intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

108
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

  1. Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Kinh doanh bất động sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh An Giang Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây 1. dựng
  2. Tên bước Mô tả bước Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng. 2. - Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn. - Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn Phòng chuyên môn - Sở Xây dựng - Thẩm định hồ sơ 3. - Hoàn chỉnh hồ sơ trình Giám đốc Sở ký tờ trình trình UBND tỉnh về việc cho phép hoặc không cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án. Phòng Chuyên môn nhận hồ sơ từ UBND tỉnh chuyển cho bộ 4. phận một cửa - Sở Xây dựng. Tổ chức nhận lại Hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở 5. Xây dựng Hồ sơ Thành phần hồ sơ
  3. Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin chuyển nhượng toàn bộ dự án 2. Văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 3. Hồ sơ dự án đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật Hợp đồng thuê đất hoặc Quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử 4. dụng đất . 5. Cam kết của Chủ đầu tư mới Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư số 13/2008/TT- 1. Đơn xin chuyển nhượng dự án. (phụ lục 01) BXD ng...
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bản cam kết khi nhận chuyển nhượng dự án. Thông tư số 13/2008/TT- 2. (phụ lục 02) BXD ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Dự án không thuộc đối tượng bị xử lý theo quy định Nghị định số 1. tại điều 10 Nghị định này 153/2007/NĐ-CP n... Nghị định số 2. Dự án được phê duyệt theo quy định của pháp luật 153/2007/NĐ-CP n... Chủ đầu tư đã có quyền sử dụng đất thông qua hợp Nghị định số 3. đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc giấy 153/2007/NĐ-CP n... chứng nhận quyền sử dụng đất Nghị định số 4. Phải hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt 153/2007/NĐ-CP n... bằng của toàn bộ dự án hoặc theo giai đoạn và phải
  5. Nội dung Văn bản qui định có các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng với nội dung, tiến độ thực hiện dự án đã phê duyệt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2