. Quyết định quản lý hành chính quy phạm (quyết định lập quy) - Trực tiếp làm thay đổi hệ thống quy phạm PLHC +Đặt ra các quy phạm PLHC mới; + Cụ thể hoá quy phạm PLHC do QH hoặc NN cấp trên ban hành; + Sửa đổi những quy phạm PLHC hiện hành; + Bãi bỏ quy phạm PLHC không còn phù hợp; + Thay đổi phạm vi hiệu lực của quy phạm PLHC hiện hành về thời gian, không gian và đối tượng thi hành. - Ví dụ: Các NĐ của CP; Các QĐ của TTCP… 24/5/2014 TQH Presentation
 14. Quyết định hành chính cá biệt - QĐ áp dụng PL để giải quyết các việc cụ thể bao gồm các loại: + Quyết định cho phép hoặc không cho phép + Quyết định ra lệnh (mang tính đơn phương và bắt buộc thi hành) 24/5/2014 TQH Presentation
 15. 2. Phân loại theo chủ thể ban hành:  Chính phủ: (NQ); NĐ  Thủ tướng Chính phủ: QĐ; (CT)  Bộ trưởng: TT; (QĐ,CT)  Uỷ ban nhân dân: QĐ; (CT)  Chủ tịch UBND: QĐ; (CT) 24/5/2014 TQH Presentation
 16. III. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1. Yêu cầu về tính hợp pháp - Không trái pháp luật; (hợp pháp); - Đúng thẩm quyền: (không vi quyền) - Xuất phát từ lý do xác thực - Đúng thủ tục trình tự pháp luật quy định - Đúng hình thức pháp luật quy định. - Không trái với nội dung văn bản cấp trên 24/5/2014 TQH Presentation
 17. Tính hợp pháp  (tiếp)  Không chỉ ban hành chậm, trong số 1.761 văn bản của  Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, đã có 223  văn bản có dấu hiệu vi phạm…, không đảm bảo tính  hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống  pháp luật…Trong một số trường hợp là do lợi ích cục  bộ của bộ, ngành) (theo Đầu tư và chứng khoán,  22/10/2013).  Năm 2014 kiểm tra 1.255. 808 văn bản tăng 23, 35% ,  42.410 VBQPPL. 6.872 VB vi phạm trong VBQPPL  3.378 cấp bộ 12, cụ thể 316 sai thẩm quyền và nội  dung, 217 sai TQ 431 sai ND 2414 sai hiệu lực, căn cứ,  thể thức,  kỹ thuật ( TC d 24/5/2014 ân chủ và pháp luật  TQH Presentation
 18. 2. Yêu cầu về tính hợp lý - Phù hợp quy luật phát triển KTXH, đảm bảo hài hòa lợi ích của NN và nhân dân (xã hội) - Xuất phát từ yêu cầu khách quan không từ ý chí chủ quan của chủ thể ban hành; Phù hợp với vấn đề, đối tượng thực hiện, thời gian thực hiện - Đảm bảo tính toàn diện, hệ thống đạt hiệu quả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội - Đảm bảo kỹ thuật lập quy: (thể thức, ngôn từ, văn phong…) 24/5/2014 TQH Presentation
 19. Tính khả thi - Đáp ứng nhu cầu thực tiễn - Phù hợp với trình độ, năng lực của người thực thi - Nêu rõ phương thức, biện pháp, điều kiện thực hiên 24/5/2014 TQH Presentation
 20. IV. NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Nguyên tắc(Đ5) Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhât trong hệ thống pháp luật Tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục Bảo đảm tính minh bạch Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, kịp thời, dec tiếp cận, bình đẳng giới, cải cách hành chính Bảo đảm an ninh quốc phòng, môi trường, điều ước quốc tế Bảo đảm công khai, dân chủ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2